hzp970215 发表于 2012-9-2 23:29:21

申请解封iD,因密码太简单而被封的

ID:021549   
被封原因:因密码太过简单
得知消息后ID已经被封,不能作修改了。请管理员给小弟一次机会,之后会更加遵守论坛的规章制度的。
                                                                                       谢谢!!

hzp970215 发表于 2012-9-4 09:31:48

请问有没有管理员受理呢?谢谢
页: [1]
查看完整版本: 申请解封iD,因密码太简单而被封的