Nw BBS 壬天堂世界

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 资料集合
查看: 49314|回复: 2
收起左侧

PSP 中英对照游戏表 0001-1105

[复制链接]
发表于 2007-3-3 18:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文版权归原作者、NW任天堂世界www.NewWise.com所有,未经过许可,禁止转载
6 u6 ~7 W" q: `& V/ |" ^  Q. x
' B" I6 r( D  U0 r) P
■  ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
, Z8 }: E$ T, E# e■● ■   www.NewWise.com
) r4 `& q, ?' V% _' U9 J■ ●■   月神侠原创
/ l" Q! R0 Q8 N! X+ Q( t' t, p+ l■  ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
% ?3 W0 m8 ]5 a# E$ x( V9 M8 o) O0 ^( N, E( c( V& f& G
每楼500个,自己查看:$ Y! A) O* G" w

: C8 d3 N: g6 E编号 / 英文名称 / 中文名称 / 游戏类别 / CRC验证码 / 容量6 u% {4 c0 S+ y9 V
1105 / Sarugechu SaruSaru Daisakusen (JPN) / 捉猴啦!猴子爱作战 (日) / 冒险 / 411A66A9 / 436MB
6 c1 z) w+ n# v1104 / Grand Theft Auto - Liberty City Stories (JPN) / 侠盗车手 - 自由城的故事 (日) / 动作 / 34D9E0B7 / 1.22GB1 w" ]+ K3 m6 R" K# B
1103 / World Championship Poker 2 (EUR) / 世界纸牌锦标赛 2 (欧) / 赌博 / 618E54ED / 650MB: ?# e2 W7 L6 X- E( k
1102 / Sarugetchu SaruSaru Daisakusen (CHN) / 捉猴啦!猴子爱作战 (中) / 冒险 / 37BAA841 / 440MB
: I8 a2 U4 R  T( k1101 / Alien Syndrome (USA) / 异形症候群 (美) / 动作角式扮演 / 9676E317 / 471MB
: P7 i" s6 {  o3 z# ?8 b1100 / Final Fantasy II (USA) / 太空战士 2 - 20 周年纪念版 (美) / 角式扮演 / 541FA240 / 274MB; {- A. k" y% y" D
1099 / Puzzle Quest - Challenge of the Warlords (EUR) / 谜题任务 - 战神的挑战 (欧) / 方块 / 21C7D2DB / 129MB, V8 r/ [  H5 h' R7 Z* o
1098 / Transformers - The Game (EUR) / 变形金刚 (欧) / 动作冒险 / 0B814AE9 / 1.45GB8 }* e) P. T8 s% Y2 m$ d+ n. V
1097 / Shrek the Third (EUR) / 史力加 3 (欧) / 动作 / 94AA2E13 / 485MB: Q' t8 A# J# A8 M6 D
1096 / Lumines (v2) (JPN) / 音乐方块 (第2版) (日) / 方块 / FF5F5AE0 / 263MB% k% r  N% {9 ?) u
1095 / Transformers - The Game (EUR) / 变形金刚 (欧) / 动作冒险 / 838568FA / 1.45GB
7 x9 D: h2 {: _/ H1094 / PaRappa the Rapper (USA) / 啪啦啪啦啪 (美) / 韵律 / 9D677DFF / 359MB
4 K7 v) v; h8 _; _* {; D1093 / Simple 2500 Series Portable Vol.10 - The IQ Cube - Moyatte Atama o Puzzle de Sukkiri! (JPN) / 廉价 2500系列 10 - 魔幻方块 (日) / 方块 / 0BD8A0C6 / 355MB
1 x1 q! B# O* n, p1 k1092 / Mawaskes - Based on Carton-kun (JPN) / 旋转方块 (日) / 方块 / 175E9B30 / 127MB
6 V& P' }8 m6 E5 I& y" i5 T  M1091 / Tales of the World - Radiant Mythology (USA) / 世界传说 - 光明神话 (美) / 角式扮演 / 94288D85 / 419MB1 [  x/ w1 u: I- f, \( S
1090 / Diner Dash - Sizzle & Serve (USA) / 美女餐厅 (美) / 方块 / 895E4664 / 131MB
/ |! T: H; @! |/ [6 y1089 / Talkman Shiki Shabilingual Eikaiwa for Kids! (Software Doukonban) (JPN) / 翻译精灵 4 - 儿童英语会话 (日) / 翻译 / 73AC3A5F / 312MB
% B' x3 l: h# e; I3 E1088 / Capcom Puzzle World (EUR) / CAPCOM 益智世界 (欧) / 合辑 / BD0E24DD / 489MB
9 w0 Z( `4 B2 A$ |8 n/ t1087 / Smash Court Tennis 3 (USA) / 国际网球公开赛 3 (美) / 运动 / 130A6246 / 1.39GB  k- M  W" o+ @; S2 q
1086 / Riviera - The Promised Land (USA) / 约束之地 - 利维艾拉 (美) / 角式扮演 / 83CF9317 / 1.01GB$ A$ S* b$ J6 m2 {  \; z
1085 / Harry Potter and the Order of the Phoenix (EUR) / 哈利波特 - 凤凰会的密令 (欧) / 动作冒险 / 27C25D0E / 793MB) v0 i0 m8 F! d% Y9 \
1084 / Xiaolin Showdown (EUR) / 少林决胜 (欧) / 格斗 / F381C90F / 864MB
9 J/ r: u' }9 p1083 / Hard Rock Casino (USA) / 硬石赌城 (美) / 赌博 / 34C9C69D / 586MB0 H* G+ o' Z7 G) |4 c; c: Y
1082 / Steel Horizon (USA) / 钢铁地平线 (美) / 策略 / 30F74E70 / 124MB
. u( k0 ^$ F1 o) m; v: y, `1081 / Traxxpad - Portable Studio (USA) / 音乐空间 - 随身录音室 (美) / 音乐 / 249B094A / 400MB
: E5 O0 a# ~& a0 c1 V1080 / Hot Wheels Ultimate Racing (USA) / 火辣跑车 (美) / 竞赛 / 2401DDE5 / 826MB: j6 D3 J+ \7 q& e
1079 / Ratchet & Clank 5 - Gekitotsu! Dodeka Ginga no MiriMiri Gundan (JPN) / 拉捷特与克拉克 5 - 尺寸事件 (日) / 动作 / BD55EECA / 629MB0 M, V/ G( N3 N4 M0 L) J
1078 / Hot Brain (EUR) / 火热大脑 - 思想燃烧 (欧) / 方块 / A337F5FB / 510MB
6 H: K# I% B* {  R' P! r8 T' n1077 / Talkman Shiki Shabilingual Eikaiwa for Kids (Microphone Doukonban) (JPN) / 翻译精灵 - 小孩英语会话 (语言版) (日) / 翻译 / 99D5CA09 / 312MB
( m& F9 Y  D1 {9 h) q1076 / Chuukana Janshi Tenhoo Painyan Remix (JPN) / 中华雀士 - 天奉牌娘 - 重制版 (日) / 图版游戏 / C20209CB / 862MB
' b" U" K1 @* R0 Q0 {2 X1075 / Secret of Evangelion Portable (JPN) / 新世纪福音战士 - 机密档案 - 携带版 (日) / 方块 / 653E4F93 / 643MB
" C/ e$ D' g2 V- V5 f3 G1074 / Final Fantasy (USA) / 太空战士 - 20 周年纪念版 (美) / 角式扮演 / A3D9CF51 / 188MB
% g7 a; B0 w+ ?1073 / Me de Unou wo Kitaeru - Sokudoku Jutsu Portable (JPN) / 用眼锻炼右脑速读术 - 携带版 (日) / 教育 / C64DA396 / 147MB
/ H5 O* C7 F: \7 R! s7 v6 C  m; G1072 / Bigs, The (USA) / 大棒球联盟 (美) / 运动 / FA2BDE1C / 825MB8 i4 o: V0 T+ G4 S* [8 s3 i, f; S
1071 / Ratatouille (USA) / 五星级大鼠 (美) / 平台 / B000752B / 864MB( T+ ^2 ~; h: `. I  \. _: ]
1070 / Harry Potter and the Order of the Phoenix (USA) / 哈利波特 - 凤凰会的密令 (美) / 动作冒险 / EFA07038 / 728MB8 M+ g/ u( j4 N" F  h, V/ |
1069 / SBK-07 - Superbike World Championship (EUR) / 世界超级摩托车锦标赛 2007 (欧) / 竞赛 / 50047CC4 / 272MB+ v: b0 G0 K, c, S0 g; m
1068 / Harry Potter and the Order of the Phoenix (EUR) / 哈利波特 - 凤凰会的密令 (欧) / 冒险 / 24FAC504 / 791MB! |/ i# S/ X& ^) J
1067 / Tom Clancy's Rainbow Six - Vegas (EUR) / 汤姆克兰西的彩虹六号 - 维加斯 (欧) / 第一身射击 / 0AE396DA / 947MB
; C* g/ ?( J$ u1066 / Super Fruit Fall (EUR) / 超级水果球 - 豪华版 (欧) / 方块 / FD6EAC25 / 58.4MB
4 z  \9 _& X# w0 k  S0 N1065 / Smash Court Tennis 3 (JPN) / 国际网球公开赛 3 (日) / 运动 / BE8E7F20 / 1.39GB
5 C0 T! }) t0 `$ j. u( q/ M1064 / Hot Brain (USA) / 头脑发热 (美) / 方块 / 4CA96457 / 522MB
& w6 u6 I$ W8 a6 o1063 / Transformers - The Game (USA) / 变形金刚 (美) / 动作 / 7EC72EA5 / 778MB7 E. I' I# _' |$ ~, A! G; u" ^+ U' F7 H# @
1062 / Dungeon Maker - Hounting Ground (USA) / 迷宫制造者 - 狩猎地带 (美) / 动作角式扮演 / C297625E / 143MB  ^7 v: l) ~6 {% v6 k1 j
1061 / SOCOM - U.S. Navy SEALs - Fireteam Bravo 2 (EUR) / 海豹突击队 - Bravo火线小组2 (欧) / 第三身射击 / 430B91A2 / 1.55GB
+ g$ i) r+ T* C0 S' N- l1060 / Tony Hawk's Project 8 (EUR) / 托尼霍克滑板 - 八强争霸 (欧) / 运动 / CD070348 / 1.40GB
: v+ B& N0 F; H* X) u8 I% k1059 / Spectral vs. Generation (EUR) / 圣魔战记对混沌世代 (欧) / 格斗 / 0EE4FDC9 / 186MB
. q* O% k8 A# ^: m- W! R+ e1058 / Dragon Ball Z - Shin Budokai 2 (EUR) / 龙珠 Z - 真武道会 2 - 另一的道路 (欧) / 格斗 / CCBE9DB1 / 827MB( e0 c& d1 f: X* F
1057 / History Channel - Great Battles of Rome (EUR) / 伟大的罗马战争 (欧) / 策略 / D75C8BDF / 603MB
7 J$ P1 J$ y0 N  ]3 |3 Y1056 / Hot Pixel (EUR) / 燥点 (欧) / 方块 / 37AC5998 / 333MB/ E0 {( W6 z- K' u4 B# D
1055 / Colin McRae Rally (JPN) / 科林麦克雷拉力赛 (日) / 竞赛 / B1866F53 / 1.58GB" q+ L5 S( l% Z1 U/ `1 M. `
1054 / Legend of the Dragon (EUR) / 龙的传人 (欧) / 格斗 / 3F208429 / 788MB, a: `$ Z' y' f; ]7 t3 j0 J4 H
1053 / Dave Mirra BMX Challenge (EUR) / 戴夫米拉自行车越野挑战赛 (欧) / 竞赛 / 2250FAA5 / 687MB
5 k7 C$ {' c5 t- \! D1052 / PQ2 - Practical Intelligence Quotient 2 (USA) / 智能执照 2 (美) / 方块 / 1F9DF122 / 641MB2 t; x& J8 f4 B8 ]: \: g
1051 / Tom Clancy's Rainbow Six - Vegas (USA) / 汤姆克兰西的彩虹六号 - 维加斯 (美) / 第一身射击 / DADF6ADA / 812MB
, ^6 J% d/ g9 h( i: F1050 / Gurumin - A Monstrous Adventure (EUR) / 咕噜小天使 (欧) / 动作角式扮演 / 90E26D57 / 0.99GB
( A; h4 v: h. c: G1049 / Talkman Euro (Soft Tantaiban) (CHN) / 翻译精灵 - 欧洲语言版 (中) / 翻译 / 6E778078 / 1.67GB
0 l" \4 Y5 w% `3 K5 T4 n1048 / Super Pocket Tennis (EUR) / 超级口袋网球 (欧) / 运动 / A0E9ABB0 / 103MB
3 _+ }$ O  F2 }) ^! y1047 / PaRappa the Rapper (EUR) / 啪啦啪啦啪 (欧) / 韵律 / E6C28CB8 / 359MB
- e6 z9 U! E0 q8 a5 e+ u1046 / Tony Hawk's Project 8 (EUR) / 托尼霍克滑板 - 八强争霸 (欧) / 运动 / 8DED553D / 1.41GB
& |  ^3 {. H& D9 N1045 / Shrek the Third (USA) / 史力加 3 (美) / 动作 / 34ECB75E / 485MB- r9 C- T, I9 y3 r
1044 / Marvel Trading Card Game (EUR) / 漫画英雄 - 集换式卡片游戏 (欧) / 牌类 / 47C65206 / 891MB4 v: A, i8 [& `8 m
1043 / Dragonball Z - Shin Budokai 2 (JPN) / 龙珠 Z - 真武道会 2 - 另一的道路 (日) / 动作 / 5CD0F6AE / 484MB
! r! F! D9 ~2 y6 Q$ T1042 / Minna no Golf Ba Vol. 1 (with GPS Receiver)(UMD Disc 2) (JPN) / 大众哥尔夫球场 Vol. 1 (含GPS接收器) (碟 2) (日) / 运动 / 322ECE25 / 1.55GB' D, _: y" i$ q% E# W4 z
1041 / Minna no Golf Ba Vol. 1 (with GPS Receiver)(UMD Disc 1) (JPN) / 大众哥尔夫球场 Vol. 1 (含GPS接收器) (碟 1) (日) / 运动 / 7BFF3A29 / 1.50GB
+ y* D; f' F. x1 K2 ^0 O( @1040 / Final Fantasy II - Anniversary Editon (JPN) / 太空战士 2 - 20 周年纪念版 (日) / 角式扮演 / 621D785F / 274MB
  }" q* n" k8 {0 I+ w/ ]( H) V$ D' |1039 / Impossible Mission (EUR) / 不可能的任务 (欧) / 平台 / D20F48D5 / 141MB
1 Y8 a( d. E! u- h$ ?! F# Q6 C1038 / Audition Portable (KOR) / 劲舞团 - 携带版 (韩) / 韵律 / 9054EAB7 / 802MB% D* h- `' t9 u  F4 A
1037 / Surf's Up (USA) / 冲浪企鹅 (美) / 运动 / E69DB4DB / 864MB
/ T0 G1 `: n2 k# ?$ |# T, u1036 / WinX Club - Join the Club (EUR) / 魔法学院 (欧) / 平台 / 533F938E / 1.22GB% z" o. a2 u8 b' `& s
1035 / Crush (USA) / 压缩空间 (美) / 方块平台 / E2967D94 / 583MB3 m* W; r% c( Z/ z% ^1 ^
1034 / Smash Court Tennis 3 (EUR) / 国际网球公开赛 3 (欧) / 运动 / F17CE97D / 1.36GB
$ _8 E8 Y* x- \' M4 `5 `1033 / Heatseeker (EUR) / 热能追踪者 (欧) / 模拟 / A430EEE3 / 385MB' u; p7 [& ?5 h! ~  n& A) j3 F" j
1032 / Minna no Golf Ba Vol. 1 (UMD Disc 2) (JPN) / 大众哥尔夫球场 Vol. 1 (碟 2) (日) / 运动 GPS / 47FABF9A / 1.55GB
5 s" q. r( R3 Y9 g1031 / Minna no Golf Ba Vol. 1 (UMD Disc 1) (JPN) / 大众哥尔夫球场 Vol. 1 (碟 1) (日) / 运动 GPS / A360EDDB / 1.50GB
. G0 _- @$ f& Q1030 / Metal Gear Solid - Portable Ops (Premium Pack) (JPN) / 合金装备 - 掌上行动 (优惠装) (日) / 动作冒险 / C94666BE / 1.30GB
" R1 n$ L: o$ {1 k7 D5 f2 g) k1029 / Crush (EUR) / 压缩空间 (欧) / 方块平台 / DC9FF010 / 793MB6 w" N' T+ q) L) _* c" H
1028 / Legend of the Dragon (USA) / 龙的传人 (美) / 格斗 / BA3A36FD / 788MB/ b' _0 F5 t+ A- ^) F
1027 / Juiced Eliminator (JPN) / 极品醉车 - 消除器 (日) / 竞赛 / 932C15A7 / 1.33GB5 c. o- K) h3 Z+ `0 g' ~+ C
1026 / Brooktown High (USA) / 布鲁克小镇 - 成熟年代 (美) / 虚拟 / 03C8946A / 1.20GB: _0 h7 ]/ B( X; }4 l
1025 / Innocent Life - A futuristic Harvest Moon (USA) / 新牧场物语 - 无暇人生 (美) / 策略 / 62646480 / 335MB
2 O8 s- L% N1 |3 z. t$ u1024 / Bleach - Heat the Soul 4 (JPN) / 死神 - 火热之魂 4 (日) / 动作 / FF29BE66 / 786MB
3 P# x* E: _# f; ~) p$ o) g1023 / Loco Roco (Toku Toku Pack) (JPN) / 洛克洛克 (拓谷拓谷版) (日) / 平台 / 63DE70F2 / 542MB+ D2 ^$ F- d# i# Z# [+ n4 \& F
1022 / Little Aid Portable (JPN) / 爱的急救箱 - 携带版 (日) / 冒险 / E06C0049 / 1.37GB
6 v* K- l9 |/ w1 U1021 / Pirates of the Caribbean - At World's End (USA) / 加勒比海盗 - 魔盗王终极之战 (美) / 动作冒险 / 85FFC575 / 705MB6 H# I) v/ e/ \
1020 / Driver 76 (USA) / 横冲直撞 76 (美) / 驾驶 / 208E07C9 / 1.03GB5 z" L! D1 Z6 v9 H) {
1019 / Puzzle Scape (USA) / 解谜方块 (美) / 方块 / 7849A1C5 / 330MB; b; G$ e  S; v8 k& z; `8 m* m
1018 / Pirates of the Caribbean - At World's End (EUR) / 加勒比海盗 - 魔盗王终极之战 (欧) / 动作冒险 / FE6352D9 / 1.67GB0 b! f2 {' Z% \3 x  c
1017 / 7 Wonder (USA) / 世界七大奇迹 (美) / 方块 / 08CA1D87 / 73.7MB4 I5 i" k  ~& J) Z% H$ }2 @
1016 / Ratchet & Clank - Size Matters (EUR) / 拉捷特与克拉克 5 - 尺寸事件 (欧) / 射击 / 8981E31F / 947MB
$ e) C1 S( S& J1015 / Burnout Dominator (EUR) / 火爆狂飙 - 统治者 (欧) / 竞赛 / 3D0CA5B6 / 741MB
( \2 q) s% ?1 P% u: [0 p1014 / Heatseeker (USA) / 热能追踪者 (美) / 模拟 / E1EDE108 / 385MB
" ?+ J0 K1 M8 }# G- L. \) n" u2 A1013 / Valkyrie Profile - Lenneth (EUR) / 北欧女神 (欧) / 角式扮演 / F92BB2C3 / 676MB
0 ]- p$ q& j* u3 Y& u1012 / After Burner - Black Falcon (EUR) / 冲破火网 - 黑鹰 (欧) / 飞行战斗 / 3F3F6A57 / 408MB
4 ~  x# o" X. S: G1011 / Chi Vuol Essere Milionario - Party Edition (ITA) / 谁想成为百万富翁 - 派对版 (意) / 智力 / 8A4147A9 / 307MB
4 T: C: l1 a8 `# M1010 / Diner Dash (EUR) / 美女餐厅 (欧) / 方块 / 1DF25513 / 130MB( u+ e+ O0 H; @& R0 q
1009 / Final Fantasy Tactics - Shishi Sensou (JPN) / 太空战士战略版 - 狮子战争 (日) / 策略 / 87B69E31 / 438MB
& c! t/ q; U/ n7 m1008 / Winx Club - Join the Club (USA) / 魔法学院 (美) / 平台 / C1740A8F / 1.22GB. z. v$ l( R) y2 q
1007 / Ultimate Board Game Collection (USA) / 极致桌上游戏合辑 (美) / 图版游戏 / 86CB11AE / 121MB5 T  e( O1 g5 b6 m5 L, C! c
1006 / Driver 76 (EUR) / 横冲直撞 76 (欧) / 驾驶 / 3BEF49BB / 1.34GB+ B: Q1 L  H  [# @; i4 V# Q& v
1005 / Talkman Euro (Microphone Doukonban) (CHN) / 翻译精灵 - 欧洲语言版 (中) / 翻译 / A1A5BD3E / 1.67GB2 w+ G' P( c0 y' T0 a* w
1004 / Talkman (CHN) / 翻译精灵 (中) / 翻译 / 167392A5 / 1.14GB
0 \, `: \) e) ]1 o- F( u% p- p1003 / Cube (USA) / 魔幻方块 (美) / 方块 / ABD65716 / 412MB3 Q, L  H- E" ^' G7 _
1002 / Minna no Chizu 2 (Soft Tantaiban) (JPN) / 大众地图 2 (软件版) (日) / 导航 / E97BBCB9 / 1.68GB+ N1 X* q; ~+ e4 z
1001 / Sims 2, The - Pets (CHN) / 模拟市民 2 - 宠物当家 (中) / 虚拟 / 650EF5B1 / 1.55GB8 X( l7 g" U" `- O0 T2 b5 S

: r' O( V7 S: J0 q[ 本帖最后由 月神侠 于 2007-8-3 22:02 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-3 18:53:11 | 显示全部楼层

0501-1000

1000 / Lost Regnum - Makutsu no Koutei (KOR) / 失落的统治 - 魔窟的皇帝 (韩) / 角式扮演 / 8C5D5C9A / 1.19GB4 Y6 l9 V$ H8 b" ]( {
0999 / Burnout Dominator (EUR) / 火爆狂飙 - 统治者 (欧) / 竞赛 / CB2429A4 / 659MB" [: i5 J% ~" z7 d0 \
0998 / Grand Theft Auto - Liberty City Stories (v3) (USA) / 侠盗车手 - 自由城的故事 (第3版) (美) / 动作冒险 / B78703CC / 1.16GB: s) I7 _" X0 Z& \
0997 / Death Jr. 2 - Root of Evil (EUR) / 小死神2 - 邪恶的根源 (欧) / 平台 / 06077388 / 1.20GB
3 U( v, j) H% s$ Z& ^0996 / Xyanide Resurrection (EUR) / 幻影战机 - 复苏 (欧) / 射击 / 266D1741 / 1.45GB
( i3 B* t) c# T- |5 |, A' K0995 / Minna no Chizu 2 (JPN) / 大众地图 2 (日) / 导航 / 699E2AF4 / 1.68GB
  S" x1 r! L4 E( u: \0994 / Metal Gear Solid - Portable Ops (EUR) / 合金装备 - 掌上行动 (欧) / 动作冒险 / 7D5A933D / 1.45GB  R! r; }# ]/ |( i: c# f& V% P
0993 / Fast and The Furious,The (USA) / 速度与激情 (美) / 驾驶 / 1A45232E / 863MB$ V& N& V9 L% ]7 g5 X- m0 K9 ^- q! S
0992 / Aedis Eclipse - Generation of Chaos (USA) / 新天魔界 - 浑沌世代 5 (美) / 角式扮演 / 24767759 / 638MB/ G! `7 G# p9 e! \( p* i* n
0991 / Carol Vorderman's Sudoku (USA) / 卡罗尔沃德曼的数独 (美) / 方块 / 340587DB / 409MB
7 @" C7 ?  p3 B% f$ A+ ]7 C' o3 t0990 / After Burner - Black Falcon (USA) / 冲破火网 - 黑鹰 (美) / 模拟 / B0C2D6A2 / 407MB. c' K9 \0 h! e. k5 @1 b6 m+ D
