Nintendo World BBS

 找回密码
 注册
查看: 15096|回复: 0

[原创] PS2 - 灼眼的夏娜 流程攻略

[复制链接]

0

主题

0

好友

4010

积分

Nw精英

无双领主

Rank: 6Rank: 6

蘑菇
2 朵
N币
192642 枚
帖子
3985
注册时间
2004-5-23
发表于 2007-6-15 12:26:47 |显示全部楼层
■  ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
- R. D/ ^9 L9 L  F4 ]8 H& w■● ■ NintendoWorld NW站友 ACralf原创: P$ ]# [! a' f* P+ U" }9 e
■ ●■ http://bbs.newwise.com
- i- _! z9 ^7 q' Z% d9 z■  ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
% P+ u2 D3 ^8 `+ ~9 d
+ p! X, o8 j: m6 \, c7 L【日文(英文)原名】:灼眼のシャナ8 a: \1 u! w! }# ^$ r1 }
【游戏类型】:AVG(GALGAME)) J. ~7 B/ x4 Q2 i7 D2 @
【发行厂商】:MEDIA WORKS
' t1 l+ \$ u( {* C【载体容量】:1.15G+ j7 ]1 g4 [0 c" X6 d( V% t
【对应主机】:PS2
' [: l# ]3 t6 d+ q: y) ~) w【语言版本】:日文
- I3 u6 Y# b) z; U2 E2 s8 m【游戏人数】:1人
6 K  n& S- B: e# [3 U5 y+ S【官方主页】:http://www.mediaworks.co.jp/contents/shana/index.php" u6 k0 X! c2 p
游戏简介: B6 @& x) ?% z; @! M" G
# r: O, s6 W0 p& s4 i
故事的主人公坂井悠二,过着和普通高中生一样的平静生活。可是某日却误入了“红世之徒”所制造的封绝之中。在这里他看到了一个红发灼眼的少女。“你已经不存在在这个世界上了。”少女向他宣告。就这样,坂井悠二和那个红发灼眼的少女的故事正式拉开帷幕——
8 s' i% u* o$ q8 Y% R0 u: C9 e, P# h/ d' S
《灼眼的夏娜》原作是刊载于电击文库的轻小说,因其宏大的世界观可爱的人物形象以及情感世界的细腻描绘受到了读者的热烈好评。在漫画化以后2005年同时被般上电视屏幕,一举成为最热门的TV动画之一。借着在小说动漫界的成功这次的GAME化相信会吸引更多FANS的目光。
  I. ?' U# K* G0 V9 A5 v
, g4 ^. B3 y( {& ~

$ U; v5 J. o0 n$ {; l% ], i7 N2 t- `  G" h% r7 ]
灼眼的夏娜攻略整理(CG收集的话过个5,6遍应该齐了)
/ L1 i) @' Z8 Z$ q4 A- d& {夏娜2个结局,吉田2个,夏娜有个结局要所有的即时全部失败才会有+ l9 q' u! \$ e+ \/ Q
8 A$ D# P4 P" O- g7 {0 R- I
战斗时可以试着移动下,不同的位置有不同的自在式,其中有命中率(左右移也有5%的变化)2 W6 x1 c  p6 o% F& E9 e8 j. W
当然不能一味的要高攻击力而忽视命中率0 S" ^! ?5 r7 u
化解敌人攻击就是在敌人攻击时按对敌人按的键(一般是敌人在这个位置攻击力最高的自在式8 h, ^7 _6 U0 E9 I
有时会是命中率最高的几率不大)不过有时要看RP3 o" l( f& S4 x8 t0 |- P8 k% I1 I4 a
两个隐藏的BOSS只要在打BOSS的即使不按就会出来! I; E% l8 {/ Y
一般过一遍只要1小时都不到,我最快40分钟搞定" G) Y, `: C& L3 i9 T2 ^

7 R3 @+ k' a6 {* S% L0 z○=火燄 △=寶具 □=自在式
$ f1 M; r5 ~9 B% b7 d( e2 s* ]4 y" @) Q& Z, {7 w
○×1 △×1 □×1 =劫火の息吹
" }2 l# q0 q4 }8 S  ]" U% d; |: c" T3 s
○×2 △×1 =刺突, k2 q6 Q9 K9 H7 V

