mikesan 发表于 2017-12-1 23:59:27

【TCG】OTS Tournament Pack 6(OP06-EN)收录表

官方比赛奖品包

每包3张卡,必有1张闪卡
基本以复刻卡为主


OTS Tournament Pack 6(2017年12月1日~)
全26种(3UTR、10SR、13N)

OP06-EN001(UTR)Decode Talker(解码语者)
OP06-EN002(UTR)Brilliant Fusion(明亮融合)
OP06-EN003(UTR)Invocation(召唤魔术)
OP06-EN004(SR)Revendread Slayer(归魂复仇死者·屠魔侠)
OP06-EN005(SR)Fairy Tail - Rella(妖精传姬-辛德瑞拉)
OP06-EN006(SR)Paleozoic Canadia(伯吉斯异兽·加拿大虫)
OP06-EN007(SR)Paleozoic Eldonia(伯吉斯异兽·伊尔东钵)
OP06-EN008(SR)Paleozoic Hallucigenia(伯吉斯异兽·怪诞虫)
OP06-EN009(SR)Set Rotation(舞台旋转)
OP06-EN010(SR)Black Metal Dragon(黑钢龙)
OP06-EN011(SR)Windwitch - Winter Bell(风魔女-冬铃)
OP06-EN012(SR)Trickstar Lilybell(淘气仙星·莉莉贝儿)
OP06-EN013(SR)Overload Fusion(超载融合)
OP06-EN014 Gem-Knight Garnet(宝石骑士·红榴)
OP06-EN015 Shiranui Spiritmaster(不知火的宫司)
OP06-EN016 Predaplant Ophrys Scorpio(捕食植物 蜂兰蝎)
OP06-EN017 Gozuki(牛头鬼)
OP06-EN018 Lightray Grepher(光芒使者 格雷法)
OP06-EN019 Recurring Nightmare(噩梦再临)
OP06-EN020 Dragon Shrine(龙之灵庙)
OP06-EN021 Phantom Skyblaster(幻铳士)
OP06-EN022 Ojama Blue(扰乱·蓝)
OP06-EN023 Disturbance Strategy(扰乱作战)
OP06-EN024 Enishi, Shien's Chancellor(紫炎的老中 缘)
OP06-EN025 Amazoness Queen(亚马逊女王)
OP06-EN026 Gem-Knight Seraphinite(宝石骑士·斜绿)

http://wx4.sinaimg.cn/large/e0a773d9gy1fjwjqhjk3cj205u05u0t0.jpg
页: [1]
查看完整版本: 【TCG】OTS Tournament Pack 6(OP06-EN)收录表