0989 / Pocket Pool (USA) / 口袋桌球 (美) / 运动 / 27BD093A / 672MB
" h5 \3 Z  H8 E* i0988 / Mind Quiz (EUR) / 智力问答 (欧) / 方块 / 9ED7503E / 94.4MB
4 ?( G/ \4 q9 F- m: f0 J6 D; ~0987 / Zendoku (EUR) / 禅读 (欧) / 方块 / E03D7B00 / 72.5MB% p1 T6 p4 `0 d0 `5 a
0986 / Isshou Asoberu Todai Shougi - Tsumeshogi Dojo (JPN) / 东大将棋解残局道场 (日) / 图版游戏 / 7D3E44CD / 65.1MB! I- ~3 F" x" T0 g7 V5 \4 r
0985 / Aces of War (EUR) / 零式舰上战斗记 - 征空王 (欧) / 模拟 / 70E4400C / 465MB: [1 V; U! y) M; ]& N
0984 / Valhalla Knights (USA) / 瓦尔哈拉骑士 (美) / 角式扮演 / BDD74671 / 630MB
2 o* B4 `# q: X$ i$ E5 T/ _0983 / Final Fantasy - Anniversary Edition (JPN) / 太空战士 - 20 周年纪念版 (日) / 角式扮演 / 683018B7 / 188MB5 @$ p' n+ `9 s4 Y: u6 a7 e* f5 \
0982 / Tobidase! Trouble Hanafuda Douchuuki (JPN) / 飞吧!麻烦的花札道中记 (日) / 其他 / CA9E9747 / 428MB
3 T) i6 J0 H0 P/ L0981 / Dora-Slot - Bakuenchi! Kyoujin no Hoshi II (v2) (JPN) / 拉霸巨人之星 2 (第2版) (日) / 赌博 / 60BD7362 / 61.3MB
" f, m3 U# e$ A7 G& t5 f$ a0980 / Pimp My Ride (USA) / 嘻哈飙车族 (美) / 竞赛 / 37EA9F17 / 795MB0 k( g7 q/ p2 q9 l) h
0979 / Innocent Life - A Futuristic Harvest Moon (EUR) / 新牧场物语 - 无暇人生 (欧) / 策略 / B93EA8A0 / 328MB
; S, n- h0 ?% C* r0978 / Prince of Persia - Rival Swords (USA) / 波斯王子 3 - 宿敌之剑 (美) / 动作 / C77C3403 / 1.18GB' Y# H& }+ K' u2 @6 D" L
0977 / Kidou Senshi Gundam Seed - Rengou vs. Z.A.F.T. Portable (JPN) / 机动战士高达 SEED - 联合军对扎多军 - 携带版 (日) / 动作 / 4E0F9528 / 836MB7 y! _( w) k# v7 E
0976 / Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Portable 2 (JPN) / 实况力量职业棒球 2 - 携带版 (日) / 运动 / 691E14DD / 1.55GB
  n. j2 }- p$ w% {, A  r0975 / Ford Street Racing - XR Edition (EUR) / 福特街头赛车 (欧) / 竞赛 / 26CF329B / 700MB' S6 y2 j, z- K- I
0974 / Free Running (EUR) / 自由奔跑 (欧) / 动作 / 5653AAFA / 432MB
( s! N. m) S- L2 p% l% ]( e1 v0973 / Exit 2 (EUR) / 紧急出口 2 (欧) / 动作 / FBCFE225 / 157MB
% e- ?& a$ z/ y2 a5 f# m0972 / UEFA Champions League 2006-2007 (ITA) / 欧洲联赛冠军杯 2006-2007 (意) / 运动 / D03BA193 / 1.08GB
- c$ F5 ^' p; L0971 / Midnight Club 3 - DUB Edition (v2) (USA) / 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 (第2版) (美) / 竞赛 / 83AC132A / 1.52GB: T6 J9 K4 a) {5 G
0970 / Call of Duty - Roads to Victory (EUR) / 使命召唤 - 通往胜利之路 (欧) / 第一身射击 / E9331BB8 / 610MB
( l5 P! J7 p( d$ ]  E0969 / Killzone - Liberation (KOR) / 杀戮地带 - 解放行动 (韩) / 动作射击 / DF2EDD70 / 557MB$ {# U, U1 U4 k
0968 / UEFA Champions League 2006-2007 (GER) / 欧洲联赛冠军杯 2006-2007 (德) / 运动 / 0E6A17B9 / 1.17GB" @5 N. V9 @) A1 {
0967 / Con, The (EUR) / 非法地带 (欧) / 格斗 / 0219C260 / 757MB8 ^4 f0 R/ D+ [( Q5 x; k8 t; _
0966 / DJ Max Emotional Sense P 2 - Sound Miracle (KOR) / DJMAX 携带版 2 (韩) / 韵律 / ED7575E9 / 1.65GB  L- y( p. e) i; h( a9 U/ N+ s: H
0965 / Test Drive Unlimited (EUR) / 无限试驾 (欧) / 竞赛 / 45A04106 / 1.43GB3 V; ?* R7 X" ~. M
0964 / Prince of Persia - Rival Swords (EUR) / 波斯王子 3 - 宿敌之剑 (欧) / 动作 / C766DFCB / 962MB
# k" ~& r/ w2 D0963 / 300 - March to Glory (EUR) / 战狼 300 (欧) / 角式扮演 / EBCF6ECA / 909MB. ]$ p+ L+ K* X) i* U
0962 / Virtua Tennis 3 (USA) / 虚拟网球 3 (美) / 运动 / 08656C8A / 555MB9 q& Y4 k( J0 P6 ?) ?6 E
0961 / Full Auto 2 - Battlelines (EUR) / 全能赛车 2 - 火线追击 (欧) / 驾驶 / 940F9756 / 447MB
* u! A* T3 \, i! J9 W  ^0960 / Call of Duty - Roads to Victory (GER) / 使命召唤 - 通往胜利之路 (德) / 第一身射击 / 5B27C0EF / 601MB* ]) H, o, L: N
0959 / Rainbow Islands Evolution (EUR) / 新彩虹岛 - 手风琴大冒险 (欧) / 动作 / 9AFB522C / 817MB
1 s, r2 O3 o: B2 J, B0958 / Test Drive Unlimited (USA) / 无限试驾 (美) / 竞赛 / 27E28D03 / 1.42GB8 K: _- f& j2 g* r' n! A
0957 / Puzzle Quest - Challenge of the Warlords (USA) / 谜题任务 - 战神的挑战 (美) / 方块 / 37087839 / 129MB
: ~( ?& r" x6 D- r0956 / Full Auto 2 - Battlelines (USA) / 全能赛车 2 - 火线追击 (美) / 驾驶 / D40C2828 / 454MB, E* I2 F/ q1 ~& K0 T; E# v) I
0955 / Dragon Ball Z - Shin Budokai Another Road (USA) / 龙珠 Z - 真武道会 2 - 另一的道路 (美) / 动作 / 90444E43 / 504MB! j1 f) |% d7 J! z
0954 / Gunpey (EUR) / 线条方块 (欧) / 方块 / 1283F69C / 732MB
1 k3 q, A% P0 U8 n0953 / UEFA Champions League 2006-2007 (USA) / 欧洲联赛冠军杯 2006-2007 (美) / 运动 / 077806B1 / 1.17GB8 Z' u8 Z4 ?( x. O
0952 / TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles (EUR) / 忍者龟 (欧) / 动作 / AFE4F143 / 1.07GB  [. T: h& K, Q  k" t8 q# o* ?- g7 @
0951 / Asphalt - Urban GT 2 (EUR) / 都市沥青路 GT 2 (欧) / 竞赛 / F3C614A0 / 843MB/ s. W; V1 w1 b9 F# U! C: u, U
0950 / Virtua Tennis 3 (EUR) / 虚拟网球 3 (欧) / 运动 / 9035FD4F / 555MB7 R% V; J8 y# c( J7 q6 O. G
0949 / Monster Hunter Portable (KOR) / 魔物猎人 - 携带版 (韩) / 角式扮演 / 3D7D35BA / 857MB1 M1 L$ T6 I. T/ H- V/ i& M8 q
0948 / V8 Super Cars Australia 3 - Shootout (EUR) / V8超级房车赛 3 - 交火 (欧) / 竞赛 / EB28E909 / 1.14GB
, n+ [* E) B/ c0947 / After Burner - Black Falcon (EUR) / 冲破火网 - 黑鹰 (欧) / 动作 / 9AA37149 / 408MB" S; I# u7 t! H# f% r1 s6 c* p  X
0946 / Rocky Balboa (USA) / 洛奇 6 (美) / 运动 / D145CEE2 / 864MB9 w# W1 M# U" {7 b- G. [5 q
0945 / UEFA Champions League 2006-2007 (EUR) / 欧洲联赛冠军杯 2006-2007 (欧) / 运动 / 677C6E8F / 1.17GB" b' z# c6 [# @* W& l
0944 / Seigneur des Anneaux, Le - Tactics (FRA) / 指环王 - 战略版 (法) / 策略 / D48C4137 / 518MB
; P; X& o% {7 y" j2 e0943 / Bomberman Land Portable (JPN) / 炸弓单人乐园 - 携带版 (日) / 动作 / 4738E583 / 394MB
7 X5 s0 a1 x& ?3 }- {0942 / Puyo Puyo! - Puyo Puyo 15th Anniversary (JPN) / 噗哟噗哟 - 噗哟噗哟十五周年庆 (日) / 方块 / 4E41136C / 244MB
4 E3 c# @. ~4 T  @2 ]; E0941 / Sangokushi VIII (JPN) / 三国志 8 (日) / 策略 / C9513D47 / 183MB
! d! B% Q0 }7 T$ T7 e( g3 {! S5 j0940 / TMNT (USA) / 忍者龟 (美) / 动作 / 65523C74 / 909MB
9 }& Z& q! l  p/ Y, E7 z0939 / Championship Manager 2007 (EUR) / 冠军足球经理 2007 (欧) / 运动 / 09522667 / 203MB1 o5 {- t( F6 F  _
0938 / EA Replay (EUR) / EA 经典游戏合辑 (欧) / 合辑 / B91CDEBE / 850MB
1 d8 z( ]( z- C0 }' D% x5 k" M3 T+ b0937 / Call of Duty - Roads to Victory (USA) / 使命召唤 - 通往胜利之路 (美) / 第一身射击 / EA73E047 / 611MB
) \3 _( `. K  `7 f% G. d% ?# P9 `0 |0936 / M.A.C.H. - Modified Air Combat Heroes (EUR) / 空战英雄 (欧) / 模拟 / D7196EED / 345MB
7 N, L8 c( ?' O  o! D. W0935 / Sid Meier's Pirates! (EUR) / 席德梅尔的海盗 (欧) / 冒险策略 / EAE477DB / 318MB# z" o2 O8 j! G( J
0934 / Burnout Dominator (USA) / 火爆狂飙 - 统治者 (美) / 竞赛 / 73FC1B93 / 659MB) M" Z* T" F( R6 v, v/ `7 j: f  _
0933 / Chili Con Carnage (USA) / 致命卧底 (美) / 动作 / 4711ABEB / 760MB
% B0 V' r* z# q1 Z& J/ J0932 / Lost Regnum - The Emperor of Theives (CHN) / 失落的统治 - 魔窟的皇帝 (中) / 角式扮演 / 94074231 / 1.10GB8 f! @8 k, T% x+ L
0931 / Yu-Gi-Oh! GX Tag Force (EUR) / 游戏王 - 对战怪兽 GX 卡片力量 (欧) / 牌类 / 93FA8AD7 / 796MB
. g& }! m# ^% Y$ `: B- @, c9 V0930 / Final Armada (EUR) / 最后的舰队 (欧) / 动作 / FBDCE81B / 516MB
" F6 ?9 v  ~- {+ K% F) f0929 / Magic Sudoku (CHN) / 魔法数独 (中) / 方块 / 454D70F7 / 147MB
( |- F4 y! a& U8 @0928 / Marvel Trading Card Game (USA) / 漫画英雄 - 集换式卡片游戏 (美) / 策略 / C079AD16 / 873MB+ \; x9 ?6 {5 G. s* g4 x: z% F
0927 / 300 - March to Glory (USA) / 战狼 300 (美) / 动作 / F86538F1 / 909MB# |% Q7 Z+ t) |2 I; [
0926 / MLB 07 - The Show (USA) / 职业棒球大联盟 2007 - 表演赛 (美) / 运动 / D7E36B58 / 1.33GB
  o% ?- m& @, l. ]0925 / Major League Baseball 2K7 (USA) / 美国职业棒球 2007 (美) / 运动 / E91CDD45 / 1.58GB# }  M3 t+ r3 K, g7 l3 P# X
0924 / Ghost Rider (EUR) / 恶灵骑士 (欧) / 动作 / 1E0453A5 / 752MB, O) ^% }- i' J, y
0923 / Monster Kingdom - Jewel Summoner (USA) / 怪兽王国 - 晶石召唤师 (美) / 角式扮演 / 0DE75769 / 507MB
" ?0 f7 p/ f* A( ~. H0922 / Hustle, The - Detroit Streets (EUR) / 肆无忌惮 - 底特律大街 (欧) / 撞球 / 4B4E76E7 / 1.13GB! l3 l. h3 I$ v) w/ y
0921 / Arthur and the Invisibles (EUR) / 亚瑟与迷你王国 (欧) / 动作冒险 / E38E8013 / 1.39GB- j$ Z# ?; }) n# Q9 D4 C- e* U
0920 / WWE SmackDown! vs. RAW 2007 (JPN) / 美国职业摔角联盟2007 (日) / 运动 / BDD4AAF3 / 1.55GB
7 K+ @, n( T8 T' i0919 / Simple 2500 Series Portable!! Vol.9 - The My Taxi (JPN) / 廉价 2500系列 9 - 我的出租车 (日) / 驾驶 / 32EE8D07 / 133MB1 `3 G) j8 i$ S7 T; X) H% }
0918 / M.A.C.H. - Modified Air Combat Heroes (USA) / 空战英雄 (美) / 动作 / 608F9C6C / 791MB
. ~; h6 n" C/ x6 A9 t0917 / Metal Slug Complete (JPN) / 越南大战精选集 (日) / 合辑 / 4205B399 / 1.23GB% O: f6 A! @% |9 s( h* _0 I
0916 / Metal Slug Anthology (USA) / 越南大战精选集 (美) / 合辑 / 5CC9C5DD / 1.23GB" ^- r9 O6 R: v" T5 h: Z
0915 / Shrek - Smash n' Crash Racing (EUR) / 史力加冲撞赛车 (欧) / 竞赛 / 3BF8FFCC / 864MB
* k+ Z/ [7 v% Y! F6 n, a0914 / Akudaikan Manyuuki - Seigi no Yaiba (JPN) / 恶代官漫游记 - 正义之刃 (日) / 冒险 / B0CBE0FF / 107MB
( Q5 i- l: x* _" r' ?0913 / Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Shinsensai (JPN) / 我是航空管制官 - 机场英雄新千岁 (日) / 模拟 / E5845B16 / 182MB
7 a* |' B% f& T0 j! B3 X8 K# m0912 / Avatar - The Legend of Aang (EUR) / 降世神通 - 最后的空气大师 (欧) / 动作 / 0FF5517E / 170MB+ z+ b* B. `+ O8 ~3 o
0911 / Arthur and the Invisibles (EUR) / 亚瑟与迷你王国 (欧) / 动作冒险 / 057BC52B / 1.67GB% u/ d. _+ Y7 i0 ]. \; T. ?, n
0910 / Over the Hedge - Hammy goes Nuts (EUR) / 四条腿拯救队 - 疯狂的哈米 (欧) / 动作冒险 / AAB69161 / 445MB; _8 F6 O- r9 o7 O* x( z6 o
0909 / Tiger Woods PGA Tour 07 (JPN) / 老虎活士高尔夫巡回赛 07 (日) / 运动 / 95E35025 / 1.16GB4 k' `+ y& k* f+ p0 O" }
0908 / Monster Hunter Portable 2nd (JPN) / 魔物猎人 2 - 携带版 (日) / 动作角式扮演 / 9B2085CC / 797MB! J+ F' @) i+ e; l8 P0 b, k8 W
0907 / Rezel Cross (CHN) / 超杰交融 (中) / 角式扮演 / BD42743E / 1.43GB
4 g, T8 l+ t( ], l! Q& V, {' f0906 / Kanon (JPN) / 雪之少女 (日) / 冒险 / D970826B / 1.55GB
5 P  L0 ^$ Q/ A0 ], }/ l0905 / TOCA Race Driver 3 Challenge (EUR) / 极速房车赛 3 - 挑战 (欧) / 竞赛 / 68827920 / 1.14GB4 P9 o6 |4 h; j+ x
0904 / Aedeus Memories Shinten Makai - GOC V (KOR) / 新天魔界 - 浑沌世代 5 (韩) / 角式扮演 / D0319745 / 1.63GB' r2 a7 d9 ]8 w6 \' [6 N2 q
0903 / Tales of Destiny 2 (JPN) / 宿命传说 2 (日) / 角式扮演 / 9DE4F587 / 1.30GB
% H% p; i% _9 X6 x1 L7 v0902 / Lumines II (JPN) / 音乐方块 2 (日) / 方块 / CDED24C9 / 962MB$ P. j, u% R( H
0901 / Ratchet & Clank - Size Matters (USA) / 拉捷特与克拉克 5 - 尺寸事件 (美) / 射击 / C711EDE4 / 916MB8 t% \2 T: H* }. {* J: _4 U- z
0900 / Warriors . The (USA) / 战士帮 (美) / 动作 / 81A1DECD / 1.67GB( Y; C% w9 b% Z. Z
0899 / Warriors , The (EUR) / 战士帮 (欧) / 动作 / B29C50A5 / 1.67GB) U" s8 p5 R2 D* D4 }
0898 / Chili Con Carnage (EUR) / 致命卧底 (欧) / 射击 / 6F608DEA / 812MB! E( ]- Y  A! y: R0 V
0897 / Gurumin - A Monstrous Adventure (USA) / 咕噜小天使 - 怪物历险记 (美) / 动作角式扮演 / CE8381FF / 0.99GB
) D  k4 [  M  {4 v& I" J5 k0896 / Ghost Rider (USA) / 恶灵骑士 (美) / 动作 / A18AA092 / 752MB( y2 z% E0 Y% e! S4 m
0895 / MTX Mototrax (EUR) / MTX 电单车越野赛 (欧) / 竞赛 / D05FED87 / 0.98GB4 R2 }8 a/ J9 u+ I+ Z& w" ]2 Q
0894 / Winning Eleven - Pro Evolution Soccer 2007 (USA) / 胜利十一人 - 职业进化足球 2007 (美) / 运动 / F74FB7D5 / 1.07GB1 N3 f% o1 k7 }
0893 / New Rainbow Island - Hurdy Gurdy Daibouken!! (JPN) / 新彩虹岛 - 手风琴大冒险 (日) / 动作 / 7B3FDAEC / 817MB
  O6 O* g. }) n* {- ]8 F- f0892 / Online Chess Kingdoms (EUR) / 在线象棋国度 (欧) / 图版游戏 / FA08C4E6 / 254MB
* N- D0 U6 S4 m: W1 P0 m, X7 q0891 / World Series of Poker - Tournament of Champions - 2007 Edition (EUR) / 世界扑克集锦 - 2007 版 (欧) / 赌博 / AD69E19F / 718MB  O. u, F7 h& N! y7 Q2 A$ [
0890 / Reel Fishing - The Great Outdoors (EUR) / 鱼之眼 (欧) / 钓鱼 / D9477CBF / 203MB
* R, B. o+ X$ Z7 l' e4 Y. ~  B+ v0889 / Medal of Honor - Heroes (JPN) / 荣誉勋章 - 英雄 (日) / 第一身射击 / BCA095C3 / 1.34GB1 e; A5 \& q  Q, I5 O3 G- Z+ \* D  l1 }
0888 / Activision Hits Remixed (EUR) / ACTIVISION 经典游戏合集 (欧) / 合辑 / 13DABC01 / 264MB+ m* D! @0 ]* k  A" x$ z
0887 / Capcom Puzzle World (USA) / CAPCOM 益智世界 (美) / 合辑 / C64CE4A9 / 489MB
# S# ]8 Z8 K7 t& p0886 / Bomberman (EUR) / 炸弓单人 (欧) / 方块 / 9FC5E3B3 / 148MB
' m; k1 T* S. @9 \( H( z0885 / Routes Portable (Kinou Genteiban) (JPN) / 鲁特斯 - 携带版 (机能限定版) (日) / 冒险 / 496037D6 / 1.61GB
' g. P6 l+ c& D. d0884 / Shinobido - Tales of the Ninja (EUR) / 忍道 - 焰 (欧) / 格斗 / 388F5382 / 482MB
9 K2 {% {6 Z1 B4 n% J$ h& p7 n0883 / Sims 2, The - Pet Wan Nyan Life (JPN) / 模拟市民 2 - 宠物当家 (日) / 虚拟 / CEF2CE0A / 1.55GB/ v8 j9 O, b* Q- \. c3 C* V
0882 / Ys - Napishtim no Hako (Special Edition) (JPN) / 伊苏 - 纳比斯汀的方舟 (特别版) (日) / 角式扮演 / A1E5ECCB / 678MB& h+ ]1 R$ v0 [) I
0881 / Mite Kiite Nou de Kanjite Crossword Tengoku (JPN) / 视听感觉 - 填字游戏天国 (日) / 方块 / 18EDC8AE / 0.98GB
2 b5 o; W8 ~/ \- ]& }0880 / Metal Slug Anthology (EUR) / 越南大战精选集 (欧) / 动作 / 6364EC0C / 1.23GB
" u5 z; c% ?' g# E, p0879 / BattleZone (EUR) / 战争地带 (欧) / 动作 / 5A8B4B9B / 864MB6 e6 D, Q7 r, x& @5 W; `8 X
0878 / NFL Street 3 (EUR) / 街头橄榄球3 (欧) / 运动 / A2EC4D0E / 860MB" X7 |9 N! g; n* K3 J. T+ G
0877 / Dungeon Siege - Throne of Agony (EUR) / 地牢围攻 - 痛苦王座 (欧) / 角式扮演 / 43684492 / 860MB
/ z- T$ Z' o# o) r( Q0 o0876 / Routes Portable (JPN) / 鲁特斯 - 携带版 (日) / 冒险 / C8EBA401 / 1.61GB% D* p7 C( O! `1 g
0875 / NBA Live 07 (JPN) / 美国职业篮球联赛 07 (日) / 运动 / 548A0D54 / 1.28GB
* z0 ?$ d! T7 O) m( ]0874 / Family Guy - Video Game! (EUR) / 家庭伙伴 (欧) / 冒险 / 7ED3CC18 / 1.11GB/ Y: v. a" _2 L
0873 / Intelligent License 2 (JPN) / 智能执照 2 (日) / 方块 / FFE5A01B / 652MB4 ~. S- g6 ]3 j6 b
0872 / Mahjong Haoh Portable - Jansou Battle (JPN) / 麻雀霸王携带版 - 雀庄对战 (日) / 图版游戏 / BC265E36 / 71.8MB
9 y% k; K; \! H8 s% L0871 / TwinBee Portable (JPN) / 兵蜂 - 携带版 (日) / 射击 / 9E6996A3 / 189MB8 Z( E+ i+ [$ c2 b
0870 / Salamander Portable (JPN) / 沙罗曼蛇 - 携带版 (日) / 射击 / 3B413E30 / 228MB
+ a6 L) r) h- A' q, _2 `0 n0869 / Parodius Portable (JPN) / Q版沙罗曼蛇 - 携带版 (日) / 射击 / F58382AD / 365MB
4 }& ]7 O) G+ J9 a* M0868 / Talkman Shiki - Shabe Lingual Eikaiwa (KOR) / 翻译精灵 - 英语会话 (韩) / 教育 / 2088A268 / 437MB4 z) f- W, a& ?. c9 S& S
0867 / Legend of Heroes III - The Song of the Ocean (USA) / 英雄传说 5 - 海之槛歌 (美) / 角式扮演 / F6A8E8A7 / 834MB& |9 l" V: F: a: ]* e( y
0866 / Sid Meier's Pirates! (USA) / 席德梅尔的海盗 (美) / 策略 / 7F2F78FF / 318MB
; T/ |, o/ L2 J# R! K0865 / Every Extend Extra (EUR) / 全面毁灭 (欧) / 方块 / 87C99A4B / 436MB' Q* V0 ~* X( ?; ?