4 @* A% e. k, d# O( r○×2 □×1 =紅蓮の奔流6 M- k+ k- z; p- v- E
0 p* ^# [% H& F( `% D6 Y
○×1 △×2 =贄殿遮那
* z. o9 g$ \, n8 p- g
( H9 ]$ v: C, [) F& @9 d' r: Q  i7 P* [. ~: O. u

& Z- [' r' X( M7 K( ^7 u! jシャナ
. [$ N, D' M6 m! z* o  r- _0 F8 l/ O& T" |" {
第一章 弱き者の襲来- Q2 }$ ~* @# q- H$ F

# Q# F5 `) i0 i* Y4 H: E; [; I即時: 左
/ z7 }6 O3 Q& e! R; B, S% h1 d9 F( V/ k" f5 ~# ^: A
○ 左% n- q7 W( z% b- C% a8 ^
+ J5 |7 Y9 s: [. {$ i- I' q
○ 左9 n2 R' {6 U  m! ^
8 P$ a7 W; K( j; B
いやらしいって?
0 q+ U4 A4 ~0 ]+ N/ A! S; r; `4 K6 C. N3 q5 J2 ^5 |3 o
シャナからお菓子を貰えないのがさびしい。( I: ^0 G& s  R' g. d" Y

' w7 l& {9 H( l9 m池は終わってるんだろ?6 Q. _& |/ [. S; x: k
9 e/ O" ?. ?- Z& r4 z! n2 N
即時: ○
( k4 n8 w7 W% @8 ^6 O! G
* c8 w! h5 G  q4 B. Z) Z& V下 △
+ H. z1 C. k5 c2 a8 L( g0 i' Q5 z% I( L  ~" ?  r
上 ○* F, v0 n4 M- G& z
% b2 G' Q. O. K  m1 P3 F+ n+ R
シャナの身を案じる。4 @2 }5 L' O7 o7 g8 Q
8 L" j$ L/ E+ u2 K3 N
戰鬥:「戲睡鄉」メア
) B# i9 Q- B0 Z2 v8 h* S  G( z* t* ^, ?) e& z
) x# D0 ?7 T- A& K  T) L4 d: N

3 E  x( X2 R8 G' ^0 O7 G1 Z, A第二章 来たる騷音2 T7 |7 M! C2 {# _4 l( L

% T0 ]# {$ P# h  k即時: △2 Q9 K( t6 B# U/ `, y* w; o, j8 X

( ~- R6 h- F, U( S( R" f# i2 E左 上
* t5 O5 u( I' |$ S+ ?' q. l- F# F$ \3 i$ g. D0 ^: a. Q! f  B
右 ×
1 p  c" I) W2 C/ f' n
5 h( P' ]4 W5 z# X4 C吉田さんかな?
: u0 @4 ]4 G5 u5 Y/ t+ P
# Z+ x8 B. y) f* X* r8 O即時: 上
# m- q* I( q  ]+ j1 U# o8 T5 c+ W/ P" k
右 下, B& l2 |/ E( d- u+ W  E

) x6 \* g* N- E# |- e左 △$ D% H- d6 p+ S/ m5 ^% n& H

* _4 c& O$ Q8 a; p: G& [+ c9 aシャナと行きたい。
! V7 ?) U/ s) y& O! }+ o5 S
- T2 R7 v4 E4 q  Jヴィルヘルミナ。
: D/ d1 g9 w/ B# ]" i$ X8 ?4 @- L# a& `9 l/ |& L
即時: □
' h; x& l7 g' _+ |  ]) I) k6 \- E' z+ Y9 B4 i8 m9 n
上 △! f; a, O5 i2 U* ^; q  H, D' c

6 K7 j' ~. q  W1 P( C( \下 下2 W5 s2 y9 Z* l! ]4 y% n& y, H! C
# O1 ^! P# d. ?# S1 C0 f3 u: i. ]
シャナとともに行く。! `0 M. q; \6 V7 Y0 V/ Y
! M* \0 O1 x" s5 [- W2 ^) h
戰鬥:「琉眼」ウィネ+ }+ M& q! `5 Z

1 Y0 r2 c4 I9 E# s: R6 k- Vシャナも誘う。3 J" _/ S8 u+ ?/ A$ D

3 ^" i4 {+ z. `. b" g
+ x1 d) r  |# K1 X( n$ e3 q( `' T
第三章 緊迫の買い物5 f0 Q9 B1 I& T8 g* _' W# x$ N) i
9 i( R" s1 x( d) Y( p
即時: □
5 L* _& k* N$ C! P: s9 f& g0 \. C& S* J# U  w9 {% t
△ △1 R) w3 s- z. q$ P
% U7 h( P* Y% Z; k
× □
, Z; a5 `$ H* @# U! ^; v5 M9 U3 A0 K
エスカレータで。
5 C" v5 M  ]/ E
4 z5 p* y' O- e4 H) x5 _/ fエレベータで。. y8 E. e5 o$ K