0864 / Lost Regnum - Makutsu no Koutei (JPN) / 失落的统治 - 魔窟的皇帝 (日) / 动作角式扮演 / 53D54664 / 954MB, r9 u! C5 z; [! j  ^, X
0863 / DJ Max Emotional Sense P - Portable - Dynamic Sound Creation (International) (KOR) / 打碟 - 携带版 (国际版) (韩) / 韵律 / B56ADB82 / 1.42GB
/ S$ ~7 l8 l2 Y* T6 l! n  Y0862 / Rocky Balboa (EUR) / 洛奇 6 (欧) / 运动 / 5D922CA1 / 864MB
0 s; b9 L+ l; N( ^0861 / Talkman Shiki - Shabilingual Eikaiwa (Microphone Doukonban) (JPN) / 翻译精灵 - 英语会话 (语言版) (日) / 教育 / 59DE739E / 432MB
2 y* t0 M0 S' ]9 A) ~0 {0 M0860 / Talkman Shiki - Shabilingual Eikaiwa (JPN) / 翻译精灵 - 英语会话 (日) / 教育 / 3A3BD5BF / 432MB
1 g' N7 n% h* _3 N" k% M; U; v0859 / FIFA 07 (JPN) / 国际足球联盟 07 (日) / 运动 / 18AF7C59 / 1.26GB+ E& I# V9 R0 ?
0858 / M.A.C.H. - Modified Air Combat Heroes (JPN) / 空战英雄 (日) / 动作 / C3F74CB5 / 321MB1 D' U& {, h% S2 ?1 k# x! ^
0857 / Wizardry Empire III - Haou no Keifu (JPN) / 巫术帝国3 - 霸王的系谱 (日) / 角式扮演 / 47BED4CF / 130MB7 Z6 V, N+ G* D
0856 / Myst (EUR) / 神秘岛 (欧) / 冒险 / D5C31FB9 / 836MB! b5 z- }, N' Y8 f2 p8 k
0855 / Gunpey-R (JPN) / 线条方块 (日) / 方块 / 4E79424B / 697MB
6 {: v. ^7 K2 v$ J! j* E* x0854 / World Snooker Challenge 2007 (EUR) / 世界桌球锦标赛 2007 (欧) / 运动 / 2368A18A / 858MB
+ [+ O  M: Y6 w/ X0853 / WWE SmackDown! vs. RAW 2007 (KOR) / 美国职业摔角联盟 2007 (韩) / 运动 / 78919E9E / 1.55GB
# N5 h, f3 W6 K0852 / Sega Mega Drive Collection (EUR) / 世嘉MD经典合集 - 收藏版 (欧) / 合辑 / 33102728 / 826MB
' q/ `9 k' V$ D+ k0851 / Doko Demo Issho - Let's Gakkou! (Obenkyou Pack) (JPN) / 到那里都在一起 - 学校狂欢 (日) / 动作 / 3E8860D7 / 281MB1 H& j. y: b% Q
0850 / Maplus - Portable Navi (JPN) / Maplus 携带卫星导航 (日) / 导航 / E33654D8 / 1.57GB, B5 V8 {8 n% n
0849 / TOCA Race Driver 2 - The Ultimate Racing Simulator (JPN) / 极速房车赛2 - 终极竞速模拟 (日) / 竞赛 / E296153D / 1.25GB
- k  y, G7 M' _- p# A/ |& s0848 / P-Kara (JPN) / P-卡拉 (日) / 音乐 / 3D5AFED0 / 200MB6 R) ?( A& m8 d; ]1 w' K$ p1 f
0847 / Professor Sudoku (EUR) / 卡罗尔沃德曼的数独 (欧) / 方块 / 56AB3EE3 / 1.04GB
; x/ _# y/ O6 I6 z3 R" x2 [0846 / Bubble Bobble - Evolution (USA) / 泡泡龙 - 魔塔大作战 (美) / 方块 / E4854651 / 595MB! Y  i) c( I( t: |  m
0845 / Formula 1 - 06 Portable (JPN) / 一级方程式赛车 - 06 携带版 (日) / 竞赛 / 6561E206 / 860MB
, {# q  C  s6 _8 ?% I" b0844 / Tony Hawk's Underground 2 - Remix (FRA) / 托尼霍克的地下滑板 2 (法) / 运动 / 1623F9C0 / 1.17GB
# }; A1 L# `, U9 O% \8 \0 ^! ]0843 / Need for Speed Carbon - Own The City (JPN) / 极品飞车 - 卡本峡谷之城市争霸 (日) / 竞赛 / 174945C1 / 852MB
4 `% J: z/ [: I( I0842 / Metal Gear Solid - Portable Ops (JPN) / 合金装备 - 掌上行动 (日) / 动作冒险 / F50DEB41 / 1.30GB2 H' r# `& X4 a
0841 / Scooby-Doo! Who's Watching Who (EUR) / 史酷比狗狗 - 谁在看谁 (欧) / 冒险 / B656D028 / 589MB
4 J5 @4 W2 U& }: |5 G! `" n8 a0840 / Need for Speed Carbon - Own The City (EUR) / 极品飞车 - 卡本峡谷之城市争霸 (欧) / 竞赛 / 4095534A / 852MB
; e; ~/ a6 Y2 P" g8 z2 }8 X& F0 v7 i( F0839 / Tales of The World - Radiant Mythology (JPN) / 世界传说 - 光明神话 (日) / 角式扮演 / 3BF10CFF / 478MB& I& A/ _  O5 \& O& |4 ~9 P
0838 / Sudoku & Nemonemo Logic (KOR) / 数独与绘画解谜 (韩) / 方块 / 9AF2922A / 151MB
( L! \% [: z; A4 P% R0 [, j0837 / Kenichirou Hakase Kanshuu - Nou ni Kaikan - Aha Taiken (v2) (JPN) / 茂木健一郎博士监修 - 给脑快感 轻松体验 (第2版) (日) / 教育 / 425E9FC0 / 289MB8 d' v1 }/ L, i
0836 / Comic Party Portable (JPN) / 漫画同人会 - 携带版 (日) / 冒险 / 72ADFAB0 / 1.24GB
: Y6 z; {2 R3 Z1 q0835 / Maplus - Portable Navi - GPS Receiver Doukonban (JPN) / Maplus 携带卫星导航 (日) / 导航 / 2D015F04 / 1.57GB
- f. v" f3 f, N! I# o  R/ l0834 / Shrek - Smash n' Crash Racing (USA) / 史力加冲撞赛车 (美) / 竞赛 / F80E033B / 864MB
0 C7 z2 k5 o6 f- i) v. R( ~0833 / Makai Senki DisGaea Portable (Shokai Genteiban) (JPN) / 魔界战记 - 携带版 (日) / 角式扮演 / FC956490 / 861MB
) k. ?2 h$ L1 ~2 c0832 / Tomb Raider - Legend (JPN) / 古墓丽影 - 传奇 (日) / 动作冒险 / 51AAB7D6 / 909MB: U* v! I6 [% A3 w7 c
0831 / Daisenryaku Portable 2 (JPN) / 大战略携带版2 (日) / 策略 / EE720374 / 395MB
5 e" h, F5 o0 c; }( T& |. Y% X0830 / Kyoto Daigaku Atsuji Tetsuji Kyouju Kanshuu - Kanji Trainer Portable (JPN) / 汉字锻炼 - 携带版 (日) / 教育 / E586DA8C / 72.0MB
" v, ]' m( A/ ^6 y) e* K" Y/ X' m6 o0829 / Shinobido Homura (KOR) / 忍道 - 焰 (韩) / 动作冒险 / 47664553 / 482MB
& P" k$ @* u- S, a8 b) P" w0828 / WWE SmackDown! vs. RAW 2007 (EUR) / 美国职业摔角联盟2007 (欧) / 运动 / BBE6A22F / 1.52GB3 h6 }$ ^+ D8 {$ G
0827 / Ford Street Raging - L.A. Duel (EUR) / 福特街头赛车 (欧) / 竞赛 / A79FAD01 / 700MB6 k# H! f7 X0 U0 Y
0826 / Thrillville (EUR) / 模拟乐园 - 惊奇世界 (欧) / 模拟 / DCFBDC75 / 815MB  O9 c( i% E, o" B
0825 / World Soccer Winning Eleven 10 - Ubiquitous Edition (JPN) / 胜利十一人10 - 全方位连线版 (日) / 运动 / 9B9704B5 / 1.07GB& |! H, Z, Q% j. K, Q" x. |
0824 / Medal of Honor - Heroes (ESP) / 荣誉勋章 - 英雄 (西) / 第一身射击 / 19CCC687 / 1.34GB
  i7 d6 Q! J7 ~& S  U3 M0823 / Blitz - Overtime (USA) / 暴力橄榄球 (美) / 运动 / E28B87C1 / 1.28GB# R$ [# b9 m/ N, l0 C' F
0822 / Sims 2, The - Pets (EUR) / 模拟市民 2 - 宠物当家 (欧) / 虚拟 / 245FD11D / 1.41GB
9 P( M0 o- G& k3 s0821 / L.A. Rush (EUR) / 洛城飙车 (欧) / 竞赛 / A4039632 / 1.29GB
" y1 O3 C; U) N. E, K% {7 E6 A+ G0820 / Signore Degli Anelli, Il - Tactics (ITA) / 指环王 - 战略版 (意) / 策略 / C432683F / 518MB
- L) d6 g0 N% u4 c% X6 y0819 / Blade Dancer - Lineage of Light (EUR) / 剑舞者 - 千年的约束 (欧) / 角式扮演 / 42B32E1A / 1.32GB) y8 `- W& z$ n
0818 / Mahjong Kakutou Club - Zenkoku Taisenban (JPN) / 麻将格斗俱乐部 - 全国对战版 (日) / 图版游戏 / 9126D98B / 267MB
1 j. W1 {5 ]# Z8 Q- P  X0817 / Samurai Warriors - State of War (FRA) / 战国无双 (法) / 格斗 / DE05235B / 313MB
% g# l5 G$ s9 w8 O. z0816 / Family Guy (EUR) / 家庭伙伴 (欧) / 冒险 / F1422B7E / 1.10GB+ i. n+ k5 m4 @6 ^
0815 / Justice League Heroes (EUR) / 正义联盟英雄 (欧) / 动作角式扮演 / 948605F3 / 1.34GB7 S* H! Q3 j) b) z/ F9 W# b
0814 / WWE SmackDown! vs. RAW 2007 (USA) / 美国职业摔角联盟2007 (美) / 运动 / D7007323 / 1.52GB
5 }" l6 J0 S) c$ i0813 / Bliss Island (EUR) / 极乐岛 (欧) / 方块 / 462413D1 / 183MB% x" \( D, ?0 `/ h# S
0812 / Brothers in Arms - D-Day (EUR) / 战火兄弟连 - 登陆日 (欧) / 第一身射击 / 93CCFFEB / 1.35GB5 a' w, F' B/ G7 }4 ?; w
0811 / Dynasty Warriors Vol. 2 (EUR) / 真.三国无双2 (欧) / 动作 / 2983F1A1 / 266MB
+ Q' }9 [# g- n0810 / Ju and Ryu TOEIC LC (Disc2) (KOR) / 鹫与隆多益认证 LC (碟2) (韩) / 教育 / F31FDD62 / 1.45GB, n0 S4 a4 }2 [  p$ e) S) a  R
0809 / Ju and Ryu TOEIC LC (Disc1) (KOR) / 鹫与隆多益认证 LC (碟1) (韩) / 教育 / 3131A415 / 1.30GB
" y2 }8 r& n, f# ~; O0 M) a0808 / Tenchi no Mon 2 - Busouden (KOR) / 天地之门 2 - 武双传 (韩) / 动作 / 9ED6BCCB / 1.09GB
5 R5 ~0 t- |' y: {$ Z$ a7 w0807 / PaRappa The Rapper (JPN) / 啪啦啪啦啪 (日) / 韵律 / 5D7327D8 / 315MB
3 k8 T# X) Z. }- H0806 / Marvel - Ultimate Alliance (EUR) / 漫画英雄 - 终极联盟 (欧) / 动作 / 5FF7BB23 / 1.65GB
: B) {2 G) p8 \& x7 S+ J* e0 m9 g- O0805 / Star Wars - Lethal Alliance (USA) / 星球大战 - 致命联盟 (美) / 动作冒险 / 6829B361 / 857MB
% ]2 V1 x+ z+ D) `9 j) H) p* O0804 / Cabela's Dangerous Hunts - Ultimate Challenge (EUR) / 坎贝拉危险狩猎 (欧) / 狩猎 / 71336EB7 / 747MB
- L3 y* p" k% p9 D0803 / Medal of Honor - Heroes (ITA) / 荣誉勋章 - 英雄 (意) / 第一身射击 / 7A5B116A / 1.34GB( b1 u7 D4 [# X& |4 J
0802 / Rengoku II - The Stairway to H.E.A.V.E.N. (EUR) / 炼狱2 - 通往天国的阶梯 (欧) / 动作冒险 / 7BF4FD50 / 479MB
& A' d4 h! H0 I6 J  D& W, L; V+ S4 t# ]0801 / Brothers in Arms - D-Day (USA) / 战火兄弟连 - 登陆日 (美) / 第一身射击 / 056B2555 / 1.35GB
# I- R5 Q, \2 a! U( x, X5 e0800 / Metal Gear Solid - Portable Ops (USA) / 合金装备 - 掌上行动 (美) / 动作 / 78C4EABC / 1.29GB
2 c2 X9 n2 U7 B# }* l9 x0799 / Crash Tag Team Racing (FRA) / 古惑狼赛车 (法) / 竞赛 / 4AC96D6E / 1.43GB
+ L6 Z: k4 ?4 i5 q0 l$ k0 f/ o* q1 X0798 / Saru Get You - Piposaru Racer (JPN) / 捉猴啦 - 哔波猴赛车 (日) / 竞赛 / 35DEB473 / 247MB9 t) U, e) K$ Q# h
0797 / Power Stone Portable (JPN) / 能量宝石 - 携带版 (日) / 格斗 / 82F66036 / 494MB
7 u9 b5 d5 T. t1 U0796 / Medal of Honor - Heroes (FRA) / 荣誉勋章 - 英雄 (法) / 动作 / 246CB1DD / 1.34GB- ]+ K5 p% p. w  _+ Q& |
0795 / Nou ni Kaikan - Minna de Aha Taiken! (JPN) / 脑内快感2 - 全民轻松体验 (日) / 教育 / BBDA0573 / 349MB
( x, Z( ]) `. I8 @) p0794 / Akudaikan Manyuuki (JPN) / 恶代官漫游记 (日) / 动作 / AA5E488D / 132MB
& C% \( i. f; o- X: E0 Z0793 / Platypus (USA) / 鸭嘴兽 (美) / 射击 / AA3DC13A / 72.5MB! E! Q8 A, \' `  J4 r8 a# {: |: H
0792 / Online Chess Kingdoms (USA) / 在线象棋国度 (美) / 图版游戏 / F8FEA577 / 254MB
0 o6 P0 ^+ n0 K" r5 i6 q& s: s0791 / Cars (FRA) / 汽车总动员 (法) / 竞赛 / D8D640E7 / 864MB
8 J7 D( t4 U% I" N0790 / Dynasty Warriors Vol. 2 (GER) / 真.三国无双2 (德) / 动作 / 3E4D9696 / 266MB& w% P# ~6 o- Z) I. r
0789 / Star Trek - Tactical Assault (EUR) / 星际迷航 - 战术攻击 (欧) / 策略 / 7A57EABC / 243MB
7 y1 V7 G  T7 f' H1 b0788 / Ore no Dungeon - Desire and Adventurous Spirit (JPN) / 我自己的迷宫 (日) / 角式扮演 / 9C704BF6 / 138MB- ^* x( C% x( x
0787 / Who Wants to Be a Millionaire - Party Edition (EUR) / 谁想成为百万富翁 - 派对版 (欧) / 智力 / 3D73759B / 314MB' _2 f* o) ^$ @" s7 w
0786 / Sonic Rivals (EUR) / 索尼克竞跑 (欧) / 竞赛 / DCBC235D / 234MB) N4 O  w% \0 C3 j6 v0 \' q' }
0785 / Sims 2, The - Pets (USA) / 模拟市民 2 - 宠物当家 (美) / 模拟 / 6723C47F / 1.41GB
3 f, F+ q+ k' ~5 P) H( ?/ S0784 / Football Manager Handheld 2007 (EUR) / 足球经理 - 掌机版2007 (欧) / 模拟 / 6890F15B / 117MB7 y- Y7 Q/ @1 I: [8 _5 m
0783 / Over the Hedge - Hammy Goes Nuts! (USA) / 四条腿拯救队 - 疯狂的哈米 (美) / 3D平台 / 73D4227B / 310MB/ x& V% j4 p$ o* _' A4 e$ ]
0782 / Star Wars - Lethal Alliance (EUR) / 星球大战 - 致命联盟 (欧) / 动作冒险 / 02D2189E / 855MB
7 u! p4 T. y/ J9 f0781 / Pro Evolution Soccer 6 (EUR) / 职业进化足球6 (欧) / 运动 / B4D00E7A / 1.16GB6 u% q" Q3 C1 Y
0780 / Makai Senki DisGaea Portable (JPN) / 魔界战记 - 携带版 (日) / 角式扮演 / E6CD4078 / 861MB
* O! m# K2 R3 ]8 s0 Z0779 / Gunpey (USA) / 线条方块 (美) / 方块 / 9844EDD9 / 697MB
& b( h' L% \" g5 L: k0778 / Pump it Up - Exceed Portable (KOR) / 跳舞机 - 携带版 (韩) / 韵律 / 90B368F3 / 797MB
, v4 e% t' k# J5 X, g0777 / Scarface - Money. Power. Respect. (EUR) / 疤面煞星 - 金钱.权力.尊敬. (欧) / 策略 / A43A314B / 846MB
1 D5 A  \: Q9 ^& b0776 / Luxor - The Wrath of Set (USA) / 卢克索 - 金字塔祖玛 (美) / 方块 / E6375491 / 864MB( h9 y9 {8 S( @" E1 W# s! O9 ^
0775 / Justice League Heroes (USA) / 正义联盟英雄 (美) / 动作冒险 / 48DD8597 / 1.34GB1 w4 P4 C' D, }* z+ q& N8 }6 Y
0774 / Plus Plum 2 Again Portable (JPN) / 天秤彩球2 - 携带版 (日) / 方块 / 9F722993 / 139MB2 p, l6 p# m3 w
0773 / Medal of Honor - Heroes (EUR) / 荣誉勋章 - 英雄 (欧) / 动作 / 69F1E0F5 / 1.34GB# V% c- I. C1 ?# u$ x7 v# F
0772 / Eragon (EUR) / 龙骑士 (欧) / 动作 / 6C4B546D / 241MB
, _( \- q9 j% l- z0771 / Medal of Honor - Heroes (GER) / 荣誉勋章 - 英雄 (德) / 动作 / E6CA6339 / 1.34GB) y. {, Q5 }8 I6 P4 _, Q
0770 / Mortal Kombat - Unchained (EUR) / 真人快打 - 释放 (欧) / 格斗 / 0A76110A / 1.33GB
$ U0 Z9 w7 J  s5 r6 e0 _0769 / Tony Hawk's Project 8 (USA) / 托尼霍克滑板 - 八强争霸 (美) / 运动 / 34BCB2C6 / 1.40GB9 L1 f$ {) O8 B* J2 r) p3 a
0768 / Riviera - Yakusoku no Chi Riviera (JPN) / 约束之地 - 利维艾拉 (日) / 角式扮演 / E5C98198 / 591MB% ?9 P$ ~- T, l7 t5 v
0767 / Jeanne d'Arc (JPN) / 圣女贞德 (日) / 角式扮演 / 22F8FF00 / 1.15GB
3 @& I2 A% K# S5 k0766 / Mind Quiz (EUR) / 智力问答 (欧) / 方块 / 3DB7A639 / 79.6MB
  J+ ?+ x8 e# ]/ u/ q% ^0765 / Simple 2500 Series Portable Vol. 8 - The Dokodemo Girl Mahjong (JPN) / 廉价 2500系列 8 - 随身美少女麻将 (日) / 图版游戏 / 13A7C504 / 222MB
& h) [5 }' ~$ V# v& f. e- }0764 / 50 Cent - Bulletproof - G-Unit Edition (EUR) / 50美分 - 防弓单G装版 (欧) / 动作 / FC7C2DA4 / 1.57GB
/ m* a& a( M& S' M/ G- b0763 / Scarface - Money. Power. Respect. (EUR) / 疤面煞星 - 金钱.权力.尊敬. (欧) / 策略 / AC4A3654 / 551MB2 K! c, \0 m% V- [
0762 / Lumines II (EUR) / 音乐方块2 (欧) / 方块 / FD014B71 / 1.09GB8 V0 l* z3 L* Y
0761 / Godfather, The (EUR) / 教父 - 暴乱 (欧) / 动作 / A4E9C258 / 1.34GB
# s) \5 j  X% t/ ?& c% f+ l: E. n0760 / Scarface - Money. Power. Respect. (GER) / 疤面煞星 - 金钱.权力.尊敬. (德) / 策略 / 326A1536 / 428MB# T- J0 q; O3 n
0759 / Thrillville (USA) / 模拟乐园 - 惊奇世界 (美) / 模拟 / C9F7EF55 / 689MB6 ]" U% D% E/ Z& b) Z$ W
0758 / Need for Speed Carbon - Own The City (KOR) / 极品飞车 - 卡本峡谷之城市争霸 (韩) / 竞赛 / E5737A40 / 852MB
1 F3 f  Z: d2 a/ N( y" y0757 / NASCAR (EUR) / 云斯顿赛车 (欧) / 竞赛 / 20C03919 / 699MB
  |6 D& }/ I4 r  Z$ |  I$ z6 Y3 L0756 / Sega Genesis Collection (USA) / 世嘉经典合集 - 收藏版 (美) / 合辑 / 33F35B72 / 816MB" j+ L: W  n8 J9 ]- ~
0755 / Sonic Rivals (USA) / 索尼克竞跑 (美) / 动作竞赛 / A7556F70 / 234MB) M* F8 R: l) a% M
0754 / Sudoku (JPN) / 数独 Sudoku (日) / 方块 / 1216780C / 48.7MB' r1 N  O7 i0 P+ e: K' q' Y
0753 / Gitaroo Man Lives! (USA) / 吉他小子 - 现场版 (美) / 韵律 / E54022CA / 1.58GB; V* O# O1 d) |- T7 z/ v
0752 / Pocket Racers (USA) / 口袋赛车 (美) / 竞赛 / 73756129 / 255MB5 M# D( H4 b: R; Q
0751 / Dave Mirra BMX Challenge (USA) / 戴夫米拉自行车越野挑战赛 (美) / 运动 / 371222A6 / 696MB; }- t8 v3 u* G5 p, G
0750 / Reel Fishing - The Great Outdoors (USA) / 鱼之眼 - 携带版 (美) / 钓鱼 / 8A6A92E6 / 184MB$ Q% x$ |3 o1 X  @
0749 / Vulcanus - Seek & Destroy (JPN) / 重装战将 (日) / 动作 / A308EFD9 / 1.17GB0 [/ e- ?/ g$ U) X5 j; @7 M+ l
0748 / Mortal Kombat - Unchained (USA) / 真人快打 - 释放 (美) / 格斗 / E17678E0 / 1.46GB
4 L) @* s  X) ]6 S2 V! V0747 / Yu-Gi-Oh! GX Tag Force (USA) / 游戏王 - 对战怪兽 GX 卡片力量 (美) / 牌类 / 083C1A14 / 669MB
, r8 o; |8 _% y( W0746 / Ace Combat X - Skies of Deception (EUR) / 皇牌空战X - 诡影苍穹 (欧) / 模拟 / 55FD9AB2 / 1.04GB
' Z3 ^% x3 h7 n, d0745 / Scooby-Doo! Who's Watching Who (EUR) / 史酷比狗狗 - 谁在看谁 (欧) / 冒险 / 6763E795 / 589MB/ f/ h( D" }* [$ R$ V- y
0744 / Asterix and Obelix XXL 2 - Mission WiFix (EUR) / 阿斯特利斯与奥普利斯XXL2 - 威尔费克斯任务 (欧) / 动作 / 558437E5 / 1.03GB
& r% S" g# k6 P' p0743 / Activision Hits Remixed (USA) / ACTIVISION 经典游戏合集 (美) / 合辑 / 4E326563 / 264MB
/ ?+ U- l1 h: x# i  e, Z0742 / Warhammer - Battle for Atluma (USA) / 战锤 - 阿特路玛之战 (美) / 牌类 / 5F6F9D94 / 229MB
, T, [( m& U0 k* O9 }& Y1 [0741 / Xiaolin Showdown (USA) / 少林决胜 (美) / 格斗 / D06F41E1 / 864MB
! O+ j, h8 V1 D3 A) l0740 / EA Replay (USA) / EA 经典游戏合辑 (美) / 合辑 / 5078793C / 850MB
/ Z/ v/ T, S' M5 m5 r# J- h0739 / Eragon (USA) / 龙骑士 (美) / 动作 / ABB438C2 / 237MB* G' u; u% P3 X& t8 {9 X/ H/ b! R
0738 / NFL Street 3 (USA) / 街头橄榄球3 (美) / 运动 / 68F96119 / 859MB6 W) {  [$ z6 a7 C
0737 / X-Men Legends II - El Ascenso de Apocalipsis (ESP) / X战警传奇 2 - 天启降临 (西) / 动作角式扮演 / DAA90427 / 1.23GB3 |$ `" |# E4 H" K, D9 ~
0736 / Kameleon (EUR) / 回转逆转变色龙 (欧) / 方块 / 21481259 / 67.8MB: D2 |. l5 X' _% z, k/ I/ ?
0735 / LEGO Star Wars II - The Original Trilogy (EUR) / 乐高星球大战 II - 原创三部曲 (欧) / 动作冒险 / 938650F8 / 1.22GB5 w) @; a8 w" Z8 N
0734 / SOCOM - U.S. Navy SEALs - Fireteam Bravo 2 (USA) / 海豹突击队 - Bravo火线小组2 (美) / 动作 / 86D81558 / 882MB
" r# c7 \% ^& Q) J  G0733 / Capcom Classics Collection Reloaded (EUR) / CAPCOM 街机游戏合集 重装上阵 (欧) / 合辑 / 7B3CB07A / 555MB* N9 [& k8 P/ I# O& d
0732 / FIFA 07 (KOR) / 国际足球联盟 07 (韩) / 运动 / FDD6903D / 1.17GB
5 ^9 H5 x  w# D! Z- L# n0731 / Every Extend Extra (USA) / 全面毁灭 (美) / 方块 / 19DB17BD / 357MB
- {. D. f0 N9 d  v4 c; [# O0730 / Lumines II (USA) / 音乐方块2 (美) / 方块 / 04E9427B / 1.09GB
) S; K: y) V9 k" [& n# u0729 / Power Stone Collection (USA) / 能量宝石 - 收藏版 (美) / 格斗 / 1AC42C36 / 493MB
+ S7 ?5 \4 |/ B, m8 I0728 / Rush (USA) / 洛城飙车 (美) / 竞赛 / F2B44DC5 / 1.29GB
% C! o6 b$ t% x/ ]5 a0 S0727 / Heaven's Will (JPN) / 天堂的意志 (日) / 动作 / A4B250B5 / 461MB
  j% y, @' m% ?5 b9 ~' j# S1 ^0726 / Chotto Shot (JPN) / 随意拍 (日) / 工具 / 392EC42C / 76.0MB; D& R" I% k* @; v% t$ N
0725 / Killzone - Liberation (EUR) / 杀戮地带 - 解放行动 (欧) / 动作 / 57F4D17F / 554MB  j) f% ^0 I* _; J7 G6 L
0724 / Open Season (EUR) / 森林反恐队 (欧) / 3D平台 / B76D1EDE / 1.40GB
' k, `1 z$ P7 D" k. M0723 / PoPoLoCrois Monogatari - Pietro Ouji no Bouken (v2) (JPN) / 波波罗古罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 (第2版) (日) / 角式扮演 / 8D4CD4DF / 1.08GB' l5 A! A# G. M, d/ W) D/ b9 E  a4 Q
0722 / BattleZone (USA) / 战争地带 (美) / 动作 / CDF81C75 / 864MB1 Y5 X, I7 M. @& H/ z8 Q5 E
0721 / Pro Stroke Golf - World Tour 2007 (EUR) / 职业高尔夫 - 世界巡回赛2007 (欧) / 运动 / 73F4CB8D / 771MB  ^' L& M( Z/ \) n; _  b
0720 / Need for Speed Carbon - Own The City (USA) / 极品飞车 - 卡本峡谷之城市争霸 (美) / 竞赛 / 38B3320E / 852MB; `$ n5 U6 h5 `+ ~. X
0719 / Death Jr. 2 - Root of Evil (USA) / 小死神2 - 邪恶的根源 (美) / 动作3D平台 / E8F6892E / 697MB
! ]* b' M* |( z0718 / Mind Quiz (USA) / 智力问答 (美) / 方块 / 8CE09D45 / 79.6MB
% C4 d4 A5 i6 z% T* X: K  X; A# W0717 / Grand Theft Auto - Vice City Stories (USA) / 侠盗猎车 - 罪恶都市传奇 (美) / 动作 / F5B9DF28 / 1.57GB
! K, o) j, A$ E6 z0 x* o/ B& w0716 / Dungeon Siege - Throne of Agony (USA) / 地牢围攻 - 痛苦王座 (美) / 动作角式扮演 / E274043B / 633MB
& T9 ~. V- l- F& h6 D: v4 z0715 / Grand Theft Auto - Vice City Stories (EUR) / 侠盗猎车 - 罪恶都市传奇 (欧) / 动作 / B6F6BEAD / 1.57GB
9 }& {& z" {7 ]2 R% B0714 / NCAA Football 2007 (v2) (USA) / NCAA 橄榄球07 (第2版) (美) / 运动 / 068BD18F / 1.52GB$ U1 c: F9 q0 a5 {/ Y0 X! Y
0713 / Ace Combat X - Skies of Deception (JPN) / 皇牌空战X - 诡影苍穹 (日) / 模拟 / C603F12C / 1.04GB
3 R% ~9 k" C- x8 J0712 / Pilot Academy (EUR) / 成为飞行员 - 飞翔全明星 (欧) / 模拟 / 27D26BE0 / 313MB) B/ G& C3 z9 F
0711 / Need for Speed Carbon - Own the City (EUR) / 极品飞车 - 卡本峡谷之城市争霸 (欧) / 竞赛 / AB807263 / 1.36GB
" {1 e9 r0 R, W0710 / ATV Offroad Fury Pro (USA) / 沙滩机车赛专业版 (美) / 竞赛 / 5AC09974 / 844MB6 ~1 @4 Y$ e# Y: F4 m
0709 / 50 Cent - Bulletproof - G-Unit Edition (EUR) / 50美分 - 防弓单G装版 (欧) / 动作 / 87855CA8 / 1.57GB
( _5 J- W0 m2 i2 _' \! y0708 / Spider-Man 2 (JPN) / 蜘蛛侠2 (日) / 动作冒险 / F3826762 / 585MB
3 Y5 N4 A! w$ V: j0707 / Spectral vs. Generation (JPN) / 圣魔战记对混沌世代 (日) / 格斗 / C0DB3855 / 172MB$ @( y  [# b. F
0706 / Dynasty Warriors Vol. 2 (USA) / 真.三国无双2 (美) / 动作 / AF6E022F / 266MB* Q2 p( s5 B  K7 ?
0705 / KAZooK! (EUR) / 极限派对 (欧) / 派对 / C81741B7 / 842MB) D) V# a5 ?( T3 a+ G
0704 / Gun Showdown (EUR) / 荒野神木仓 - 摊牌 (欧) / 动作 / 5661D521 / 760MB
7 Z$ _3 B( i- v0703 / Marvel - Ultimate Alliance (USA) / 漫画英雄 - 终极联盟 (美) / 动作 / A319D3BB / 1.65GB
( U, ^7 x% {( k+ v3 k0702 / Capcom Classics Collection Reloaded (USA) / CAPCOM 街机游戏合集 重装上阵 (美) / 合辑 / D6A9F173 / 603MB/ K6 z3 ~" Q: N$ c
0701 / Snoopy vs the Red Baron (USA) / 史努比对红男爵 (美) / 动作冒险 / 04F5DD97 / 515MB& \% c# Z8 w6 N) G3 R
0700 / Shinobido Homura (JPN) / 忍道 - 焰 (日) / 动作冒险 / 5C36C9A6 / 477MB
# _5 a, {# P& P/ Y' c0699 / Untold Legends - The Warrior's Code (JPN) / 末名传奇2 - 机密战士 (日) / 动作角式扮演 / 3D735688 / 1001MB
6 z: I9 r- o* M2 ]7 {, q4 F# H0698 / Moto GP (EUR) / 摩托 GP (欧) / 竞赛 / 66C6078F / 402MB
# |# g, {( w. \# D. B1 J0697 / Ace Combat X - Skies of Deception (USA) / 皇牌空战X - 诡影苍穹 (美) / 模拟 / C41A1A1A / 1.04GB# v/ a7 d! z* h% C% z( n  Q
0696 / Medal of Honor - Heroes (USA) / 荣誉勋章 - 英雄 (美) / 射击 / 5D432F5E / 1.34GB
8 U6 c, ^  A7 E1 [8 B8 C1 c0695 / Win-TOEIC Beginners' RC (KOR) / 赢取多益认证 RC (韩) / 教育 / AD4A3FF4 / 1.60GB
; T6 f! f/ b$ U3 i. B# E$ h9 d0694 / WTF - Work Time Fun (USA) / 打工地狱 (美) / 方块 / 062EF3CE / 419MB
7 o- F0 n, v" B1 z0693 / Scooby-Doo! Who's Watching Who (USA) / 史酷比狗狗 - 谁在看谁 (美) / 冒险 / BEA6BFEA / 589MB
2 D4 _& ^  G0 w9 J* k0 I0692 / Cabela's African Safari (USA) / 坎贝拉的非洲狩猎 (美) / 狩猎 / 23EB1E0D / 863MB
9 b+ Q4 \4 B. _( S2 u0691 / Star Trek - Tactical Assault (USA) / 星际迷航 - 战术攻击 (美) / 策略 / 83A8E9E4 / 243MB# v: d! s$ n, K; [0 Y  N7 x. b
0690 / Tenchi no Mon 2 - Busouden (JPN) / 天地之门 2 - 武双传 (日) / 动作角式扮演 / EDBA6AA9 / 1.10GB+ q4 @$ h, }& i' X/ u" P
0689 / NHL 07 (EUR) / NHL曲棍球 07 (欧) / 运动 / E108BB11 / 1.63GB
4 |  p3 O: K- d- R+ h0688 / FIFA 07 - Soccer (USA) / 国际足球联盟 07 - 足球 (美) / 运动 / B36EE6CC / 1.50GB* V3 W1 D. N# ?! i! f
0687 / Ford Bold Moves Street Racing (USA) / 福特街头赛车 (美) / 竞赛 / 4221A7D4 / 700MB
" ~, w5 H! U* m6 r0686 / Homestar Portable (JPN) / 家庭星空 - 携带版 (日) / 星像仪 / 33DFDCB5 / 586MB# ?& Y7 {  h) v
0685 / Tenchi no Mon 2 - Busouden (CHN) / 天地之门 2 - 武双传 (中) / 动作 / B890C503 / 1.10GB
: \3 o. V0 _8 @0684 / Gangs of London (GER) / 伦敦黑帮 (德) / 动作角式扮演 / E4D03DAD / 1.00GB
) \( E! U1 h4 O, U0683 / Power Stone Collection (EUR) / 能量宝石 - 收藏版 (欧) / 格斗 / 5514A40B / 493MB6 L: b- ~! h; v+ |
0682 / Sudoku Coach (EUR) / 数独 Sudoku (欧) / 方块 / 70F138C5 / 402MB
- D2 C7 e: \7 k; ~( z' d& |- m0681 / Family Guy (USA) / 家庭伙伴 (美) / 动作冒险 / 41283518 / 1.10GB
, u8 H. l4 O* \2 A# C$ o0 e0680 / Killzone - Liberation (USA) / 杀戮地带 - 解放行动 (美) / 动作射击 / A4F123EB / 554MB
, _6 C2 d2 N1 e: x6 _. V) }0679 / FIFA 07 (ITA) / 国际足球联盟 07 (意) / 运动 / B0A67903 / 1.15GB1 a' b; g% X. z: s0 C3 _, F7 m' Z
0678 / Ridge Racer 2 (EUR) / 山脊赛车 2 (欧) / 竞赛 / 510F8BFA / 1.41GB% {) ~3 q+ [8 T9 n- ]) w; Y" K' W
0677 / Stacked with Daniel Negreanu (USA) / 纸牌巡回赛 (美) / 赌博 / D74639FA / 864MB
! o, y* Q, q, k' C( _( [0676 / Exciting Pro Wrestling 7 - SmackDown! vs. RAW 2006 (JPN) / 暴力摔跤7 - 世界摔角联盟 2006 (日) / 运动 / F21CC9EC / 1.58GB7 K) V% P/ Q# O/ g" u+ h; F
0675 / Bubble Bobble - Evolution (EUR) / 泡泡龙 - 魔塔大作战 (欧) / 方块 / 6CF63243 / 593MB
/ ~$ I+ k# k* |* h0674 / Gun Showdown (USA) / 荒野神木仓 - 摊牌 (美) / 动作冒险 / A4C71611 / 758MB
3 b) J# J, T" v$ h4 v2 c$ C0673 / Space Invaders - Evolution (EUR) / 太空侵略者 银河节拍 (欧) / 射击 / AAF7F349 / 278MB( \7 s" y* @7 ^5 q
0672 / Tiger Woods PGA Tour 07 (USA) / 老虎活士高尔夫巡回赛 07 (美) / 运动 / C25B87B8 / 1.16GB7 s0 W8 t' P0 E5 R5 O1 Z
0671 / Mercury Meltdown (USA) / 水银融化 (美) / 方块 / 68941149 / 343MB3 d& j% k: |0 ^
0670 / Myst (EUR) / 神秘岛 (欧) / 冒险 / 82B1E6C9 / 1.44GB
: `4 Q$ C3 |2 t; P0669 / Avatar - The Last Airbender (USA) / 降世神通 - 最后的空气大师 (美) / 动作冒险 / 9C8F43BA / 169MB
& U  E' @# N1 V( Z# T2 j! ]0668 / Princess Maker 4 Portable (JPN) / 美少女梦工场 4 (日) / 策略 / A3852C99 / 769MB' C9 O  R' ~& I8 [7 M5 c
0667 / NBA Live 07 (FRA) / 美国职业篮球联赛 07 (法) / 运动 / 2E2A85CE / 1.36GB. @1 h/ [( B; r9 S
0666 / Padrino, El (ESP) / 教父 - 暴乱 (西) / 动作 / 8DA604FB / 1.29GB; b/ n. M, Z+ z2 _8 N
0665 / NBA Live 07 (ESP) / 美国职业篮球联赛 07 (西) / 运动 / F26565B5 / 1.42GB7 O7 D8 D  a$ Z
0664 / FIFA 07 (ESP) / 国际足球联盟 07 (西) / 运动 / 4CAEBD06 / 1.21GB
" D& N' z3 f; {0663 / NBA Live 07 (EUR) / 美国职业篮球联赛 07 (欧) / 运动 / EF62E24D / 1.44GB
1 D4 b3 ]5 ~0 G/ d9 K5 A9 i) z% g0662 / FIFA 07 (GER) / 国际足球联盟 07 (德) / 运动 / 801E04AD / 1.22GB
: P6 H$ U9 ]) q0661 / Open Season (EUR) / 森林反恐队 (欧) / 平台 / C9E330D4 / 1.02GB
* `3 z3 A2 o4 P$ n0660 / Jan Sangoku Musou (JPN) / 雀.三国无双 (日) / 图版游戏 / C19CFD2D / 601MB1 r+ k  l4 b. [  q5 B" x  n" a2 Q
0659 / Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Naha (JPN) / 我是航空管制官 - 机场英雄那霸 (日) / 策略 / 047BBBB6 / 307MB
1 u" d/ L8 ]' g8 n2 S/ k# {4 s0658 / Gangs of London (USA) / 伦敦黑帮 (美) / 冒险 / EE433040 / 1.00GB
' l* m% H  o$ J3 v4 Q& u0657 / Taito Legends - Power-Up (EUR) / Taito 传奇 - 加强版 (欧) / 合辑 / A4B647EE / 312MB, ?5 @6 d- W9 v$ }/ p
0656 / FIFA 07 (FRA) / 国际足球联盟 07 (法) / 运动 / 1928B40A / 1.16GB4 w/ }7 v/ y/ C, \+ b: B3 }! Q
0655 / Scarface - Money. Power. Respect. (USA) / 疤面煞星 - 金钱.权力.尊敬. (美) / 策略 / EB922542 / 551MB; x# X. g/ |& o) U
0654 / Gundam Battle Royale (JPN) / 机动战士高达 大混战 (日) / 动作 / EFEED69A / 654MB# |# }0 X% H1 k6 q) ^5 r
0653 / Passport to... Paris (EUR) / 巴黎护照 (欧) / 指南 / DA6766E5 / 787MB
' w% {' }% z1 {( v0652 / Passport to... Rome (EUR) / 罗马护照 (欧) / 指南 / A26CDB7B / 809MB% N. H, j1 v4 H
0651 / Boxer's Road 2 - The Real (JPN) / 拳手之路 2 - 真实 (日) / 运动 / 3B8D4388 / 1.65GB
: _! _3 I( F3 L% k0650 / Mercury Meltdown (EUR) / 水银融化 (欧) / 方块 / 77AB9390 / 343MB
( C8 W- A  i) s6 q0649 / Passport to... Prague (EUR) / 布拉格护照 (欧) / 指南 / 893D31DC / 768MB
* w# S  t' a. V2 t5 F6 E; z1 z$ V# @0648 / Passport to... Barcelona (EUR) / 巴塞罗纳护照 (欧) / 指南 / 4322F8C0 / 783MB
' D3 M% ?# d  Z2 B0647 / B-Boy (EUR) / 街舞男孩 (欧) / 韵律 / 72C1B493 / 1.65GB$ |; ]# w( w! M5 i& k5 [4 I# I; H; @
0646 / Fushigi Yuugi Genbu - Kaiten Gaiden - Kagami no Miko (JPN) / 不可思议的游戏 - 玄武开传 外传 - 镜之巫女 (日) / 动作 / E50B8E31 / 369MB0 `- Q% E1 }  d
0645 / Fish Eyes Portable (JPN) / 鱼之眼 - 携带版 (日) / 钓鱼 / A8D9825F / 159MB; e1 Q3 l! `& Z: _/ i. }- v- [) E9 E& \
0644 / Passport to... Amsterdam (EUR) / 阿姆斯特丹护照 (欧) / 指南 / 439E96EE / 773MB$ D% \- f" R6 p
0643 / Ape Academy 2 (EUR) / 比波猴学院 2 (欧) / 派对 / F88FBD08 / 984MB+ n. }* `" S: j+ _& v0 A. ]9 S6 a
0642 / FIFA 07 (EUR) / 国际足球联盟 07 (欧) / 运动 / 87FA882A / 1.26GB! z' q: k7 V+ w; ?) k& E) M) o
0641 / Infected (EUR) / 感染 (欧) / 动作 / D21F78D1 / 857MB% s5 g. l9 G: P4 a9 W
0640 / Astonishia Story (JPN) / 阿斯特尼西亚物语 (日) / 角式扮演 / B39A335C / 116MB
, R% ^  f0 `' ~* b# Z% q9 B0639 / Yarudora Portable - Sampaguita (CHN) / 互动剧场 - 茉莉花 (中) / 冒险 / 202E8F43 / 1.16GB0 p! b! v0 ?1 a# z
0638 / Eiyuu Densetsu - Sora no Kiseki FC (JPN) / 英雄传说 - 空之轨迹 FC (日) / 角式扮演 / 357CC185 / 1.63GB: d3 _2 ?3 G/ m4 O; a+ |
0637 / Ys - The Ark of Napishtim (EUR) / 伊苏 - 纳比斯汀的方舟 (欧) / 角式扮演 / A700AC82 / 699MB& H6 ^+ Z0 W3 r" L+ b
0636 / Spectral Souls - Resurrection of the Ethereal Empire (USA) / 新纪幻想 - 圣魔战记II (美) / 角式扮演 / 9874E2AB / 1.12GB
- |& K" U4 |" ?2 _. y0635 / Gitaroo Man Lives! (EUR) / 吉他小子 (欧) / 韵律 / AAD5EACA / 1.52GB
: l- ?$ b+ x/ g. `0634 / Moto GP (USA) / 摩托 GP (美) / 竞赛 / 313DD577 / 294MB2 C" v" U+ m/ k6 e
0633 / NBA 07 (USA) / NBA 07 (美) / 运动 / B9C970A5 / 594MB$ _4 I6 `- F0 ^
0632 / Chronicle of Dungeon Maker (JPN) / 迷宫创造者编年史 (日) / 角式扮演 / E23D32F9 / 143MB
; u' [/ C1 @# d! K4 t0631 / NBA Live 07 (USA) / 美国职业篮球联赛 07 (美) / 运动 / 606148EC / 1.44GB
9 u9 y$ q# K* {  y0 K$ `1 B0630 / Padrino, Il (ITA) / 教父 - 暴乱 (意) / 动作 / 36F01162 / 1.27GB- ^) w0 u0 g+ z1 x# u
0629 / Tiger Woods PGA Tour 07 (EUR) / 老虎活士高尔夫巡回赛 07 (欧) / 运动 / 8240F1AA / 1.16GB
4 X% ~  h! Z* S1 Q( w  B, l! v0628 / Metal Gear Solid - Digital Graphic Novel (EUR) / 合金装备 - 数码图像小说 (欧) / 冒险 / 2BC0AFC5 / 1.49GB
0 K* p3 \$ @; V% K/ K+ j3 E. A% W0627 / Just English (KOR) / 准确 英语 (韩) / 教育 / 8FDE1FF4 / 1.33GB
& ^; ~4 E/ |7 @* o0 d0626 / Win-TOEIC Beginners' LC (KOR) / 赢取多益认证 LC (韩) / 教育 / 68F1AA09 / 1.59GB
/ F4 z# X5 H( _) c4 x: ~0625 / Tiger Woods PGA Tour 07 (FRA) / 老虎活士高尔夫巡回赛 07 (法) / 运动 / 1F455D4E / 1.16GB
% G7 c3 e5 ]% R/ S# k* {( V0624 / Passport to... London (EUR) / 伦敦护照 (欧) / 指南 / 56756627 / 796MB
6 G5 u4 V$ [* P* @) j- x( T5 m0623 / Metal Gear Solid - Bande Dessinee (JPN) / 合金装备 - 数码图像小说 (日) / 冒险 / 45687C1D / 951MB& P; C7 f$ F" B% Z" ~- }
0622 / Pate, Der (GER) / 教父 - 暴乱 (德) / 动作 / C30CF450 / 1.26GB
; ?9 n! T& }# e' h0621 / Parrain, Le (FRA) / 教父 - 暴乱 (法) / 动作 / 876C9AF4 / 1.26GB; }' m- R: h5 A' J5 \
0620 / Blokus Club Portable with Bumpy Trot (JPN) / Blokus 俱乐部 携带版 (日) / 方块 / A2848899 / 65MB
# ~& `( x) P0 j9 K; @0619 / World Series of Poker - Tournament of Champions - 2007 Edition (USA) / 世界扑克集锦 - 2007 版 (美) / 赌博 / 90868020 / 722MB: b/ ?" O0 Y* l( T2 \4 O+ r! P
0618 / Bounty Hounds (JPN) / 赏金猎人 (日) / 动作 / C66BE9CC / 1.07GB
* M0 T* ?! O( f8 {% G6 J1 E( d0617 / Shinseiki Evangelion 2 - Tsukurareshi Sekai - Another Cases (JPN) / 新世纪福音战士2 - 另一任务 (日) / 动作 / 937D6304 / 849MB( ]6 m9 s# D! D" q8 r$ \! r
0616 / Godfather, The - Mob Wars (USA) / 教父 - 暴乱 (美) / 动作 / 97460E77 / 1.28GB7 r/ q1 [% L' u
0615 / Open Season (USA) / 森林反恐队 (美) / 动作冒险 / 51833E00 / 1.02GB  g* L: ^3 D$ p5 _6 c" C6 e5 h
0614 / KuruKuru Chameleon (CHN) / 回转逆转变色龙 (中) / 方块 / E2DEA3F7 / 66.3MB7 [6 [9 `" r- _% [
0613 / Cars (ITA) / 汽车总动员 (意) / 竞赛 / DE060D79 / 864MB
" Y8 Z# ~  Z  r# ~# F& d( n0612 / Moegaku Portable (JPN) / 萌英语 携带版 (日) / 冒险 / 60D7A32C / 438MB