: W9 j8 ]6 \" |3 n- b4 [. vワンピース。2 M9 v# L/ [# w) s, h+ i& E7 [

9 ]8 {* M4 {& W7 [" O即時: △
$ S; X& n5 b% u4 [; {) E- t) e
7 {! x9 l& w  I$ X' d9 E( _9 E, r右 △5 m+ W4 }/ ~9 Y9 \

- T/ n" V: }) @8 V2 D右 上6 r# p% ?1 F0 p+ f. d

& K- k6 X% i7 K- W: I即時: 下$ F/ Y* G) A% k' E; {

" X2 ~# |7 v% R$ S/ t5 A× □8 T' b8 N8 }! a2 M/ x
  d1 u* r- z7 _8 `: T" M  u
△ 下
1 o1 i( J" y3 s; w" {, f& }6 H+ O# Z9 ]3 F; E" a
戰鬥:「獵人」法利亞格尼(フリアグネ)
* J6 r  @5 m! o9 a/ ~* c  y) F- e% L7 \4 |% J2 x: n) f3 t
- ^. G+ t; d# d. V: G

' ^" d) V# O1 ?; F第四章 この場所で再び
. z' z# J! g. G/ c" b
6 |" G+ Q5 R4 T6 \  k$ S即時: ×0 @9 y* S: _  s0 \

7 n' Q" N% j, P. g0 b下 上
8 c( [; S, c* p$ L2 {$ Q+ x* a0 q  V3 Z$ }2 @
下 ○  e* |# X1 U5 V6 `" w( X, W" K" t

9 n  x5 s0 x" L即時: 左
4 l0 `7 l5 d  T1 ?! I/ t1 N# _0 J7 y2 X. e2 j; Y- G8 u9 V
○ 上
; \9 y( m; _7 r* k( @* f3 G6 R& q6 E0 U
右 下; i( ~0 p1 x8 q

0 f; ~- X5 T/ s4 D, r% _$ x/ }即時: 左
6 ]0 G4 @0 |4 _. R7 t) W9 ~; ~1 ^# q& o
□ 右$ R# I! [$ G# c/ m3 M

8 w' u" @7 M: b+ \9 c6 S, E/ E3 j& o) _○ ○
6 C7 a- f7 P: o; a; T  ^( l( E! m# t: [" B- B% b
シャナを探す。
$ B3 i- S+ t# |* n% p, v! u8 D, l* Z( c) k- n3 h& M0 D5 l5 {
佐藤の家。+ L: P5 c) w( ~& p8 Z2 P3 T
: x7 x6 |# O4 `( O9 k
商店街。
5 J7 C/ l% |! x9 k  j, p1 q/ l( e; i
即時: △
' y; Q9 d: C. g8 h1 z5 u- o  B+ [+ V+ \7 y
上 △: C: Q) `. M" S8 m2 z

6 K. q. T, c. K/ R下 右
& ?- ^, L+ I" h2 F; c/ m1 @( K* X. H3 p- [4 w/ e
戰鬥:「悼文吟誦人」瑪瓊琳?朵(マージョリー)
3 h, b4 D3 k) E
6 P' X+ B5 X+ V5 [8 b9 O8 @/ H3 z( }  {$ ?- w2 a$ S

" X" k# k# O# o  S  K5 F5 j1 H" O第五章 同行者
! J0 X( E# z& [: s3 v8 d; @% `3 V4 V4 T' S1 l- b+ ?
シャナの様子どうだった?1 Q3 B  E5 w( o6 C0 V( p" e$ f* r# ]

% G7 }: i! ]) z+ f) \シャナの方がかわいい。% _3 G- R% l9 }( ?( H
2 a9 I, k! G0 @. n3 j; V
シャナと一緒に行きたい。( W9 K. \2 ]/ n! n4 P6 u) `