& S2 `9 T# k- Y" ~2 n0611 / Bounty Hounds (USA) / 赏金猎人 (美) / 动作 / AF98B295 / 1.06GB! ^# ^& }& k) s$ B0 m! I
0610 / Untold Legends - The Warrior's Code (KOR) / 无尽传说 - 勇者密码 (韩) / 角式扮演 / EA0C08E7 / 902MB% }5 V3 b; O5 c2 |  v
0609 / Rengoku II - The Stairway to H.E.A.V.E.N. (USA) / 炼狱2 - 通往天国的阶梯 (美) / 动作冒险 / 71111D56 / 479MB: @3 E! L# E+ r* U6 c& x
0608 / Bomberman (USA) / 炸弓单人 携带版 (美) / 方块 / 8FF6AB31 / 104MB- ~- g6 W1 U7 I1 C( O/ [
0607 / I.Q. Mania (CHN) / 智商狂热 (中) / 方块 / C3E2270B / 415MB
6 o$ {+ x* C' K9 C0606 / NHL 07 (USA) / NHL曲棍球 07 (美) / 运动 / 4884C8EC / 1.63GB6 e0 x: K6 ]1 Q+ p1 Q( `# Z2 |
0605 / Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX Tagforce (JPN) / 游戏王 - 对战怪兽 GX 卡片力量 (日) / 牌类 / 36A37065 / 705MB
2 k4 O3 }+ x" A6 J% r; B0604 / Shinki Gensou - SSII Unlimited Side (KOR) / 新纪幻想 - 圣魔战记 II (韩) / 角式扮演 / 304AB64E / 1.08GB8 G4 Y/ ^: i: F
0603 / Ridge Racers 2 (JPN) / 山脊赛车 2 (日) / 竞赛 / 9804E701 / 1.41GB% P8 M. j- l  P. |
0602 / LEGO Star Wars II - The Original Trilogy (USA) / 乐高星球大战 II - 原创三部曲 (美) / 动作 / AB24AAF4 / 1.14GB1 n; g. e& Y" w3 c  O
0601 / Xtreme Party (ESP) / Xtreme 俱乐部 (西) / 小游戏 / DF547D3F / 841MB
1 O2 A" k1 {) t1 s2 |0 L0600 / Tekken - Dark Resurrection (EUR) / 铁拳 - 黑暗复苏 (欧) / 动作 / C02EAB89 / 1.66GB
$ V: t, }2 X  w- ]5 q0599 / Rain Wonder Trip (JPN) / RAIN 奇妙旅程 (日) / 方块 / 58DEBBB3 / 1.57GB: B7 M0 U5 p/ o* H- w
0598 / Pilot Ni Narou! Flying All Stars (JPN) / 飞行大考验 - 名机总动员 (日) / 模拟 / 069E8522 / 312MB4 G- `( ^9 d+ b
0597 / Ultimate Ghosts 'n Goblins (EUR) / 极魔界村 (欧) / 平台 / DF3737B8 / 443MB2 ]7 C! B7 O( x( `
0596 / Yarudora Portable - Blood the Last Vampire (CHN) / 互动剧场 - 最后的吸血鬼 (中) / 冒险 / 0BA918BA / 1.36GB
* N0 _8 ]+ |5 ^; z4 q7 l0595 / NASCAR (USA) / 云斯顿 07 (美) / 竞赛 / 3BE09EB0 / 703MB
1 W! x7 v; X2 G9 R0594 / World Championship Poker - Featuring Howard Lederer - All In (USA) / 世界扑克锦标赛 (美) / 赌博 / 2A33BD99 / 1.68GB! k9 V" J6 [" u: t. t2 ^
0593 / Kangaeru EXIT (JPN) / 紧急出口 2 (日) / 动作 / 9E08D97F / 160MB- m6 Q: t, A+ x9 p
0592 / Blood+ Final Peace (JPN) / 最后的吸血鬼 (日) / 动作 / 43F78AC8 / 780MB
' |" B. X1 H3 n+ t0 V0591 / Taiko no Tatsujin Portable 2 (JPN) / 太鼓达人 便携版 2 (日) / 韵律 / 5941BB18 / 862MB9 U& E! _* s) B5 T
0590 / Loco Roco (USA) / 洛克洛克 (美) / 平台 / C7A025FE / 562MB& m! k( R/ C7 W  b) Q3 U
0589 / Guilty Gear Judgment (USA) / 罪恶装备 - 审判 (美) / 格斗 / 712813B6 / 572MB1 m8 p0 f1 V, l6 D- w
0588 / Tales of Phantasia - Full Voice Edition (JPN) / 幻想传说 - 全语音版 (日) / 角式扮演 / FFB3C3C1 / 483MB+ H. K7 @+ J4 J) f8 C
0587 / Capcom Classics Collection (JPN) / CAPCOM 游戏合集 (日) / 合辑 / 8F83E956 / 603MB
( T5 h1 v9 R9 d* B5 q5 i* F8 K0586 / Bubble Bobble - Magical Tower Daisakusen (JPN) / 泡泡龙 - 魔塔大作战 (日) / 方块 / BAEF791C / 602MB
; u8 ]! R$ l5 }/ |: W+ ~& m& l8 \0585 / Taikou Risshiden IV (JPN) / 太阁立志传 IV (日) / 策略 / 3B052393 / 222MB
9 ?) Z$ U9 x* a- z" L2 H: x+ f* R! F  X0584 / Miami Vice - The Game (JPN) / 迈阿密风云 (日) / 射击 / AFDBA730 / 324MB
: Z9 b2 c8 z0 r3 ~: S8 ^0583 / Super Monkey Ball Adventure (USA) / 超级猴子球 (美) / 平台 / 52AE035B / 404MB
5 ]4 w1 J: e' ^& z% `" ~0582 / Gangs of London (EUR) / 伦敦黑帮 (欧) / 冒险 / D182B1AB / 1.00GB  g" ^% B6 b1 ^+ H- i
0581 / Street Supremacy (EUR) / 街头至尊 (欧) / 竞赛 / 0D140BB3 / 563MB
6 I6 v  J3 _/ t0580 / Rapala Trophies (USA) / 职业钓鱼 (美) / 钓鱼 / 353B2D62 / 497MB
& V, T. P( {1 q0579 / 50 Cent - Bulletproof - G-Unit Edition (USA) / 50美分 - 防弓单 (美) / 动作 / 1B727582 / 1.57GB5 @. s# n  V  V2 y$ W
0578 / Def Jam - Fight for NY - The Takeover (USA) / 纽约街头教父 - 制霸之道 (美) / 动作 / A5B5EC8F / 1.46GB! ?" q9 {- r3 u! D  a
0577 / Ultimate Ghosts 'n Goblins (USA) / 极魔界村 (美) / 动作 / FBFC3E27 / 411MB) H+ N7 v5 y7 N
0576 / Def Jam - Fight for NY - The Takeover (EUR) / 纽约街头教父 - 制霸之道 (欧) / 动作 / 6F52D7CB / 1.46GB
3 K; i+ E& {( m; [0575 / Cars (GER) / 汽车总动员 (德) / 竞赛 / 31419F99 / 864MB
; v- W  ?9 `; s# h9 \0574 / Gradius Collection (EUR) / 宇宙巡航机 携带版 (欧) / 射击 / 4A1B6DAF / 343MB
* U7 B: [, b, a1 _1 E& e+ i3 A  m0573 / Valhalla Knights (JPN) / 瓦尔哈拉的骑士 (日) / 角式扮演 / 9164E6A0 / 653MB
. b2 t" U' B% i8 ~, S2 l; ^4 U0572 / Pocket Racers (EUR) / 口袋赛车 (欧) / 竞赛 / 47D65099 / 256MB
. ]" L- D- S7 g' q, ]; P8 O- U& p0571 / Talkman (JPN) / 翻译精灵 (日) / 翻译 / 7DCBC9C1 / 1.14GB
, i8 U5 c" w- Y/ B) y$ H: O0570 / Carol Vorderman's Sudoku (EUR) / 卡罗尔沃德曼的数独 (欧) / 方块 / 11E7FEF3 / 1.04GB$ _! K8 c4 i& d4 h; `1 b5 E9 ?5 @
0569 / Syphon Filter - Dark Mirror (EUR) / 虹吸战士 - 黑镜 (欧) / 射击 / 642627BB / 1.65GB
& x; H0 ^1 K* V0568 / Pac-Man World Rally (USA) / 食鬼世界拉力 (美) / 竞赛 / E675A4FA / 412MB
/ K. z  E9 }& D; S9 }* P% U1 ^0567 / Shichida Shiki Training - Unou Tanren Portable (JPN) / 右脑锻炼 (日) / 教育 / 4AD2E10B / 46.2MB5 k; S. w& S- y8 T2 S4 X
0566 / Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (JPN) / 加勒比海盗 - 亡灵财富 (日) / 动作冒险 / A325BAEB / 451MB2 Q7 W) {$ x% q& }( C
0565 / King's Field - Additional II (JPN) / 国王密令 - 附加版 2 (日) / 角式扮演 / 1067FA87 / 784MB+ ~- v4 g. h5 z4 R+ d% n2 i9 B
0564 / Moto GP (JPN) / 摩托 GP (日) / 竞赛 / 99DFB54B / 299MB5 A! Q4 Y  g6 Z2 O+ o8 S! J/ n- b: W
0563 / Simple 2500 Series Portable Vol. 7 - The Doko Demo Kanji Quiz 2006 (JPN) / 廉价 2500系列 7 - 汉字鉴定 2006 (日) / 方块 / F7BFAE76 / 58.7MB2 m  M# X) d( v$ F3 p
0562 / Tama-Run (JPN) / 水银 2 (日) / 方块 / 47329986 / 336MB4 u0 w+ t! p" J8 ^$ n3 W. N& ~) N
0561 / Guilty Gear Judgment (JPN) / 罪恶装备 审判 (日) / 格斗 / F6BFDAE6 / 581MB
+ I5 [. Z- p5 `9 P5 f0560 / Winning Post 6 2006 (JPN) / 赛马大亨6 2006 (日) / 运动 / 725388D8 / 584MB1 K% I1 i1 m  G0 E# f
0559 / Payout Poker & Casino (USA) / 扑克 & 赌场 (美) / 赌博 / 68CC27F8 / 192MB8 `8 Q, F" T1 \1 ]& c
0558 / Talkman Euro - Microphone Doukonban (JPN) / 翻译精灵 - 欧洲语言版 (日) / 翻译 / 552744BA / 1.67GB  [) E( H. I' b1 D6 H
0557 / Madden NFL 07 (USA) / 疯狂橄榄球 07 (美) / 运动 / 6E043702 / 1.48GB9 e0 z: d5 Z, |
0556 / 2006 FIFA World Cup (ESP) / 2006 FIFA 世界杯 (西) / 运动 / 7E6BC7CB / 1.15GB
0 y$ v: ~# W, f& l3 c' j0555 / Dead to Rights - Reckoning (EUR) / 脱狱潜龙 - 清算 (欧) / 动作 / BFDF323F / 182MB
2 R" s# a2 q  @) N3 s" l: Z0554 / Rain Wonder Trip - Limited Edition (JPN) / RAIN 奇妙旅程 (日) / 方块 / D1A516CC / 1.57GB
5 X1 R4 w, O& X' _/ H; z0553 / Yamasa Digi Portable - Matsuri no Tatsujin - Win-Chan no Natsumatsuri (JPN) / 山佐Digi 便携版 - 祭典之达人 (日) / 赌博 / B55BF8FF / 115MB
, E5 w* o6 O) Y5 h+ _# |8 M' d& c; a0552 / FIFA Street 2 (JPN) / 国际足球联盟街头足球 2 (日) / 运动 / A18ED1BB / 858MB. E$ L% Q. _. B
0551 / Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken SE Portable (JPN) / 北斗神拳 - 老虎机 (日) / 赌博 / 9CD62551 / 249MB
/ M& G7 T- g, t9 M/ k* [" K0550 / Numpla & Oekaki Puzzle (JPN) / 数字游戏 & 绘画解谜 (日) / 方块 / D911EAD4 / 140MB3 F$ B) x. s3 Y3 A9 P; V2 g; H; G
0549 / NFL Street 2 Unleashed (EUR) / NFL 街头橄榄球 (欧) / 运动 / BF2D3E10 / 663MB
2 O, z3 f: Z+ Z! \0548 / 2006 FIFA World Cup (ITA) / 2006 FIFA 世界杯 (意) / 运动 / 1EED5A68 / 1.14GB  b. j4 n* M9 q: [
0547 / Koukaku Kidoutai - Stand Alone Complex - Kariudo no Ryouiki (JPN) / 攻壳机动队 - 猎人的领域 (日) / 射击 / F3DE2F70 / 769MB( ]& c* j! d1 [
0546 / Gitaroo Man Lives! (KOR) / 吉他小子 (韩) / 韵律 / 898F89F1 / 1.55GB
3 p( T# d/ Q% Z8 o+ ]3 [- y6 E6 ?0545 / Warai no Tamago L Size (JPN) / 笑蛋 (日) / 动作 / D67090C6 / 1.11GB
, [; Z9 }, Y* q2 L% N0 ?0544 / Cars (ESP) / 汽车总动员 (西) / 竞赛 / A154278E / 864MB
8 P, Z4 g1 ^1 _/ C4 K$ K0543 / Bounty Hounds (CHN) / 赏金猎人 (中) / 动作 / 7E64E21C / 1.07GB
3 |* `' I' C8 ~% |: ^+ P) E3 `0542 / Micro Machines V4 (USA) / 微型机器 4 (美) / 竞赛 / 4E8937D8 / 574MB
" g4 V* s/ s4 ^; I; }; g: J& a: i9 S0541 / Dynasty Warriors (GER) / 真.三国无双 (德) / 动作冒险 / 434CE28F / 229MB5 ?! i/ x* G: K+ b
0540 / Finder Love - Hara Fumina - Fuari no Futaride (JPN) / 寻找爱 - 原史奈 (日) / 冒险 / F64474F4 / 1.10GB
% B6 E, w% G3 B* W1 e( ~0539 / Simple 2500 Series Portable Vol. 3 - The Doko Demo Suiri (JPN) / 廉价 2500系列 3 - 无处不在的推理 - IT探侦 全68支事件簿 (日) / 冒险 / FD392787 / 787MB% {6 t7 p6 j: q) Y5 u6 V
0538 / Grand Theft Auto - Liberty City Stories (v2) (EUR) / 侠盗车手 - 自由城的故事 (第2版) (欧) / 动作冒险 / 824B2938 / 1.16GB
0 |2 V" i( r0 S0 r' o; d6 o: ?0537 / Carnage Heart Portable (JPN) / 屠杀之心 便携版 (日) / 动作 / DB432503 / 247MB
$ x5 E* ^/ G9 V# ?0536 / Lord of the Rings, The - Tactics (EUR) / 指环王 - 战略版 (欧) / 策略 / BA5ABAF8 / 528MB
& U$ o" e& ~% H. f4 W/ H# |* Q, Z3 z0535 / SD Gundam G Generation Portable (JPN) / SD高达G世纪 便携版 (日) / 策略 / F1F6FEEC / 1.34GB6 s7 a2 ?; x, ]( h' g
0534 / Every Extend Extra (JPN) / 全面毁灭 (日) / 射击 / 55A2D15F / 287MB
9 U: q& W$ {+ ~$ p: Q0533 / Goku Makaimura (JPN) / 极 魔界村 (日) / 平台 / 536042FF / 412MB
  b" p) S; X' k0532 / Crash Tag Team Racing (EUR) / 古惑狼赛车 (欧) / 竞赛 / DFB63B73 / 1.42GB
" G2 g9 F$ [: [' q" E1 H0 [  h0531 / Piposaru Academia 2 (CHN) / 比波猴学院 2 (中) / 派对 / AB8EA95F / 330MB
* S; G& y7 N2 K0530 / Densha de Go! Pocket Tokaido-sen Hen (JPN) / 电车GO - 东海道线篇 (日) / 模拟 / C81FD72F / 602MB
( n# R" o0 @5 y0529 / Derby Stallion P (JPN) / 德比赛马 P (日) / 赛马 / 6F240041 / 335MB
: H+ [* i" h* x5 q4 p& `0528 / Field Commander (EUR) / 战地指挥官 (欧) / 策略 / 404DDC78 / 1.68GB% b5 \; L* v3 }/ n" y: R
0527 / Tekken - Dark Resurrection (USA) / 铁拳 - 黑暗复苏 (美) / 格斗 / 3FFD7A9D / 1.62GB
4 i1 b5 c; C+ x% w8 V$ T0 e0526 / Formula 1 - 06 (EUR) / 一级方程式赛车 - 06 (欧) / 竞赛 / 37471F23 / 1.62GB! c6 q' J- V* ]8 }% [
0525 / Miami Vice - The Game (USA) / 迈阿密风云 (美) / 动作 / 932F9840 / 330MB
8 o9 Z% Q8 {/ C; V0524 / Finder Love - Aki Hoshino - Nankoku Trouble Rendezvous (JPN) / 寻找爱 - 星野亚纪 (日) / 冒险 / BEBA3684 / 1.20GB* C8 L# z& v9 L3 x
0523 / Juiced - Eliminator (EUR) / 极品醉车 - 消除器 (欧) / 竞赛 / C1BD4D30 / 1.17GB
! |; y$ w0 S" h& c0522 / Tekken - Dark Resurrection (KOR) / 铁拳 - 黑暗复苏 (韩) / 格斗 / C7C08B5F / 1.62GB
! w$ R3 M* f( |/ B# e0521 / Win-JPT - Primary (KOR) / PSP 多媒体学习软件 (韩) / 教育 / BAD9ED28 / 1.55GB; t9 @, g6 W$ f5 ]% u$ l8 M
0520 / Portable Island - Tenohira Resort (JPN) / 随身胜地 (日) / 冒险 / 47305FFD / 1.18GB. p% Y: x3 e& U, O5 p
0519 / Ultraman - Fighting Evolution 0 (JPN) / 奥特曼 - 格斗进化 0 (日) / 格斗 / BBFD4DEB / 463MB
0 l) R0 l: }, ~3 C/ i0518 / Bomberman - Portable (JPN) / 炸弓单人 携带版 (日) / 方块 / 7EC06D91 / 105MB) A9 F4 e6 L! M& ]5 X0 ^
0517 / SOCOM - U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo (KOR) / 海豹突击队 - Bravo火线小组 (韩) / 射击 / BE9FA8DD / 565MB
& k9 K9 e" i$ m7 X7 f$ y0516 / Loco Roco (KOR) / 洛可洛克 (韩) / 平台 / 25BEAB4F / 543MB5 g3 f1 L3 }9 Z$ q% N4 M
0515 / Shin Sangoku Musou - 2nd Evolution (KOR) / 真.三国无双 - 第二次进化 (韩) / 动作 / 31E2B647 / 265MB$ K' n" Q( `! F: F( d
0514 / Capcom Classics Collection Remixed (EUR) / CAPCOM游戏合集 (欧) / 合辑 / A60CA326 / 544MB: U6 O3 }9 |% w0 U7 y) P
0513 / King's Field - Additional I (JPN) / 国王密令 - 附加版 1 (日) / 角式扮演 / A828E439 / 771MB" S6 n/ e) ?; c# d; K; v
0512 / Crash Tag Team Racing (ESP) / 古惑狼赛车 - 团队竞速 (西) / 竞赛 / BB9C22B8 / 1.42GB
* i2 d* ]+ `' ~8 M+ ^, ?0511 / Blade Dancer - Lineage of Light (USA) / 剑舞者 - 千年的约束 (美) / 角式扮演 / E14F71F1 / 370MB
" _+ ?5 p# s# d& e0510 / Bleach - Heat the Soul 3 (JPN) / 死神 3 (日) / 格斗 / 720FEC0A / 762MB
- K5 M4 }7 Q+ ^  ]( Y) k2 F1 M0509 / Valkyrie Profile - Lenneth (USA) / 北欧女神 (美) / 动作 / 344D20AF / 677MB1 ]' Y2 d$ {; ]  m$ r1 g& T, ~
0508 / From Russia with Love - 007 (EUR) / 詹姆斯邦德007 - 来自俄罗斯的爱 (欧) / 射击 / B4258D77 / 755MB
$ b# ^. @6 s& K5 U% U: s  C0507 / Nana - Subete wa Daimaou no Omichibiki (JPN) / 娜娜大富翁 (日) / 动作 / 3297B3D4 / 213MB
( ^" Y: B" Y" ]' C0506 / Finder Love - Risa Kudo - Fast Shoot wa Kimi to (JPN) / 寻找爱 - 工藤里纱 (日) / 冒险 / 7450DCFC / 1.12GB
: f& Q! q: u4 C8 d& I7 p4 ?0505 / Miami Vice - The Game (EUR) / 迈阿密风云 (欧) / 动作 / 048CE819 / 407MB$ [$ l, y  r- G6 o2 }( A
0504 / Cars (EUR) / 汽车总动员 (欧) / 竞赛 / B0B30775 / 864MB
( B; m2 f" \6 y  O0503 / NCAA Football 2007 (USA) / NCAA 橄榄球 2007 (美) / 运动 / 7ACA131C / 1.52GB+ H$ `2 u- G- X; ]  r
0502 / Quiz Kidou Senshi Gundam - Monsenshi DX (JPN) / 高达问战士 DX (日) / 方块 / F13D5236 / 324MB, k6 a( Y; l2 A7 ], E8 b; M
0501 / PQ - Practical Intelligence Quotient (EUR) / 智能执照 (欧) / 方块 / E06BB921 / 175MB. G$ i$ D. B9 D6 B

* |+ C8 x7 }, z. D3 C% @[ 本帖最后由 月神侠 于 2007-8-3 22:03 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-3 22:03:28 | 显示全部楼层

0001-0500

0500 / Tengai Makyou - Daishi no Mokushiroku (JPN) / 天外魔境 - 第4默示录 (日) / 角式扮演 / 66B4FE2F / 1.22GB- I* ]: i3 b3 Z
0499 / Jukugon (JPN) / 塾魂 (日) / 方块 / 11B24A01 / 57.4MB
9 ]4 ~) Y  Q1 }1 R$ A0 r' Y0498 / Loco Roco (JPN) / 洛可洛可 (日) / 动作 / B1961216 / 542MB
- |0 d8 T  M% J1 E4 V1 ~0497 / MTX Mototrax (USA) / MTX 摩托车越野赛 (美) / 竞赛 / 5F275221 / 0.99GB
8 Y/ W/ S6 y% T1 n1 j/ q5 ?$ r! c' _0496 / 2006 FIFA World Cup (FRA) / 2006 FIFA 世界杯 (法) / 运动 / 684D657E / 1.15GB2 @) R: ~' \/ ?8 |
0495 / Loco Roco (CHN) / 洛可洛克 (中) / 动作 / DA9E34C5 / 543MB
. U% @) L& e% N) c8 h0494 / Cars (JPN) / 汽车总动员 (日) / 竞赛 / 2900E689 / 864MB
3 w; i- M% d" z( U) U0493 / Brave Story - Aratanaru Tabibito (JPN) / 勇敢的故事 (日) / 角式扮演 / 4DB8D67D / 180MB# a9 x% S9 t: g3 T# I- w
0492 / Tekken - Dark Resurrection (JPN) / 铁拳 - 黑暗复苏 (日) / 格斗 / 9D925A8B / 1.62GB
; H4 D) ]4 X$ N5 M5 R' t5 o0491 / Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (EUR) / 加勒比海盗 - 亡灵财富 (欧) / 动作冒险 / ECF23C4F / 449MB9 N) J  |' G7 u7 }3 m; t- z5 v
0490 / World Tour Soccer 06 (USA) / 世界足球巡回赛 06 (美) / 运动 / 16E8E6A0 / 864MB* G1 N# k2 e$ \* T. c: e) V
0489 / Gurumin (JPN) / 咕噜小天使 (日) / 角式扮演 / 31BDA796 / 852MB, G5 j+ j1 H2 i6 Z# L
0488 / Boku no Natsuyasumi Portable (JPN) / 我的暑假 - 便携版 (日) / 冒险 / EDAA4A64 / 379MB
6 k. o" |* Q# X4 |: f7 f/ r4 l0487 / Juiced - Eliminator (USA) / 极品醉车 - 消除器 (美) / 竞赛 / 39AA5900 / 1.17GB' q  f( L0 \7 a8 V8 g8 G
0486 / Tomb Raider - Legend (USA) / 古墓丽影 - 传奇 (美) / 动作冒险 / 4B265D15 / 1.41GB4 Q6 \' \. J2 C0 {# m+ Q
0485 / X-Men Legends II - Rise of Apocalypse (EUR) / X战警传奇 2 - 天启降临 (欧) / 动作角式扮演 / 99E14578 / 1.23GB
1 w) [# N) \4 S8 x0484 / V8 Supercars Australia 2 (EUR) / V8超级房车赛 2 (欧) / 竞赛 / D1D2BF27 / 1.25GB$ h# E! R8 B: Q; e) \/ U
0483 / Tony Hawk's Underground 2 - Remix (EUR) / 托尼霍克的地下滑板 2 (欧) / 运动 / 0B0C750E / 1.17GB4 s) k% D4 T- j
0482 / Untold Legends - The Warrior's Code (EUR) / 无尽的传说 - 勇者密码 (欧) / 动作角式扮演 / 531BB438 / 1.58GB
( D) o9 Q) H& O- ?6 R0481 / Micro Machines V4 (EUR) / 微型机器 4 (欧) / 竞赛 / AC95ADC8 / 573MB
7 P( ?3 u: [  w0 C' B2 s8 z0480 / Super Monkey Ball Adventure (EUR) / 超级猴子球 (欧) / 平台 / DC0C483B / 403MB
1 W& K4 w' U/ O' O0479 / Lisa to Isshoni Dairoku Oudan - A Ressha de Gyoukou (JPN) / 与莉萨一起横越大陆 - 坐A列车去吧 (日) / 模拟 / 0FCF424B / 102MB- K) J2 O$ h% ]' y$ l5 Y+ b5 C
0478 / Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Narita (JPN) / 我是航空管制官 - 成田机场 (日) / 模拟 / B77772FD / 158MB
3 S7 M/ j& G( t) N0477 / Myst (JPN) / 神秘岛 (日) / 冒险 / 1355C734 / 840MB
& Z5 {3 |% v2 W" \' \) ?: Z# J0476 / Koro Koro!! Kollon (JPN) / 科隆方块 (日) / 方块 / A45840DF / 94.7MB; J6 M2 e1 ~6 ]5 n* B
0475 / Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (USA) / 加勒比海盗 - 亡灵财富 (美) / 动作冒险 / 9738E5C0 / 449MB  i5 {* ~$ {; c
0474 / Kazuo (JPN) / 数独 (日) / 方块 / 00DAEA66 / 275MB
, \; \* `! ^! y# H0473 / Tenchu - Time of the Assassins (EUR) / 天诛 - 忍大全 (欧) / 动作 / F5EF454D / 1.66GB
7 s+ A- Z$ z0 Z' n% j7 L* G0472 / Daito Giken Koushiki Pachi-Slot Simulator - Yoshimune Portable (JPN) / 大都技研公式 模拟柏青哥吉宗 - 携带版 (日) / 赌博 / C8B532C3 / 130MB3 D! q  r& J2 t! S+ n
0471 / Sound Novel Portable Machi - Unmei no Kosaten Tokubetsu Hen (JPN) / 街 - 特别篇 (日) / 冒险 / FB675711 / 1.43GB
/ G. {2 N0 {8 q5 u# Z9 P0470 / Loco Roco (EUR) / 洛克洛克 (欧) / 平台 / 33D54B2D / 693MB
1 e5 J7 R2 H) @. [! e" P0469 / Gitaroo-Man Lives! (JPN) / 吉他小子 - 现场版 (日) / 音乐 / 1BBBE33D / 1.68GB+ N9 R' u% k# b- i  j$ d% G/ M
0468 / 2006 FIFA World Cup (JPN) / 2006 FIFA - 德国世界杯 (日) / 运动 / 075B05A0 / 1.20GB. s5 K& u3 e2 x  [6 L+ Q: y- U4 K
0467 / Kenichirou Hakase Kanshuu - Nou ni Kaikan - Aha Taiken (JPN) / 茂木健一郎博士监修 - 给脑快感 轻松体验 (日) / 教育 / 4594574D / 289MB
5 ~. [! i8 U3 L4 r0466 / The Legend of Heroes II - Prophecy of the Moonlight Witch (USA) / 新英雄传说2 - 白发魔女 (美) / 角式扮演 / B1341E4C / 1.66GB: H. f4 d' z. \& A
0465 / World Tour Soccer 2 (EUR) / 世界足球巡回赛 2 (欧) / 运动 / B81FD96D / 864MB
* A; h1 J; j0 d5 C4 q$ q0464 / Astonishia Story (EUR) / 阿斯特尼西亚物语 (欧) / 角式扮演 / C15489E6 / 110MB
# i8 H7 o% v! t8 Z. ]8 f0463 / Taito Memories Pocket (JPN) / Taito怀旧记忆 - 口袋版 (日) / 街机合辑 / 2BCAEE88 / 314MB  d. x1 ~; g6 U* D' H( x
0462 / Metal Gear Solid - Digital Graphic Novel (USA) / 合金装备 - 数码图像小说 (美) / 冒险 / 7A7442A8 / 932MB6 C) L! {) B$ f) `1 H! ~
0461 / PoPoLoCrois (EUR) / 波波罗古罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 (欧) / 角式扮演 / 887086E3 / 0.98GB
9 _+ E& x9 K0 s9 s5 k, t0460 / Puzzle Challenge - Crosswords and More! (USA) / 纵横填字谜 (美) / 方块 / 507BA362 / 84.0MB
- d3 S' j% k- a& E2 _0 b0459 / Doko Demo Issho - Let's Gakkou! (JPN) / 随身玩伴 - 生活 (日) / 动作 / F3983B72 / 281MB. y' ?. p3 J# u$ J9 I: B7 X# \
0458 / Talkman (EUR) / 翻译精灵 (欧) / 混杂 / FFC0E4A0 / 1.67GB
: k' C7 I) _8 F  O9 @$ W. M; p0457 / Tomb Raider - Legend (EUR) / 古墓丽影 - 传奇 (欧) / 动作冒险 / 09D3414B / 1.41GB
, q: ^! L7 y" h! m  ?3 s$ _0456 / Cars (USA) / 汽车总动员 (美) / 竞赛 / EACEE7BD / 864MB8 C+ g5 K- ]& I1 U9 L* K; I2 ^, Q
0455 / Race Driver 2006 (USA) / 超级房车赛 2006 (美) / 竞赛 / 266A4BF2 / 1.59GB. l$ z' M3 i; I2 F6 F
0454 / Astonishia Story (USA) / 阿斯特尼西亚物语 (美) / 角式扮演 / 3B9B8BFA / 110MB
: N# V$ w0 v3 v6 `0 Q0453 / Gradius Collection (USA) / 宇宙巡航机 携带版 (美) / 动作 / 0DA989A2 / 333MB
& |( m. z, S) u/ u& `  J3 R0452 / World Poker Tour (EUR) / 世界扑克巡回大赛 (欧) / 赌博 / 10CAD8DD / 500MB' B2 e' _( C* ~9 i
0451 / Spider-Man 2 (EUR) / 蜘蛛侠 2 (欧) / 动作冒险 / 1950EDEC / 322MB
6 t" N" f8 Q7 d0 v. y8 Z" z# l: L0450 / FIFA 06 (EUR) / 国际足球联盟 06 (欧) / 运动 / 32021632 / 1.10GB- G- f* W( r" X# D. z: q
0449 / 007 - Russia Yori Ai o Komete (JPN) / 詹姆斯邦德007 - 来自俄罗斯的爱 (日) / 动作 / E5CA2CB2 / 702MB( W4 h, N% n: A; ~+ \3 O
0448 / Kahashima Ryuuta Kyouju Kanshuu Nou Chikara Trainer Portable 2 (JPN) / 岛隆太教授监修 - 脑力训练者 2 (日) / 方块 / 35931193 / 64.9MB6 w' s. u+ }3 p1 u- K
0447 / Kamaitachi no Yoru 2 - Tokubetsuhen (JPN) / 恐怖惊魂夜 2 (日) / 冒险 / 6C1A8D23 / 864MB8 L# x& U/ ?% x7 a2 V: |7 q1 B( f
0446 / 2006 FIFA World Cup (USA) / 2006 FIFA 世界杯 (美) / 运动 / 34C83F3F / 1.20GB
: @" G9 g, ?1 U- H0445 / Talkman Euro (JPN) / 翻译精灵 - 欧洲语言版 (日) / 翻译 / C5608952 / 1.67GB
- t8 Q6 `- ~1 ~+ W) z0444 / Aedeus Memories Shinten Makai - GOC V (JPN) / 新天魔界 - 浑沌世代 5 (日) / 角式扮演 / AF2176FD / 641MB& A/ A, S( |; G3 k: `5 L& p, Y
0443 / Lemmings (USA) / 疯狂小旅鼠 (美) / 方块 / 1FCA769A / 449MB
2 h& y+ q- W6 E5 Z0442 / Monster Hunter Freedom (USA) / 魔物猎人 - 携带版 (美) / 动作角式扮演 / 1A08520A / 706MB
5 [4 V: c3 _( i0441 / 2006 FIFA World Cup (GER) / 2006 FIFA 世界杯 (德) / 运动 / B79AEF66 / 1.20GB
6 l7 i/ I4 {9 w/ M$ F2 K0440 / Pac-Man World 3 (EUR) / 食鬼世界 3 (欧) / 平台 / 387977B6 / 825MB! @9 g# x# h! s8 o
0439 / Magna Carta Portable (JPN) / 真名法典 (日) / 角式扮演 / 6F522326 / 1.50GB
4 P* S  i$ y3 B$ V, v& K& s2 x) [9 ~% q0438 / Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Portable (JPN) / 人生街道 - DQ & FF角色大集合 (日) / 图版游戏 / F4D7331E / 294MB
' ~, z7 R) z, \0437 / Field Commander (USA) / 战地指挥官 (美) / 策略 / 0A0FC839 / 1.11GB
' d0 A5 [+ E) e; K% B# Y8 M( ]( U0436 / Puyo Pop Fever (EUR) / 噗哟噗哟 - 魔法气泡狂热版 (欧) / 方块 / 1B62BA6F / 174MB- e- F4 y  h! c0 _5 }! P& q
0435 / 2006 FIFA World Cup (EUR) / 2006 FIFA 世界杯 (欧) / 运动 / C191129D / 1.20GB) Q% R* m% b" g4 v
0434 / Viewtiful Joe - Red Hot Rumble (EUR) / 红侠乔伊 - 战斗嘉年华 (欧) / 动作击打 / 504E0FE5 / 985MB
* s9 I- a5 C, J8 q5 s0433 / Metal Gear Ac!d 2 (EUR) / 合金装备 - AC!D 2 (欧) / 策略 / 324B1018 / 874MB3 o. l: K* A% `) S% A0 Y3 _. o
0432 / Dragon Ball Z - Shin Budokai (EUR) / 龙珠 - 真武道会 (欧) / 格斗 / 791AD34D / 774MB+ d7 w( X) C  O1 j
0431 / Koloomn (EUR) / kollon方块 (欧) / 方块 / F4A7589F / 136MB5 G5 f& b0 z& Q' h/ z: V3 {
0430 / Me & My Katamari (EUR) / 块魂 (欧) / 动作冒险 / 622629D4 / 1.64GB: S% Q9 f+ h! x: H7 x+ T6 s+ m/ J
0429 / NBA Ballers Rebound (USA) / 街头篮球 (美) / 运动 / B337B86B / 846MB
, D! S& c7 k0 W) Z+ G) t; j; c+ t0428 / Monster Hunter Freedom (EUR) / 魔物猎人 - 携带版 (欧) / 动作角式扮演 / BBFAC2BC / 714MB: f! g2 m" Y: u1 o2 r
0427 / Ape Escape P (EUR) / 捉猴啦 P (欧) / 平台 / 51AA48C5 / 764MB
! f9 D9 Q* V' X' ^4 n- n0 ]! t0426 / Armored Core - Formula Front Extreme Battle (EUR) / 装甲核心 - 方程式前线 终极战役 (欧) / 动作 / 2BD4AF69 / 785MB
, Q9 n+ O9 S9 J. R  d- W: S- ?0425 / Dog, The - Happy Life (JPN) / 幸福小狗生活 - 第1弓单 (日) / 虚拟 / 7BB68A0D / 763MB
0 d1 b2 W& V0 ~& T0424 / Rengoku II - The Stairway to H.E.A.V.E.N. (JPN) / 炼狱 2 (日) / 动作角式扮演 / AC785374 / 307MB+ ]9 L; D& s2 H' L% S
0423 / Mai-Hime Senretsu! Shin Fuuka Gakuen Gekitoushi!! (JPN) / 舞HIME鲜烈 - 真 - 风华学园激斗史! (日) / 动作 / FF86AFFA / 721MB
1 T! c( ]6 [5 W, |7 V: R2 A0422 / Shinseiki Evangelion 2 - Tsukurareshi Sekai - Another Cases - Limited Edition (JPN) / 新世纪福音战士2 - Another Cases (日) / 动作 / CD46A4EC / 849MB: h2 q. h0 k/ ?1 M
0421 / OutRun 2006 - Coast 2 Coast (USA) / OutRun 2006 - 海湾至海湾 (美) / 驾驶 / C7927DA2 / 605MB
/ F3 l  s+ w" r; Y; k* }0420 / Innocent Life - Shin Bokujou Monogatari (JPN) / 新牧场物语 - 无暇人生 (日) / 冒险 / 90C96F26 / 199MB$ [+ p/ m2 ^5 w
0419 / Minna no Chizu (JPN) / 大众地图 (日) / 日本地图 / 78CA1B1C / 547MB
0 }/ \+ s/ [( f% b: L* O9 I( x0418 / WRC - FIA World Rally Championship (USA) / 世界冠军拉力赛 (美) / 竞赛 / A8900122 / 1.22GB
3 V$ d/ m: v7 q) t4 r0 C( I0417 / World Poker Tour (USA) / 世界扑克巡回大赛 (美) / 赌博 / 4A736DEB / 579MB
/ o' N6 p& r. [) {/ u$ N9 h+ c+ s% R0416 / Simple 2500 Series Portable Vol. 5 - The Block Kuzushi Quest - Dragon Kingdom (JPN) / 廉价 2500系列 5 - 打砖块 - 龙之王国 (日) / 动作 / A00C682F / 85.4MB1 f7 R" Y8 o4 F& a
0415 / Oh's Talk English - UMD Disc 2 (KOR) / 说话英语 - UMD Disc 2 (韩) / 英语学习 / CCC08A57 / 1.19GB9 B1 Y( \) G  C* b& F9 [5 x
0414 / Oh's Talk English - UMD Disc 1 (KOR) / 说话英语 - UMD Disc 1 (韩) / 英语学习 / 4E0F6CDD / 1.17GB2 g7 \- F# M8 h4 n7 |* R2 \
0413 / Dragon Ball Z - Shin Budokai (JPN) / 龙珠Z - 真武道会 (日) / 格斗 / D10C56E2 / 300MB9 Y9 ]! q8 `& Y  n0 y' Z
0412 / Daxter (EUR) / 达斯特 (欧) / 平台 / A802CF6E / 1.30GB
" l1 v% H& \/ j1 A6 {2 j9 q0411 / Honkaku Yotarida Mahjong - Mahjong-Ou Portable (JPN) / 麻雀王 (日) / 麻将 / 25A42FF4 / 149MB4 U/ b, K7 }- b7 t1 v
0410 / Major League Baseball 2K6 (USA) / 美国职业棒球 2006 (美) / 运动 / 67A0B56F / 1.50GB
, N7 A6 u* _+ \% q  J$ O0409 / Piposaru Academia 2 (KOR) / 比波猴学院 2 (韩) / 派对 / 3C212A96 / 1.00GB% Z9 A) [; t: a' M8 Q$ L. N
0408 / Sims 2, The (JPN) / 模拟市民 2 (日) / 虚拟 / 9BD8E146 / 1.01GB; e. h1 ~2 e' W  w0 i
0407 / Gripshift (JPN) / 抓紧变速杆 (日) / 竞赛 / 6169B093 / 794MB
; S& G4 x& f" ^% v0406 / From Russia with Love - 007 (EUR) / 詹姆斯邦德007 - 来自俄罗斯的爱 (欧) / 动作 / ED656B41 / 755MB
5 Q( p3 v/ {0 p4 F# ~' J3 P0405 / Football Manager Handheld (EUR) / 世嘉的足球经理 (欧) / 运动 / B279AD22 / 563MB
# X8 {( N$ C& d* m' B% U0404 / Megami no Etsubo (JPN) / 女神的笑壶 (日) / 动作 / F1429896 / 1.14GB
: c  \+ i' I: i  B/ G) R8 }7 N( n0403 / Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Portable - Aladdin 2 Evolution (JPN) / 实战柏青哥嫂必胜法 - 阿拉丁 2 进化 - 携带版 (日) / 赌博 / 1A1B5569 / 488MB  w% a! [0 S2 M+ Q/ t
0402 / Shanghai (JPN) / 上海 (日) / 方块 / EA468B28 / 88.5MB# I1 c0 w: U( B: o2 `5 p
0401 / Ultra Puzzle Bobble Pocket (JPN) / 超级泡泡龙 (日) / 方块 / A6D3A463 / 67.0MB  O; R; H& ?- r) M
0400 / SOCOM - U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo (EUR) / 海豹突击队 (欧) / 动作 / 5E9C2159 / 0.97GB
* j# j* a/ L3 m( X8 Z, e* c0399 / Bust-A-Move Ghost (EUR) / 超级泡泡龙 (欧) / 方块 / 080295BC / 67.0MB
4 T4 A. w( W  Z$ g2 F9 y0398 / Simple 2500 Series Portable Vol. 6 - The Sensha (JPN) / 廉价 2500 系列 6- 战车 (日) / 动作 / C43B76B2 / 104MB0 C6 D! u" l. t
0397 / Championship Manager 2006 (EUR) / 冠军足球经理 2006 (欧) / 运动 / 201CC54B / 196MB' d$ h, g6 \* i6 P- j' B
0396 / Cabela's Dangerous Hunts - Ultimate Challenge (USA) / 坎贝拉危险狩猎 (美) / 狩猎 / 957E0F34 / 429MB" ^. a4 m4 V  ^
0395 / Kao Challengers (USA) / 百战小袋鼠 - 卡欧 (美) / 平台 / ADBFFD20 / 585MB9 j$ Y% N# `$ i1 v- q
0394 / Star Wars - Battlefront II (JPN) / 星球大战 - 前线II (日) / 动作射击 / 1470A2C0 / 678MB
0 X9 I- [2 p3 d% G( J) D0393 / Koukyou Shihen - Eureka Seven (JPN) / 交响诗篇Eureka Seven (日) / 动作 / 36862B0E / 1.02GB
9 M# T+ T& \% v5 C0 ~2 _& w0392 / Bust-A-Move Deluxe (USA) / 泡泡龙 (美) / 方块 / F2A45263 / 66.9MB+ o6 P# H+ _: Q2 Y
0391 / From Russia with Love - 007 (USA) / 詹姆斯邦德007 - 来自俄罗斯的爱 (美) / 动作射击 / EC14A394 / 698MB
( O% g1 a5 v2 O# F9 x( K* A0390 / SpongeBob Squarepants - The Yellow Avenger (EUR) / 海绵先生 - 黄色复仇者 (欧) / 动作 / C44C2BD2 / 166MB
' y& d- A# h" |  ^- r0389 / Tokobot (EUR) / 遗迹大冒险 (欧) / 平台 / 42F8CB5A / 655MB
1 h6 `/ K* B' h5 |, a0388 / Tom Clancy's Splinter Cell - Essentials (EUR) / 分裂细胞 - 精华 (欧) / 动作 / C7335325 / 1.68GB; d9 Z: N$ \1 Q# v: N
0387 / Me & My Katamari (KOR) / 我们的块魂 (韩) / 动作冒险 / 7678EA4C / 1.64GB4 Y1 y: ^5 G' h3 ?5 K/ F* F
0386 / Metal Gear Ac!d 2 (KOR) / 合金装备 - AC!D 2 (韩) / 策略 / 0B4AE283 / 872MB* v2 R# W* m  A8 o
0385 / Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Portable (JPN) / 实况棒球携带版 (日) / 运动 / ED29F9A3 / 1.62GB
2 ?+ G5 d) A1 P+ ~0 `" p0384 / Densha de Go! Pocket - Osaka Kanjousen Hen (JPN) / 电车GO - 大阪线篇 (日) / 模拟 / 255860F6 / 344MB5 o/ W0 e& w2 M+ B2 k' [
0383 / Exit (EUR) / 紧急出口 (欧) / 平台 / 8865D8A8 / 128MB# g; J0 Y% w. @- ^# g0 i3 Z( x
0382 / Naruto - Narutimete Portable (JPN) / 火影忍者 - 无幻城之卷 (日) / 格斗 / 34F72A26 / 604MB( U* D# G& I1 ~+ o) a% |" \5 P
0381 / Untold Legends - The Warrior's Code (USA) / 无尽传说 - 勇者密码 (美) / 动作角式扮演 / 04CAAF3A / 0.98GB. _7 n1 ~  T1 b* t
0380 / Untold Legends - Brotherhood of the Blade (JPN) / 无尽传说 - 刀锋兄弟会 (日) / 动作角式扮演 / EB923DDB / 854MB
$ _. W' l" ?4 o6 O( V0379 / Mega Man - Powered Up (EUR) / 洛克人 (欧) / 平台 / 4F848703 / 297MB# u. h( g! N) s8 g5 m% y( [4 P+ w" x
0378 / Beit Hell 2000 (KOR) / 打工地狱 2000 (韩) / 方块 / C1C564C0 / 1.09GB$ |6 t6 n0 l' W$ U( ]