, \$ n  W1 Z3 u7 m4 \- i/ iマージョリーに残ってもらう。; z+ @. ]: q" N8 J' u: p

0 J. R( O: H9 l即時: ○   ※成功時對戰千變,失敗時對戰愛染兄妹。! ?; \1 S, m5 g$ V
4 y0 \9 Y3 k: u) Z5 D+ h
○ ○
7 d) @( q2 V3 b; }# {9 @, o( K
2 c) R2 d/ Y  ^/ X. r○ □0 K) F/ V6 h$ b4 O' V  a

4 a3 C5 e) b4 i/ @' ]; h: T即時: △   ※對「千變」修德南勝利後出現,對愛染兄妹的話跳過。6 e6 N, d$ H( x! Z2 a
" f% H) j/ E5 N. D
□ 上7 w" Z& y1 `. r7 Z
( T) X% B' q, z4 b) e0 H
△ 上
5 w/ e% ~! m) S4 i$ r$ ^, Z* b
) W) A: |; E) c/ J- m4 A' A即時: ○
4 [# i* p* n4 d; o! s1 H
  x8 o2 C6 D7 i' |, Q上 下- w/ R6 V! i+ {2 X7 a
( h# B) x2 x: i; l3 x) w7 k
□ □
" s% [! z5 k$ a9 {4 q# F+ j; L7 \! c+ f$ p( P9 v. v
$ c" s- k, g. l/ \' |6 f* I

) F  I' I" u, ?+ i) B" A! _) e/ `( y第六章 砂と海と電車: P% o6 B+ ?* |; M( }( ]6 C" ~
( W; P4 h5 M0 A6 H% O
即時: 右
4 H, x/ t; g6 N7 g% k
& j  {' d( T/ r○ 下& c/ a  j9 _5 b

7 G$ p" B- w, K3 r9 q$ L9 a左 右
& O8 V: ^& g! f2 j9 @% P' J8 k( a' ]: Q: a% q9 V! J, e3 R3 _
大富豪。( k8 D! H# U) y* V

, ~9 S; ^6 v3 L/ Yシャナの感想。2 Q* |0 _. t: l

( b. T9 P" e' b) m9 t2 D: B" Pよく似合ってる。
$ L7 Y+ }4 c5 o1 p5 L% i/ {/ S2 d, F% U6 _+ P2 n8 f  F
海で泳ぐ。
7 D, {' U! J& F6 R
/ [4 A  S5 _; Z4 q5 b5 G海の家で冷たいものを買う。6 v& j' g& S& P2 }1 d6 u( ]

' f% Y7 O, T, V5 J* A1 e6 D6 j戰鬥:「探耽求究」ダンタリオン(教授)8 P/ b8 c: K7 |1 _* @

. M. u7 Y8 g# Q9 T/ g即時: □
/ }2 \& s- W/ }
& D* S$ L/ ]- X. M下 □3 v5 B8 L$ z) }: Q% q

( D  u3 H: `! U6 t8 o5 w) g6 o□ 上3 A: N) ~5 C, ]) H

) g, x7 y3 w& f7 O+ |7 ^7 n" C/ I即時: △1 C/ Z* Z' X% R8 L. L) i. w+ {

; w# o7 C) p) K+ B○ □1 h# l5 L' [$ ^+ b2 }% V% E

4 C& q& L5 x8 P% E+ u6 i3 `! W0 Q左 上. G+ d$ ]4 o3 \. I' V" O
3 l; N1 n+ C+ G5 p+ b1 m
即時: ○
- `# l3 \3 F3 J8 s7 E  Q  n6 B/ r( o, a0 Z' v
× 左
* l  V0 `+ W4 t5 `+ t5 I; E, [: g% E! R# r" X' N$ a
右 ○" J  R1 M8 n8 W1 Z! K

4 v8 k) I, R, [7 ^2 N4 D+ Q1 X: ?+ o( eシャナと一緒で。
' f" r3 F/ N, c9 A% ]
) y5 ?- W. E' G+ p/ ^( k1 R% d: _# {# [4 y; X; v5 c# B

7 z; P4 f/ x3 ^+ B; R2 t第七章 最強の敵# h& k' p# B) K2 E+ D* b2 c9 ^
9 y2 l/ q9 L; |' d3 F
即時: 右2 F( n: b6 y. Q% o$ A
. s! L! W) K  o  r! D/ `* y8 H* h8 @
右 右
& ]3 C/ @& a. j+ C; a2 f3 T0 L7 `: p. H
× ×
- W4 _4 @6 z+ u
  T3 C! F3 ?' D# [4 p6 c& J黒い何かについてコメントする。
; U1 v& N3 r5 z# ]! z7 f" t* V; N' D1 k3 u. p
白いスープを食べる。: s! X1 ]2 c: D, m
$ b; z! I! o% B0 y* ?2 S# C$ h
やめた方がいい。6 u7 v8 A; W; [; o2 e, s7 k1 r