0377 / OutRun 2006 - Coast 2 Coast (EUR) / OutRun 2006 海岸至海岸 (欧) / 驾驶 / B20A8595 / 603MB1 |* w( J' `  @* r  [. F, b
0376 / Viewtiful Joe - Red Hot Rumble (USA) / 红侠乔伊 - 战斗嘉年华 (美) / 动作击打 / 9A22DCF7 / 626MB2 R3 D3 f9 C9 v. u# E# t; E
0375 / Capcom Classics Collection Remixed (USA) / CAPCOM名作典藏复刻版 (美) / 合辑 / 55860969 / 545MB) Y! K  q& g; u( Z# [& {* @
0374 / Worms - Open Warfare (USA) / 百战天虫 - 开战 (美) / 动作击打 / 235F8986 / 225MB2 R2 H* `( u" r
0373 / Street Riders (EUR) / 街头赛车 (欧) / 驾驶 / 1630B59B / 700MB
4 h, Q  N( _9 @) Q0372 / Shin Sangoku Musou - 2nd Evolution (JPN) / 真.三国无双 - 第二次进化 (日) / 动作击打 / 3399B126 / 297MB9 F* H  I% C: l; n9 `: B
0371 / Daikoukai Jidai IV - Rota Nova (JPN) / 大航海时代IV (日) / 策略 / 5CEDAC0E / 166MB7 n7 R* C4 ~) J4 V6 w
0370 / Go! Sudoku (USA) / 数独 (美) / 方块 / 8613516A / 297MB
  F# M, o0 m2 p  `  X' W  Z, e4 _0369 / Tom Clancy's Splinter Cell - Essentials (USA) / 分裂细胞 - 精华 (美) / 动作冒险 / 55D69FE3 / 1.68GB- O- o" b4 u; m* J6 w
0368 / Metal Gear Ac!d 2 (USA) / 合金装备 - AC!D 2 (美) / 策略 / 0C3AC8CD / 874MB
9 I9 `: e6 d- ~& m0367 / Samurai Warriors - State of War (GER) / 战国无双 (德) / 动作击打 / 2C6DE039 / 313MB6 v* g5 d. D: E
0366 / Nobunaga no Yabou - Reppuuden with Power Up Kit (JPN) / 信长野望 - 烈风传 (日) / 策略 / 733C587D / 196MB5 v& ]: b' v: _
0365 / Samurai Warriors - State of War (EUR) / 战国无双 (欧) / 动作击打 / A2E0D307 / 312MB
4 s7 _4 f1 J; O* ~0364 / Me & My Katamari (USA) / 我们的块魂 (美) / 冒险 / 630C0B2F / 1.64GB) c( N, y) T5 k' B
0363 / Worms - Open Warfare (EUR) / 百战天虫 - 开战 (欧) / 动作击打 / 65BA47A6 / 214MB( v8 T0 ~+ F) X
0362 / Viewtiful Joe - Battle Carnival (JPN) / 红侠乔伊 - 战斗嘉年华 (日) / 动作击打 / BE05ED6B / 623MB. T: x5 t3 y+ B" ~  b: o
0361 / I.Q. Mania (JPN) / 智商狂热 (日) / 方块 / 9A5F18ED / 415MB4 f4 u6 I( I, ?# @$ S5 L3 P
0360 / Biz Taiken Series - Kigyou Mishi (JPN) / 起业道 (日) / 策略 / C9677B6B / 820MB# J. L5 k, H) X) @0 l# s# l! H( j: ]7 j
0359 / Syphon Filter - Dark Mirror (USA) / 虹吸战士 - 黑镜 (美) / 动作 / DA9A9D97 / 1.12GB
7 v" W6 j' F. C' {+ b$ i0358 / Neopets Petpet Adventures - The Wand of Wishing (USA) / 宠物大冒险2 (美) / 动作角式扮演 / 35F68AD2 / 823MB
) _, h0 [  }! G: ^9 A0357 / Daxter (USA) / 达斯特 (美) / 动作冒险 / 0AF9EFDC / 1.30GB) D1 z$ p4 A" l$ ~9 U
0356 / Mega Man - Powered Up (USA) / 洛克人 (美) / 动作 / 4C24E683 / 297MB
6 k" M6 @, C. C- P5 I4 u) G0355 / MX vs. ATV - On the Edge (EUR) / 究极大越野 (欧) / 竞赛 / 534BABBC / 799MB0 \* ]6 _9 i; j  k9 x5 _. i
0354 / Bomberman - Bakufuu Sentai Bombermen (JPN) / 炸弓单人 - 爆风战队 (日) / 动作 / 26B637A7 / 418MB7 L$ s8 r* m- p
0353 / Simple 2500 Series Portable Vol. 4 - The Unou Drill (JPN) / 廉价 2500 系列 4 - 右脑训练 (日) / 方块 / 2F6AAE7D / 80.2MB+ k, h% J4 q- x9 `5 T: N( {8 O+ `; K
0352 / Coded Arms (JPN) / 机密武装 (日) / 第一身射击 / A2B158EE / 175MB% }4 \5 J5 k8 b  `  \, c) M. U
0351 / Pursuit Force (USA) / 强力追击 (美) / 驾驶 / E176649C / 1.36GB1 O6 X& j  R9 R; p
0350 / XI Coliseum (JPN) / XI 骰子热爆 (日) / 方块 / A9C19874 / 416MB4 C7 L8 g: @: Z2 o  W! k) v5 {  F
0349 / Lemmings (JPN) / 疯狂小旅鼠 (日) / 方块 / 3958076E / 451MB
- D# J. U0 i; M6 C% h* j# m7 F; C0348 / WRC - FIA World Rally Championship (JPN) / 世界冠军拉力赛 (日) / 竞赛 / 53CCFFED / 1.22GB7 T/ X, M4 }* S% ]/ d+ T* Q: c3 R# n
0347 / Lemmings (EUR) / 疯狂小旅鼠 (欧) / 方块 / 11BD71F4 / 429MB4 S4 U# \: U8 ~0 ~5 t. ]
0346 / Dragon Ball Z - Shin Budokai (USA) / 龙珠Z - 真武道会 (美) / 格斗 / 5F6807D2 / 311MB
0 [5 _) k. b* _0345 / Samurai Warriors - State of War (USA) / 战国无双 (美) / 动作击打 / C33E699C / 312MB
8 J5 q& v, h0 E  f' c$ A: J- Q% g0344 / Sakura Taisen 1 & 2 (JPN) / 樱花大战 I + II (日) / 策略 / D431D716 / 1.63GB; K, f3 p, R" n, H! V
0343 / Tokimeki Memorial - Forever With You (JPN) / 心跳回忆 - 永远属于你 (日) / 冒险 / 940AEAD2 / 667MB
2 _8 f8 D7 A+ R% H0 M0342 / Tiger Woods PGA Tour 06 (JPN) / 老虎活士巡回赛 06 (日) / 运动 / 9E65B220 / 1.20GB
) N. q  G% R' w: @# R5 q/ @0341 / Fight Night Round 3 (EUR) / 拳击之夜 3 (欧) / 运动 / CCC44215 / 1.23GB
; ?" w9 {% X4 S( X. d" l9 R0340 / Street Fighter Alpha 3 MAX (EUR) / 街头霸王 Alpha 3 (欧) / 格斗 / B7B8D744 / 235MB" O8 f1 T5 M7 s5 q6 z+ _  v0 m4 D
0339 / Saikyou Toudai Shogi Portable (JPN) / 东大将棋 (日) / 图版游戏 / 473961E9 / 177MB% H7 Q( g, j  `
0338 / NBA Live 06 (JPN) / NBA Live 06 (日) / 运动 / 9280D933 / 1.21GB, u+ m  Y  Y" t; M
0337 / Gamble Con Fight (JPN) / 赏金格斗 (日) / 格斗 / 2AB5FF0B / 821MB7 v- m4 O9 Z) ^# P3 x) F
0336 / Frantix - Kirakira Nazotoki Daibouken (JPN) / 弗兰提西历险记 (日) / 方块 / 6724ACC7 / 383MB- k; `: \- f& T& K9 @
0335 / FIFA 06 (JPN) / 国际足球联盟 06 (日) / 运动 / 3458CF9F / 1.19GB
, u! V8 R5 r4 W# ?0334 / SpongeBob Squarepants - The Yellow Avenger (USA) / 海绵先生 - 黄色复仇者 (美) / 动作 / E28F4C4D / 166MB
5 f  [  O' t: J1 ~. a0333 / Blade Dancer (CHN) / 剑舞者 - 千年的约束 (中) / 角式扮演 / 596992A8 / 253MB
) D- L7 ~- f8 t: f) a0332 / MutaJuice (KOR) / 激情果汁 (韩) / 虚拟 / 597EEE79 / 1.37GB
" `& [9 b8 Z! M: q0 o' T% }0331 / Eyeshield 21 - Portable Edition (JPN) / 极速达阵 21 (日) / 运动 / 39E32455 / 843MB% z9 Z4 `& p5 [3 \) ?
0330 / Fired Up (KOR) / 火爆赛车 (韩) / 动作 / 7CAFD849 / 193MB/ [9 Y2 c" g: C1 c7 N
0329 / KuruKuru Chameleon (JPN) / 回转逆转变色龙 (日) / 方块 / F2CE978A / 66.3MB
0 ?7 B* P9 B) }2 }- R0328 / Rockman Rockman (JPN) / 洛克人 (日) / 平台 / 5F242A05 / 315MB% s+ l2 s0 o' F4 T' x
0327 / Simple 2500 Series Portable Vol. 1 - The Table Game (JPN) / 廉价 2500 系列 1 - 桌面游戏 (日) / 图版游戏 / 51A5357F / 84.2MB4 j' x0 K- B) u2 W
0326 / Hayarigami Portable - Keishichou Kaii Jiken (JPN) / 流行神 (日) / 冒险 / C445097F / 409MB% x7 J) ^7 ^/ o8 w0 l- h& D
0325 / Power Smash - New Generation (JPN) / 威力网球 2 (日) / 运动 / B8CD5ABC / 410MB8 j" n" ]4 C0 q) X6 Q
0324 / Pursuit Force - Daitsuiseki (JPN) / 强力追击 (日) / 驾驶 / E81B40DA / 1.36GB4 A) B4 X& I/ k4 t5 f  ^
0323 / Daito Giken Koushiki Pachi-Slot Simulator - Ossu! Banchou Portable (JPN) / 番长.押忍 (日) / 赌博 / EED37769 / 86.3MB( j# g& q. Z- ]  F; A, `: }8 q# m
0322 / Ooedo Senryoubako (JPN) / 大江户 (日) / 动作 / 3A5FC13D / 540MB
# t  ~1 Z! `, _* {  T, o0321 / Dora-Slot - Oki-Slot-Ou! Pioneer 12 (JPN) / 巨人之星 - 多拉冲击 (日) / 赌博 / CA39BBA1 / 119MB; y% ^* W2 o; V0 L) V
0320 / FIFA Street 2 (USA) / 国际足球联盟街头足球 2 (美) / 运动 / C295373C / 861MB& E% J, G7 P/ u5 f2 K; R
0319 / MLB 06 - The Show (USA) / 职业棒球大联盟 2006 - 表演赛 (美) / 运动 / 00F2F807 / 1.37GB
3 l* e4 E6 A# _( ~2 A7 r# f0318 / Street Supremacy (USA) / 街头至尊 (美) / 驾驶 / 86D1E42F / 466MB0 i% w3 S6 e1 @, b
0317 / Derby Time 2006 (JPN) / 德贝赛马时代 2006 (日) / 运动 / E091A248 / 216MB
7 V$ \* J, G5 H1 V; |6 A0316 / Blade Dancer - Sennen no Yakusoku (JPN) / 剑舞者 - 千年的约束 (日) / 角式扮演 / BD02381F / 274MB- [& y) D8 n! m
0315 / Ys - The Ark of Napishtim (USA) / 伊苏 - 纳比斯汀的方舟 (美) / 动作角式扮演 / 7F184DAE / 650MB2 p% G4 |( D& q! b) a' C( M4 [
0314 / Generation of Chaos (USA) / 新天魔界 - 混沌世代 IV (美) / 策略 / 6202F2BD / 1.05GB( ]' A1 L! ~1 D" o, B) C5 o
0313 / Mega Man - Maverick Hunter X (EUR) / 洛克人 X - 反乱猎人 (欧) / 平台 / C8C08481 / 448MB
1 v# g* J. u7 d& u- ~  c0312 / Mobile Train Simulator - Keisei - Toei Asakusa - Keikyuusen (JPN) / 电车GO - 京成.都营浅草.京急线 (日) / 模拟 / 1A51BE4D / 1.62GB& Z% i2 t: g  U) w2 E# T( l& \
0311 / Simple 2500 Series Portable Vol. 2 - The Tennis (JPN) / 廉价 2500 系列 2 - 网球 (日) / 运动 / DEA73213 / 103MB# x; h! O2 y# O
0310 / MX vs. ATV - On the Edge (USA) / 究极大越野 (美) / 竞赛 / C2FA1968 / 799MB
6 w- y& A; b, q9 R* J0309 / FIFA Street 2 (EUR) / 国际足球联盟街头足球 2 (欧) / 运动 / C5B5C3E9 / 861MB0 a- u! w7 |1 a0 Q% C: r& p9 P1 y
0308 / Valkyrie Profile - Lenneth (JPN) / 北欧女神 (日) / 动作 / E96E0F29 / 683MB. \: v0 S- u8 _0 e: {2 H
0307 / Monster Kingdom - Jewel Summoner (JPN) / 怪兽王国 - 晶石召唤师 (日) / 角式扮演 / 9227EBE3 / 338MB1 ~1 v, V: Y/ u2 f$ y/ B# P" J9 U8 @2 u
0306 / Mai-Hime Bakuretsu! Fuuka Gakuen Gekitoushi! (JPN) / 舞-HiME (日) / 动作 / C78855E1 / 715MB
0 i* A" C5 S4 t/ A' \7 w( l3 f; ^% f0305 / Namco Museum 2 (JPN) / 南梦宫博物馆 2 (日) / 合辑 / C1FEE64A / 282MB5 J8 Q7 S- @+ m9 V
0304 / Kinnikuman - Muscle Generations (JPN) / 筋肉人 (日) / 摔角 / FDE8CFB2 / 335MB$ B( Q# l! Q) F1 _. b( A5 m
0303 / Jitsuroku Oniyome Nikki (JPN) / 鬼嫁日记 (日) / 动作 / 3D9808DD / 144MB
- d3 L# q2 o% W& `0302 / Gensou Suikoden I + II (JPN) / 幻想水浒传 I + II (日) / 角式扮演 / 557EA9A6 / 809MB; b- Z+ D& o- ]+ H' _; `7 ?) A7 W( d
0301 / Midway Arcade Treasures - Extended Play (EUR) / 街机游戏合集 (欧) / 合辑 / 4643CB94 / 620MB* c3 K$ ]' o( G+ ~! l! J* a% a
0300 / Fight Night Round 3 (USA) / 拳击之夜 3 (美) / 运动 / 717C15DD / 1.05GB
' W- T- W: r/ H- y5 k) x0299 / Frogger - Helmet Chaos (EUR) / 青蛙过河 (欧) / 平台 / FC54CBFA / 472MB# A0 \9 f, @6 T2 ]+ l
0298 / World Series of Poker (EUR) / 世界扑克集锦 (欧) / 赌博 / 9AAF49A4 / 329MB
7 A; W$ a) F8 U( N1 C: F+ ]) m0297 / Initial D - Street Stage (JPN) / 头文字 D - 公路传说 (日) / 驾驶 / 23B9E647 / 1.10GB: ~* o/ S! L! X+ Z4 p) Z
0296 / Jui - Dr. Touma Jotarou (JPN) / 咒医 - 杜马丈太郎 (日) / 冒险 / 31B99070 / 395MB
  C2 ?8 \+ b& I! _* u0295 / Yarudora Portable - Blood the Last Vampire (JPN) / 互动剧场 - 最后的吸血鬼 (日) / 冒险 / CD391C9C / 1.35GB
1 J8 C% G' d9 X0294 / Densha de Go! Pocket - Chuuousen Hen (JPN) / 电车 GO - 中央线篇 (日) / 模拟 / 91BD706A / 465MB- L0 N3 [) `- H0 W3 u
0293 / Exit (USA) / 紧急出口 (美) / 平台 / C21AF580 / 129MB
$ d! _4 J# ?3 v/ S0292 / Gottlieb Pinball Classics (EUR) / 经典弓单珠台 (欧) / 弓单珠 / 37A5399D / 252MB
' Q+ _* m% L/ N0291 / Nakahara no Hasha - Sangoku Shouseiden (JPN) / 中原霸者 (日) / 策略 / 5F0B4402 / 146MB
+ _: O' l: @$ u6 D3 u& \0290 / San Goku Shi VII (JPN) / 三国志 7 (日) / 策略 / 66A72ED6 / 189MB4 F: y+ p1 I) Z
0289 / World Soccer Winning Eleven 9 (USA) / 胜利十一人 - 无处不在 (美) / 运动 / ED5825C2 / 930MB) Y+ m2 X: @- y2 c
0288 / ATV Offroad Fury - Blazin' Trails (EUR) / 沙滩机车 (欧) / 竞赛 / 746EC423 / 631MB4 y! j$ G* s. t& y
0287 / Breath of Fire III (EUR) / 龙战士 III (欧) / 角式扮演 / 63A2B884 / 384MB
& [: F: U9 o/ G" g% i1 C/ v$ B0286 / San Goku Shi VI (CHN) / 三国志 6 (中) / 策略 / 01C00F0D / 170MB& a) w; _- `8 V6 R# ~
0285 / Death Jr. (EUR) / 小死神 (欧) / 平台 / 7DCFDFC9 / 738MB; H3 R; S4 ~1 }
0284 / Street Fighter Alpha 3 (USA) / 街头霸王 Alpha 3 (美) / 格斗 / E68C5F62 / 235MB
+ d7 w, x( j3 ]9 ^/ V* o7 |0283 / Gradius Portable (JPN) / 宇宙巡航机 携带版 (日) / 射击 / 0070D32A / 323MB
7 i2 _3 v2 M7 c" ^% @0282 / Tales of Eternia (EUR) / 永恒传说 (欧) / 角式扮演 / 7099C9D5 / 636MB
2 j- r) T9 d7 i/ z6 a: q! h0281 / Armored Core - Formula Front Extreme Battle (USA) / 装甲核心 - 方程式前线 终极战役 (美) / 模拟 / 8862BA8D / 777MB$ ?$ L7 b" a% ]: B( l' U6 H* Q8 L  ?' R( u
0280 / Crash Tag Team Racing (ITA) / 古惑狼赛车 (意) / 赛车战斗 / 426982E2 / 1.43GB7 o" _6 u4 ?, ]5 M& q* q" y5 @
0279 / Mega Man - Maverick Hunter X (USA) / 洛克人 X 反乱猎人 (美) / 平台 / D6A7005F / 448MB# `# p& q& F* d# _1 v$ Q
0278 / Rengoku - The Tower of Purgatory (EUR) / 炼狱 (欧) / 动作冒险 / 8051DA90 / 364MB
, J8 A6 I/ Y: F8 W" c) C& t' O+ g, L0277 / Sims 2, The (KOR) / 模拟市民 2 (韩) / 虚拟 / 70A09DEB / 1.00GB, l6 `/ J2 l  C1 \
0276 / Ys - Napishtim no Kou (JPN) / 伊苏 - 纳比斯汀的方舟 (日) / 动作角式扮演 / 32EBA347 / 826MB2 V: t- D# D0 C  h1 {( m5 S% u
0275 / Ape Escape Academy (USA) / 比波猴学院 - 捉猴大全集 (美) / 派对 / 129FFF01 / 370MB
; \  t  y, A$ \9 n  u8 ^0274 / Con, The - Gamble Fight (KOR) / 非法地带 (韩) / 3D格斗 / EC0E8C7F / 815MB
- v9 \" ]# p% J4 p0273 / WWE SmackDown! vs. RAW 2006 (KOR) / 美国职业摔角联盟2006 (韩) / 摔角 / C2A4942F / 1.58GB
( d% d! w# k7 O- a0 w0272 / Key of Heaven (EUR) / 天地之门 (欧) / 动作角式扮演 / FFA56A4D / 1.07GB
3 C/ r' F0 U5 P+ M' S0271 / Street Fighter Zero 3 - Double Upper (JPN) / 街头霸王 ZERO 3 (日) / 格斗 / 57D9EB3E / 258MB( ~, ]2 z4 @, v9 V0 b, O
0270 / Legend of Heroes V, The - A Cagesong of the Ocean (JPN) / 英雄传说 5 - 海之槛歌 (日) / 角式扮演 / F6485984 / 832MB
0 N6 C6 F9 J# \1 M0269 / DJ Max Emotional Sense P - Portable - Dynamic Sound Creation (KOR) / 打碟 - 携带版 (韩) / 韵律 / 1C7BE925 / 1.41GB
8 @) J" a) J; z# d5 h! H0268 / PQ - Practical Intelligence Quotient (USA) / 智能执照 (美) / 方块 / C42719E5 / 170MB
2 a: e" p& F' u' B0267 / Sims 2, The (EUR) / 模拟市民 2 (欧) / 虚拟 / F8ED1DB8 / 1.03GB6 T& X: [: X2 r) _
0266 / Ultimate Block Party (USA) / 科隆方块 (美) / 方块 / 40D7F2C3 / 136MB
% O5 V5 `2 {- d8 c0265 / Generation of Chaos IV - Another Side (KOR) / 新天魔界 - 混沌世代 IV (韩) / 角式扮演 / 4D71BCD6 / 930MB
, `& K9 t0 y) t0264 / Shin Megami Tensei - Devil Summoner (JPN) / 真.女神转生 - 恶魔召唤师 (日) / 角式扮演 / 99CE4130 / 390MB
: \1 c" G8 p7 o* t% F# v8 B0263 / Super Robot Taisen MX Portable (JPN) / S超级机器人大战 MX (日) / 策略 / 8A86E33C / 1.20GB
! w! n! a0 o. `0262 / Zero Shiki Kanjou Sentouki (JPN) / 零式舰载机 - 征空王 (日) / 模拟 / 97F4DF5D / 462MB3 f# J1 ?$ X3 V3 w2 ^5 l
0261 / Puyo Puyo Fever 2 (JPN) / 噗哟噗哟 - 魔法气泡狂热版 2 (日) / 方块 / 2FFC2BEA / 209MB
4 ?+ x9 E! e( ?+ b/ T7 a0260 / Nobunaga no Yabou - Shouseiroku (JPN) / 信长的野望 将星录 (日) / 策略 / 988A2563 / 303MB( l/ R- W4 {$ u/ I6 {: H5 B* a* l
0259 / SSX - On Tour Portable (JPN) / 极限滑雪 (日) / 运动 / 6584D8CF / 1.31GB
6 V2 K9 X0 x1 z7 {8 S0258 / Need for Speed - Most Wanted 5-1-0 (JPN) / 极品飞车 - 最高通缉 (日) / 竞赛 / ECB86008 / 889MB/ Z) Z- c4 D/ a8 h; d# I- ^( m