& g& d1 ^7 f/ p8 T2 N即時: □   ※成功時對戰天目一個,失敗時對戰メリヒム。
1 E4 U/ E4 h! H0 s6 D! B
' m1 |6 c  }5 f- Q) _△ 右
! U$ X" j2 |2 I: g& G/ p8 b6 H- |6 H; _( u
上 ×, f( R2 j9 x# ~- H. Z

5 G2 m) W# T9 a: }$ X8 D+ h, r/ z即時: 上+ m6 m" U! c0 H8 j, ~% u
* A4 x8 A$ \6 }# O1 ^, [' w
上 ○& ?+ X( a) t% u% G+ U0 W
  Z) t# C( H% m: l& f7 I- z/ |7 f; c
○ 上2 d  R; E% r* k: M' \* S) h

& g( j( q  S: E1 V9 H
0 H' Q0 p9 W1 H/ g2 i# C$ ]' Z' r0 o& h
第八章 夢の終わり
: }4 i1 k4 _6 x5 Z* }3 a
+ x/ G8 W8 g' P- x9 K0 _* h( X: i0 f7 R戰鬥:「戲睡鄉」メア& e9 b- V. o& A5 B3 i  l' H( M8 C
/ R" j) ^" m: _0 e% B
シャナだけを見てた。※即時全失敗時:普段の格好が一番いい。! ]/ D, |: m4 Z* d4 V3 s3 N
2 V& L) ^% [4 i
& @. p$ P1 l$ _9 |  B

2 [: q% t* j7 r$ D" N; ^& a
/ M2 w9 Z  f# V% j! l% h
2 B3 ?0 ?* t+ A! m吉田 一美
& {8 L: H- ?2 y6 p. q/ C' N+ g$ A! v2 O( p
第一章 弱き者の襲来
( v4 Y0 G/ ~% e/ U, C' B8 m7 `1 _6 z$ o0 u
即時: 左2 M3 e" K. i9 Z' C+ {

, m8 p6 h/ U- I- Z9 o) p% J○ 左
$ z$ {. f5 f5 {& v2 }* m
  X: c) j; h  ?! a) I1 R○ 左2 L9 _; Y  M" s! z: K" Y& f
- s0 c# ], z8 Y. ^( C" n: G4 ]( A
そんな訳ない。
2 F/ N$ {% K" m! s# P4 z) z; C6 ]) y* \4 e+ R! b8 l
お弁当が食べられないのはさびしい。; |. Z& e1 h& U5 X) |* I, @& M

5 {* J' }3 ?+ \; ~4 ^賛成!
- A3 @1 q& E. k( Z" S3 V5 d! f# h
即時: ○- s: N' v7 l+ p; n% d- P7 ?

/ g( d: s  f; r# }1 j4 z下 △! E  b# q6 J' F& o# t
( ^$ P3 S% D5 H; ]5 c
上 ○
# O8 |0 B7 w+ v. }! B  u' G" B* |7 Z1 I8 Z- P  g5 l
吉田さんたちを安全な場所に運ぶ。
6 z+ V' J, o; p; {* F0 t# U/ y4 Y8 w. l6 x: O) e% N# h8 \
戰鬥:「戲睡鄉」メア
0 h9 ^# d1 I' j0 k% `/ S/ x& |) c
" _3 [, P' r3 {5 x( ~5 C* \+ |1 C2 U" }# Z
# a4 L; Y  }5 y& q
第二章 来たる騷音
4 j, h/ a1 Z1 w: a5 _, h* Q
: ], l% u' g( h/ D即時: △2 L3 a# c/ j, \. @  [! Y; b
9 }( P4 X+ [- |. g; j+ U6 L5 E
左 上
$ n/ ]$ U2 ?, [% z. d7 R; M
/ D, q% Q0 k5 t1 Q! K  d0 Z右 ×
7 Y8 Z' }6 r1 V8 L; _7 Z: a; z3 p+ C1 ^) Y+ G
吉田さんかな?6 v5 |4 T3 \% w: y( w# o" n' {

/ o6 C. {4 |2 I0 q! u; V即時: 上
. a. |1 K, U) r
2 t2 p; F  |+ ?0 ]6 O/ h右 下
! t/ `) f+ R" e2 g% L8 a3 ?# i6 @+ e1 {% f. E2 [6 A( d, e
左 △
; H  t0 O, ]( S3 J- r5 J, k3 @' v1 N. Q- I' n/ z! j% z3 a  G. T
吉田さんと行きたい。$ \4 |/ s* m8 `6 _

- s9 E! ~, A2 h- @; G# X/ d) \マージョリー。
0 j( T1 Q3 j8 l0 `- C* J2 m' s9 W$ Y7 q0 D3 ^
即時: □
/ D" o2 Z2 g# Z+ N
. E0 S8 k9 n: \2 k' ]- u5 i- g- n& i上 △! G3 J9 w! I* Z( h  b( Z
( k7 q: r( B5 j% I; G
下 下( l0 l  V$ _/ \/ N  s8 Y
; x1 ?7 |( w# N0 f( D, b5 N0 Y
万一に備えて、皆と残る。
% c2 J' @( ?; h$ Z7 }/ H& b0 {$ Q& t" K' O3 x$ K5 P$ h$ }: B. s3 r; M
戰鬥:「琉眼」ウィネ, p, i1 O0 L; J' r
% i6 I& u9 S% E
吉田さんと二人で行く。! s! ~( V9 d5 t2 M7 ^

# e7 @  l' f  O  {
1 Q1 f+ G6 p) M* O! J& m2 m. P( }! o3 ]+ M; M2 _6 u
第三章 緊迫の買い物
* [7 u7 K4 y7 _8 r
- e  v) F- J# c1 z& C何でもない。; `# U$ f# [+ m* r
0 L3 m( @9 _& l
即時: □9 ]  N. t& }9 K4 h, J: d- f
' R* C/ K/ j4 l3 ], X- }2 N
△ △
2 Q; m, s% e$ _0 h5 o& K. s8 _8 W6 |7 H
× □/ ]4 F$ |6 T& r7 G+ S5 X4 a

+ L! g, h* j; W  Tエ欹侃`タで。
  L: L. `; E. d, v- w' _1 S% T6 ~3 _7 L. W' J3 I7 q7 t
エスカレータで。( Y9 P- b$ j* I
2 A5 \! |, [* }
ワンピース。( V2 H+ p6 J' }# ~7 j$ b% ^/ B( s" _

: @# V' p! q2 g6 L- Fよく似合ってる。3 {; ^; [4 y# \" k/ H8 ?4 e% F
* {4 Q( p. b# J" D( |+ \
さっきの方がボリュームがあった。
" m8 y/ Y1 P1 P) W: V4 t* H$ {5 o3 X: Z
即時: △
! Q0 @/ [  p' ?, [( \% D4 i. ^+ F2 I# S  s- j" `. j
右 △
6 H& _5 C% ?. y$ {+ H+ C( _9 _! v% e# J, L: j7 y0 V/ p9 a/ s
右 上
; l: A" X  x2 [8 U2 a7 H- X  A3 {* @- F. R. m7 Z
即時: 下
- o) x/ w6 P7 B$ _
1 v5 R+ L8 Z9 ^* z) j1 t7 f× □
0 ?* w* Q  K; i/ L1 P1 b+ @& v
5 o0 \/ J  R2 J7 M8 f1 x( p% d△ 下
. B5 d3 d' T2 [1 s3 D/ \7 i: h2 ~) N# k* j
戰鬥:「獵人」法利亞格尼(フリアグネ)6 h* }+ S5 n6 B" F+ Z  p0 C

$ r; `; u$ k. H" m6 H, W1 _$ l" o: h/ E  V. n
) p* J, O9 N: D. X
第四章 この場所で再び9 s; m: H3 D$ @6 Y6 ^

& w- I7 c/ J' y即時: ×/ t2 N) q" U- R# J' Y
0 ~! o0 `& f8 b% Y, b: R0 `3 s
下 上  H* h2 l* w( K0 |; j
6 z$ K) w7 Z5 S  Q
下 ○1 Q' b; R! X) J+ n% ~
5 a& e3 S, N- C" ~
即時: 左2 y# b4 B' G3 c  Q

& e5 h: S  h! D: o: g5 [○ 上* s' L: g& h  \3 I8 z8 f" h6 q- F/ E
! q6 r4 u0 H; I8 K( o
右 下
/ ]9 R$ q9 k' [# ~/ o" }
; x- I2 G. U+ L* [$ n, e' @1 N即時: 左& _1 G$ Y3 _. X) K! N" f4 |

7 V* z0 v6 a7 V$ Y- `) C2 K* E$ M% B4 ]□ 右
/ u+ S% y% y3 s2 Y$ _2 {5 L8 J. F
0 U% M& L2 ?; a8 ]% [, |6 F: w, Z0 o○ ○
8 S7 d. K  R1 t0 O$ [5 m1 U( D6 P; M( i5 G* ]4 L
シャナを探す。
, S0 I! E/ U6 }1 j* p+ d# w" A1 e/ q! f! ?
佐藤の家。
6 R0 C, j7 m' m( [1 H; k7 j! c: M3 L+ w" H- ^
商店街。
7 }, u. R7 {* e# V( l+ r8 h" Z6 ?2 t$ w* N$ ]* [( o) c' d* V
即時: △
/ R7 |" Q' H" y  X8 m1 r& |! k; s/ T( a+ g+ P
上 △3 }) l8 ]5 T1 G

. C$ T" p4 e2 u# ]% M下 右
# h0 x. y) b: r2 P
  p5 h, k# `; q4 E戰鬥:「悼文吟誦人」瑪瓊琳?朵(マージョリー)0 w. r; W) D2 J; o/ [8 v- g

$ L4 @* V- y) T. E+ @7 Q1 B2 C" y; @+ Y) Q6 J
* v- r+ Y3 W" P; K" O7 d
第五章 同行者' s" Q+ f- \3 I% h$ S
' d& r1 e4 Q" E7 n
ほっとこう。
  q+ {4 x/ F6 ?1 v2 H8 g
( j1 S4 Q+ w5 R' j+ j" O吉田の方が好み。; x3 a% |; w2 @# R, B& w

  x+ F$ A# u" _& |, g" T& ~シャナの水着が見たい。
( J- y3 v8 ~9 T+ J
2 \, F$ h4 W% y# G0 i8 G3 z+ bヴィルヘルミナに残ってもらう。
# O( u( M9 O0 V4 t% j8 H. B
" F3 S- u/ I% R即時: ○   ※成功時對戰千變,失敗時對戰愛染兄妹。
8 ]3 J; X5 [$ \# \% ?* |- m9 R& Y3 T- b/ i' b" h
○ ○
% |9 s5 F; f( R( P) C. B& O' H5 q. y3 W  Z1 A. ?" I) Z4 u
○ □7 u8 m" D% A  ?2 P9 E8 c$ S
8 }: P/ y3 S4 e5 }( N9 W4 g
即時: △   ※對「千變」修德南勝利後出現,對愛染兄妹的話跳過。
7 ?) ]. X* f# t1 m% p0 [2 J7 r' Z  l1 C
□ 上5 y% `/ }" F9 e. G, P

' v4 k1 C, B0 |* _$ p/ z△ 上
7 l0 h9 x7 f2 e1 s5 J! I! G% z/ T5 W( E8 V+ c  L1 z0 i- t
即時: ○
% `- o) a6 ~! A7 X2 N
# L  h+ {) u* q7 Q4 m8 f7 k9 [1 X上 下1 g2 |' }/ q4 y4 l3 c0 U

, t+ s) A5 h1 p. J  T$ I, C. n□ □
5 o. U. }" A4 C9 P5 _
. n; c9 N5 k9 b* Z/ }0 W
4 B/ y9 O3 H% H5 n, j; ]; D
5 H" W+ p4 J7 h) P, Z7 j% N: O第六章 砂と海と電車
+ ~* h2 ]! e6 o; v2 O! R1 p7 ^
) f7 l. G* ~) \. A1 b/ b  C即時: 右3 D+ O4 {; q5 X' P  K
' l  ~+ @- D2 a' p3 y0 E
○ 下
' H4 W+ _" a# _/ X( g* G
& @$ O) X; {- |" \9 ~左 右+ S2 m' h( w. n# n; d! t

+ D  D( q2 `6 }  o" F& Z! _ポーカー。* @" X1 t% j  W/ N* S1 b4 [: j

, _5 ~; e% G: q! h+ g吉田さんの感想。
- ~4 B2 d* f) `$ ^' r% L; P! B" R" h8 `. r: [1 A
よく似合ってる。
3 e4 A/ M' C, s& G4 g: K) B
5 m4 C- `1 f8 ]浪打ち際で水遊び。
  x6 k2 e& w. H" u2 b. }$ @  p/ ^# ?5 ~1 C1 K) J' o
砂浜で寝転がる。※みんなを探す。(CG回收); \6 j, ]+ x; {3 H& ~: @# _
* K9 T) b: L. ]  V, S
戰鬥:「探耽求究」ダンタリオン(教授)( H! i" m- c/ K5 }8 T

7 H. y4 |* d0 y即時: □
8 H3 i6 F7 ^* I5 S1 V8 f, H1 i2 N- i
: e0 H4 o5 g! P1 L% v+ Z1 ~下 □
5 t$ U  N; c& w) r
" j7 H5 f$ C7 K- P7 s7 x/ J% s2 w□ 上
; Y# g. g4 ~2 e$ e1 {( @6 V! p- H) s# B
即時: △, M1 y5 p. u. i
) T' J% y9 N; f! ^0 [8 Q
○ □' D, A/ _. \, K
! l: G& Q) y0 ~
左 上8 h, ?. }) Q' Q
. k/ z7 P) i3 n6 U" }+ e: p( ^
即時: ○5 N, X6 s5 q' Y9 o

+ @/ u) }0 l. ~) `+ A× 左; d9 p1 ?6 M$ R  d0 B

+ h: c3 }8 R8 I# J右 ○
! p8 c" {! U3 l8 V3 x& P7 Q/ @/ p: E2 }. f0 ~# l+ R. T
吉田さんにする。
0 |' p2 T0 C$ E6 Y* C+ I6 R& l5 B8 t) J
) N+ x5 Y2 ?; p- r

  v; o# O5 I  X* H0 C7 }第七章 最強の敵
$ b2 P4 L$ E. A% M
6 T8 ?, @: Z8 W: S# Y# A* C  ]即時: 右
  u" h* N) a2 u/ X1 m1 \: h2 _, J# A* m  {; V' a
右 右
0 v' r& L" p" Z% \: ]$ \: B! C0 g9 M! q! }- `
× ×
0 P0 J, O/ Y4 S! \* D3 K; R+ N
4 _; Y. o5 x2 Y2 d0 ~( T1 Q$ ^白いスープについてコメントする。
1 ]+ q1 y# b& H! }8 v) k) B8 Q5 O; R1 w/ n5 A1 \/ X, Q0 G
黒い何かを食べる。
, J$ r  o( h' L  Z/ h+ p7 F8 U: g
' s- k0 G+ t' O( i' Aやめた方がいい。
# V4 O  a6 Z* a. v8 }$ E, h. l( m* U$ l# ?
即時: □   ※成功時對戰天目一個,失敗時對戰メリヒム。  o1 Z# Q1 O. a6 M
  a2 k  J. [5 M6 ~2 d1 k7 S: h. o* A
△ 右1 o$ u+ j2 y( n+ `$ P
. B6 h" d" A" F% X
上 ×/ K2 J# J9 \0 N$ N+ }
( I: b& j/ T4 A; ~8 N/ e
即時: 上/ B* L% s8 }# \+ y, a; a

* u' O# r( U6 A8 G8 `0 k7 S+ ?' S. d上 ○: e5 u6 D; w8 @# O

' ?9 B6 z# @3 ~2 I; s○ 上
2 ]8 Y+ z- r6 M% ?7 D5 v) m% \
4 {* [- |" m5 [7 `' I! v
4 O; E. ~/ r: V1 Z1 C  e, W
- O* d' d. R2 C& Q第八章 夢の終わり
% Z& L; o+ G- g: [% G. [
  L5 l7 u  @, z6 w戰鬥:「戲睡鄉」メア4 w4 a% E1 Q+ C/ m2 k! P& Y1 Q

0 e2 l/ m( _5 W2 O+ ~1 ?7 m' F" {吉田さんとの散歩。※即時全失敗時:浴衣が似合ってる。
2 Z% q6 K3 h" S, J( F( R4 X& C% x  C4 O
[ 本帖最后由 艾利伍德 于 2007-6-15 12:30 编辑 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|任天堂世界 ( 京ICP备05022083号-1 )

京公网安备 11010202001397号

GMT+8, 2018-1-20 16:38 , Processed in 0.108935 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部