0257 / Karakuri (JPN) / 遗迹大冒险 (日) / 动作 / ACBF1374 / 313MB
/ a: V5 G/ _1 F2 Q9 o# W& N0256 / Crash Bandicoot - Gacchanko World (JPN) / 古惑狼赛车 (日) / 驾驶 / 64FF6427 / 1.32GB
$ A2 X' P. B/ ~* v( E8 S0255 / Comic Party Portable - Shokai Genteiban (JPN) / 漫画同人会 - 携带版 (日) / 冒险 / BD201BE8 / 1.24GB$ O  Q: C$ L" P( ^" e8 ^' v$ k
0254 / Boku no Watashi no Katamari Damacy (JPN) / 我们的块魂 (日) / 动作冒险 / 05E040A4 / 1.64GB4 E" q. G+ }/ S* y* M, W" z
0253 / Beit Hell 2000 (JPN) / 打工地狱 2000 (日) / 动作 / A6AA239C / 443MB/ `1 ?6 y6 j! b( P0 q
0252 / Flowars Portable (KOR) / 龙争花开 (韩) / 图版游戏 / 18539438 / 198MB8 i, ]. `% a) e0 f
0251 / Peter Jackson's King Kong (USA) / 金刚 (美) / 动作冒险 / AF99FDDD / 472MB1 A4 m$ O( u: ?0 t
0250 / Need for Speed - Most Wanted 5-1-0 (KOR) / 极品飞车 - 最高通缉 (韩) / 竞赛 / 09459F9C / 890MB9 v8 A. \& P# F$ |+ {  k
0249 / FIFA 06 (KOR) / FIFA 足球2006 (韩) / 运动 / D21DD44F / 1.18GB
8 H' e3 ?3 Y  O, y( K8 E( }0248 / Daisenryaku Portable (JPN) / 大战略 - 便携版 (日) / 策略 / 1A148C55 / 89MB
  U) p( }  i, K% a1 z- T. y+ z0247 / Pursuit Force (KOR) / 强力追击 (韩) / 动作 / A542E149 / 1.34GB
" ~8 n9 a! m4 e1 }% F0246 / Handdic (KOR) / 掌上词典 (韩) / 字典 / 00BAFD46 / 141MB! z& {& @! q. J! s- \
0245 / WWE SmackDown! vs. RAW 2006 (EUR) / 美国职业摔角联盟2006 (欧) / 格斗 / 8A87857E / 1.58GB$ N7 s+ ~1 K6 I3 c
0244 / Madden NFL 06 (EUR) / 劲爆美式橄榄球 06 (欧) / 运动 / 9DA03D6B / 1.57GB# H6 x! z' m3 z6 s* B# v
0243 / Midway Arcade Treasures - Extended Play (USA) / 街机游戏合集 (美) / 合辑 / 47B907A1 / 618MB9 G+ a* N7 E. c. X; M0 v1 @
0242 / Piposaru Academia 2 (JPN) / 比波猴学院 2 (日) / 派对 / 99A91FBE / 331MB9 M6 j2 g( I$ t4 t7 b% V
0241 / Jet de Go Pocket (JPN) / 飞机 GO! (日) / 模拟 / 0888D8D4 / 642MB
" [$ M6 C: D4 N' _/ o5 h3 y2 v& y0240 / Exit (JPN) / 紧急出口 (日) / 平台 / 28E5D819 / 107MB
9 Z$ q: z& S4 c& d! F+ P, E0239 / WWE SmackDown! vs. RAW 2006 (USA) / 美国职业摔角联盟2006 (美) / 运动 / 89E70ECA / 1.74GB
& l, y& W  F" b8 O9 t: B* Y9 O( k0238 / Prince of Persia - Revelations (EUR) / 波斯王子 - 武者之心 (欧) / 动作冒险 / D2466FDB / 1.58GB
- c7 }0 t% B2 E) w9 q4 x5 N$ e; s0237 / World Championship Poker 2 - Featuring Howard Lederer (USA) / 世界纸牌锦标赛 2 (美) / 牌类 / 602639D7 / 197MB
, ?* S* X( K" ~# }6 X& H0236 / Pinball - Hall of Fame (USA) / 弓单珠台名人堂 (美) / 弓单珠 / 82FDB0E1 / 251MB, X$ i  t7 U& j/ @3 d* {/ ^1 l
0235 / Peter Jackson's King Kong (EUR) / 金刚 (欧) / 动作 / 93B97D96 / 547MB
& E# q% B; Z* i! X. u0234 / Harry Potter and the Goblet of Fire (KOR) / 哈里波特与火焰杯 (韩) / 冒险 / C74DE144 / 390MB
1 i# g. A% h  T1 G* L# l+ [. k4 {" K' h0233 / Rockman X - Irregular Hunter (JPN) / 洛克人 X - 反乱猎人 (日) / 平台 / 182E8118 / 448MB
2 Z" l$ V: n: u0232 / Championship Manager (EUR) / 冠军足球经理 5 (欧) / 运动 / 4E0FCB99 / 186MB) I6 z; }4 J! @6 Q7 V7 C& c1 \
0231 / SSX - On Tour (KOR) / 极限滑雪 (韩) / 运动 / 9F025506 / 1.31GB- i- K. R" r' a9 U  H; C/ Q/ k
0230 / Sims 2, The (USA) / 模拟市民 2 (美) / 模拟 / 4D0BADED / 1.03GB$ {7 G+ u% w+ i* f" _! u
0229 / Prince of Persia - Revelations (USA) / 波斯王子 - 武者之心 (美) / 动作 / D12DEEA8 / 1.57GB
8 A0 r: B, X! D4 t0228 / Pac-Man World 3 (USA) / 食鬼世界3 (美) / 平台 / 36975D70 / 471MB0 e6 R3 q, i  o) C
0227 / Tokobot (USA) / 遗迹大冒险 (美) / 方块 / 81176A40 / 313MB
/ Z" q5 P0 E" ]+ c4 |) l0226 / Frantix (EUR) / 弗兰提西历险记 (欧) / 方块 / D992E788 / 384MB
- E2 P; W) h" Y+ f, f: Q0225 / Go! Sudoku (EUR) / 数独 (欧) / 方块 / 9600A95D / 273MB0 ]  K' Z9 E2 r$ u3 ^
0224 / Metal Gear Ac!d 2 (JPN) / 合金装备 - AC!D 2 (日) / 动作 / E03F2A41 / 875MB: s  p. T- p, Z5 `1 S7 {7 Z) Z8 f! J
0223 / Geki - Sengoku Mesou (JPN) / 激.战国无双 (日) / 动作 / 7F348852 / 314MB
8 _) Z! a4 q. d0 q8 b% i" x0222 / PoPoLoCrois (USA) / 波波罗古罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 (美) / 角式扮演 / 607C1D09 / 1.17GB
5 \4 ~* R7 I5 }0221 / Lord of the Rings, The - Tactics (EUR) / 指环王 - 战略版 (欧) / 策略 / A8625CE6 / 517MB
1 b0 i* W( p8 {/ ~  |8 B9 H4 e0220 / Armored Core - Formula Front International (JPN) / 装甲核心国际版 (日) / 策略 / 7D6E1B46 / 858MB
; y% L* ]1 p. W0219 / Talkman (KOR) / 翻译精灵 (韩) / 混杂 / C56E2912 / 1.14GB$ y& R% c7 o1 }2 E; e5 B
0218 / Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy & Girl (JPN) / 牧场物语 - 中秋满月 - 男生女生版 (日) / 模拟 / 33C81372 / 313MB8 ^& ]8 z( D. p  L" T1 x/ s. I
0217 / Burnout Legends (JPN) / 火暴狂飙 - 传奇 (日) / 竞赛 / D46F27B4 / 482MB
% a4 ]7 f# t" u, i7 D0 f0216 / Talkman - Microphone Doukonban (JPN) / 翻译精灵 - 语言版 (日) / 混杂 / B5759107 / 1.14GB5 q, H: p/ N! s( q+ H+ f
0215 / Monster Hunter Portable (JPN) / 魔物猎人 - 携带版 (日) / 动作角式扮演 / 24760064 / 711MB
: {/ M4 a5 W7 v" a. X1 t1 _( |0214 / X-Men Legends II - Rise of Apocalypse (GER) / X战警传奇 2 - 天启降临 (德) / 动作 / EAF3ADC0 / 1.23GB9 E( o9 U  N2 b9 v
0213 / Harry Potter and the Goblet of Fire (EUR) / 哈里波特与火焰杯 (欧) / 冒险 / 3FE53151 / 394MB2 d  p7 |4 |1 }$ K0 _
0212 / Crash Tag Team Racing (GER) / 古惑狼赛车 - 团队竞速 (德) / 竞赛 / 09970486 / 1.42GB' b$ R: n: q! F; T5 Q! C5 P
0211 / Vulcanus - Seek & Destroy (KOR) / 火山机甲 (韩) / 动作 / 8DB10478 / 1.18GB; n3 i. t: ~3 E7 V# [0 V7 D
0210 / Harry Potter unt der Feuerkelch (EUR) / 哈里波特与火焰杯 (欧) / 冒险 / AD6B19D8 / 515MB8 ^! _, p+ J3 l, m3 `, C4 E
0209 / Yarudora Portable - Double Cast (CHN) / 互动剧场 - 双重角色 (中) / 冒险 / 242B7792 / 1.14GB- r( n" G! D4 h, P& Y0 B! x6 D
0208 / Yarudora Portable - Kisetsu wo Dakishimete (CHN) / 互动剧场 - 季节拥抱 (中) / 冒险 / 3F981CBD / 1.17GB
) w- a) z: C1 E* e0207 / Yarudora Portable - Yukiwari no Hana (CHN) / 互动剧场 - 雪割花 (中) / 冒险 / DD7E52ED / 1.18GB
2 X- I. I+ K! ]: j' R' [: D8 t; d0206 / Need for Speed - Most Wanted 5-1-0 (EUR) / 极品飞车 - 最高通缉 (欧) / 竞赛 / 27E605F4 / 888MB, v6 ?% I, s) i2 x" I+ ^
0205 / Pro Evolution Soccer 5 (EUR) / 实况足球 5 (欧) / 运动 / 3C550810 / 981MB! a# S& P6 o5 [! {. ~% b0 @
0204 / Harry Potter and the Goblet of Fire (EUR) / 哈里波特与火焰杯 (欧) / 冒险 / C5EADA1D / 470MB
0 c9 u* q  K% Q! J4 f0203 / Crash Tag Team Racing (USA) / 古惑狼赛车 (美) / 竞赛 / BB59C0BA / 1.42GB
4 D; m( c7 v, e# D1 c) E0202 / WRC - FIA World Rally Championship (EUR) / 世界拉力锦标赛 (欧) / 竞赛 / 56C3E5C2 / 1.58GB9 ^0 W) o" F2 l4 V
0201 / Virtua Tennis - World Tour (KOR) / 虚拟网球 (韩) / 运动 / 4DBC99DE / 409MB
) s7 Q3 C% e: C* w3 ^0200 / Harry Potter et la Coupe de Feu (FRA) / 哈里波特与火焰杯 (法) / 冒险 / 989E77D1 / 395MB- L4 Z7 n! @+ b$ \% v9 G
0199 / Harry Potter and the Goblet of Fire (USA) / 哈里波特与火焰杯 (美) / 冒险 / 531A9653 / 391MB
* V8 ?: U6 [0 o. w+ Z! ?0198 / Infected (USA) / 感染 (美) / 动作 / D9A46244 / 562MB
; s7 ~# r  h2 f0197 / Kingdom of Paradise (USA) / 天地之门 (美) / 动作 / 18C235D5 / 1.00GB
4 k* t" y  J: R6 |  J3 ~0196 / Legend of Heroes, The - A Tear of Vermillion (USA) / 英雄传说 (美) / 角式扮演 / 2D64283D / 638MB
4 n  }1 [/ n- u' y2 t0195 / Need for Speed - Most Wanted 5-1-0 (USA) / 极品飞车 - 最高通缉 (美) / 竞赛 / BDE283C6 / 883MB
0 d+ D7 p, m; X6 s; X0194 / Gripshift (EUR) / 抓紧变速杆 (欧) / 竞赛 / C8D1A498 / 853MB
# c  [. S: f/ _1 m  f0 m0193 / Fukufuku no Shima (JPN) / 福福之岛 (日) / 模拟 / 553ECFDB / 685MB0 Q2 A+ k+ Q9 f1 J
0192 / La Corda d'Oro (JPN) / 金色琴弦 (日) / 冒险 / 558A0826 / 1.47GB, o( h- b! |1 j) y6 ]
0191 / Lord of the Rings, The - Tactics (USA) / 指环王 - 战略版 (美) / 动作冒险 / 7CA3C10E / 528MB
2 d" |! F! l7 l; s5 g% q  J! p5 [) c0190 / SOCOM - U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo (USA) / 海豹突击队 - Bravo火线小组 (美) / 动作 / 90FF627E / 534MB5 X( }0 `9 ^4 u
0189 / Grand Theft Auto - Liberty City Stories (EUR) / 侠盗车手 - 自由城的故事 (欧) / 动作 / 2ABCB3A6 / 1.16GB5 @: U: L8 N) W) b; o. x
0188 / Star Wars - Battlefront II (EUR) / 星球大战 - 前线 2 (欧) / 动作 / E767AA58 / 704MB
1 v$ D" ^- j' X% G0187 / Kidou Keisatsu Patlabor - Kamubakku MiniPato (JPN) / 机动警察 - 迷你版 (日) / 派对 / 2AB745C2 / 182MB
1 M4 H4 w# n& C, X0186 / Star Wars - Battlefront II (USA) / 星球大战 - 前线 2 (美) / 动作 / 65017578 / 704MB
* O, o3 h0 [, r$ W$ I0185 / Twisted Metal - Head-On (EUR) / 烈火战车 - 勇往直前 (欧) / 动作 / F6A68FF2 / 1.64GB
& M$ J( |) L' M+ Q/ ?) S5 b0184 / NBA Live 06 (ESP) / NBA Live 06 (西) / 运动 / A09DC126 / 1.14GB
5 S! f8 @5 ]# S6 V) `% f6 X# n0183 / Ghost in the Shell - Stand Alone Complex (EUR) / 攻壳机动队 猎人的领域 (欧) / 动作 / 0F0371F1 / 756MB0 T% x2 R$ r3 [
0182 / NBA Live 06 (EUR) / NBA Live 06 (欧) / 运动 / 2EA2AE15 / 1.21GB
. D3 v$ v! U" a5 L2 I4 z$ }0181 / SSX - On Tour (EUR) / 极限滑雪 (欧) / 运动 / ABEDA491 / 1.31GB: e0 e2 L- S7 e
0180 / Tony Hawk's Underground 2 - Remix (GER) / 托尼霍克的地下滑板 2 (德) / 运动 / 563ABE0B / 1.17GB
2 x6 B+ X( R5 r1 v, M0179 / Hustle, The - Detroit Streets (USA) / 肆无忌惮 - 底特律大街 (美) / 运动 / 31B6C0F4 / 942MB$ t5 `+ w% \) K
0178 / Kao Challengers (EUR) / 百战小袋鼠 - 卡欧 (欧) / 平台 / 920CCBCA / 588MB* L0 U0 Q+ f  s6 E
0177 / Pursuit Force (EUR) / 强力追击 (欧) / 动作 / E708D084 / 1.25GB
$ K# ^' J3 d: j3 ?$ y, ?0176 / Ghost in the Shell - Stand Alone Complex (USA) / 攻壳机动队 - 猎人的领域 (美) / 动作 / 52321D57 / 756MB' a7 M5 a5 H" v& {. v* X  l
0175 / FIFA 06 (ESP) / FIFA 足球2006 (西) / 运动 / DA13795E / 1.13GB
* V6 ?& Z8 I% b5 B! e) f0174 / Grand Theft Auto - Liberty City Stories (USA) / 侠盗车手 - 自由城的故事 (美) / 动作 / 87E2772E / 1.16GB
" F& O' Y$ P6 I" l0173 / Shinki Gensou - SSII Unlimited Side (JPN) / 新纪幻想 - 圣魔战记II (日) / 角式扮演 / 8329C7A5 / 1.58GB
1 |# _/ U& V9 V, b0172 / FIFA 06 (FRA) / FIFA 足球2006 (法) / 运动 / 9448C76C / 1.14GB1 i1 C2 R+ A6 F5 x
0171 / FIFA 06 (ITA) / FIFA 足球2006 (意) / 运动 / 4DDA0508 / 1.11GB
$ ~: z0 G( [0 \$ b0 l8 J/ M0170 / Burnout Legends (KOR) / 火暴狂飙 - 传奇 (韩) / 竞赛 / 5A34431B / 506MB" v5 i' j! I, ]
0169 / Touhokudai Gaku Mirai Kagakugijutsu Kyoudoukenkyuu Center (JPN) / 岛隆太教授监修 - 脑力训练者 (日) / 教育 / C8A4596A / 62MB
; v; T! l$ B, W5 g$ m7 Y0168 / X-Men Legends II - Rise of Apocalypse (USA) / X战警传奇 2 - 天启降临 (美) / 动作 / DF294AB9 / 1.23GB
6 O: c2 s( I! n; r9 b, G1 {8 w  G. h9 Q0167 / Con, The (USA) / 非法地带 (美) / 格斗 / E5F3A27A / 818MB
' N9 D! T( ^2 W5 e* D0166 / Tenchi no Mon (KOR) / 天地之门 (韩) / 动作 / 481D7670 / 1.00GB8 y3 t3 b$ l) l* |( T
0165 / Marvel Nemesis - Rise of the Imperfects (EUR) / 美国漫画英雄 - 复仇女神 (欧) / 格斗 / 468E8EF7 / 864MB
3 ^* t3 C: I1 z" w% r* M0164 / FIFA 06 (GER) / FIFA 足球2006 (德) / 运动 / FEA7C337 / 1.11GB0 N( Z9 ?# R. t  v
0163 / Piposaru Get You P! (KOR) / 捉猴啦 P! (韩) / 平台 / 7DA72F49 / 774MB
+ b; e3 [" d/ }. C: P1 |1 s0162 / Gretzky NHL 06 (USA) / 冰球联赛 2006 (美) / 运动 / 26A8DF0A / 834MB! U$ z6 a, c# n  T
0161 / FIFA 06 - Soccer (USA) / FIFA 足球2006 (美) / 运动 / 7F9758C7 / 1.10GB3 }- O& J! s2 i5 y0 M
0160 / SSX - On Tour (USA) / 极限滑雪 (美) / 运动 / 51C0B28A / 1.31GB' \! s' i* @4 [: o
0159 / Toca Race Driver 2 (EUR) / 极速房车赛 2 (欧) / 竞赛 / A9DA05E6 / 1.25GB
) ^6 Q7 y, D7 j2 r0158 / Virtua Tennis - World Tour (USA) / 虚拟网球 (美) / 运动 / F47B8046 / 409MB$ X5 U6 T! ?! w+ H; y9 P* R
0157 / NBA Street Showdown (JPN) / NBA 街头篮球 (日) / 运动 / BE72AF10 / 1.10GB7 m) r3 z2 S& `# L
0156 / San Goku Shi VI (JPN) / 三国志 6 (日) / 策略 / 711C60D9 / 177MB/ a$ ?& t* {; `9 {
0155 / Tiger Woods PGA Tour 06 (EUR) / 老虎活士巡回赛 06 (欧) / 运动 / 763CB2A8 / 1.21GB% A9 m, m$ ]8 k$ Z  l
0154 / NBA 06 (USA) / 美国职业篮球 2006 (美) / 运动 / 9B1A4236 / 296MB
2 C$ s4 f5 g8 J' V; E5 P0153 / NBA Live 06 (USA) / NBA Live 06 (美) / 运动 / 59E5E15E / 1.21GB! \6 B/ k9 j  K" k$ H( t) [( j
0152 / Marvel Nemesis - Rise of the Imperfects (USA) / 美国漫画英雄 - 复仇女神 (美) / 动作 / F6499E71 / 864MB
  R, Y. [8 ]/ n0151 / Namco Museum Battle Collection (EUR) / 南梦宫博物馆 (欧) / 合辑 / E3EE5264 / 446MB
! \5 s2 T; x( R2 \1 I3 t/ S( C0150 / MediEvil Resurrection (USA) / 骷髅骑士 - 复苏 (美) / 动作 / ADC64AF9 / 1.10GB
! E' v. Q) ~! Z9 C0149 / Frogger - Helmet Chaos (USA) / 青蛙过河 (美) / 平台 / 6E1FB930 / 431MB
1 {2 P* x1 V: i5 ]: n0148 / Tenchi no Mon (CHN) / 天地之门 (中) / 动作角式扮演 / B4D3B39C / 981MB
4 k3 N  Q2 l. i9 v+ B# f5 D0147 / Pinball (JPN) / 弓单珠台 (日) / 弓单珠 / 8BD4F948 / 60MB$ H! U: J6 O7 w6 x
0146 / Tiger Woods PGA Tour 06 (USA) / 老虎活士巡回赛 06 (美) / 运动 / F4520C6C / 1.21GB# v4 C' H* h5 G4 }
0145 / Gallery Fake (JPN) / 王牌鉴定人 (日) / 方块 / E391644D / 453MB( m0 N; E4 c- O' s
0144 / Densha de Go Pocket! - Yamate Sen Hen (JPN) / 电车 GO - 山手线篇 (日) / 模拟 / E54520BA / 486MB. B# P% c- p5 P1 D" k& R
0143 / Guilty Gear XX #Reload (JPN) / 罪恶装备 XX (日) / 格斗 / 5F7EB782 / 463MB
" F' g" o9 |4 n. V9 I% R0142 / MVP Baseball (USA) / MVP 全明星职业棒球 (美) / 运动 / ECF3DC2F / 1.32GB
8 o4 E4 H, w$ l1 \# j( Q0141 / Burnout Legends (USA) / 火暴狂飙 - 传奇 (美) / 竞赛 / 8292A2CE / 207MB
8 j4 T! M+ p( _  b/ X& ]9 K! p% Y. z0140 / Space Invaders - Galaxy Beat (JPN) / 太空侵略者 银河节拍 (日) / 射击 / 028EDB0E / 218MB7 O% u! @4 d6 ~: G, O0 @
0139 / Madden NFL 06 (USA) / 劲爆美式橄榄球 06 (美) / 运动 / 18120583 / 1.57GB% P# m6 [* B* M! S
0138 / Frantix - A Puzzle Adventure (USA) / 弗兰提西历险记 (美) / 冒险 / A5248ADA / 382MB
$ l% M; C4 [' o' d# q+ Q0 M0137 / Gundam Battle Tactics (JPN) / 高达策略版 (日) / 动作 / 75830A53 / 265MB+ p3 e1 d6 r% a' _7 ?$ {# D; p
0136 / Formula 1 - 05 Portable (JPN) / 一级方程式 05 便携版 (日) / 竞赛 / 183F388B / 661MB
! J) }, _3 g0 _" V/ h/ d( q0135 / Princess Crown (JPN) / 公主皇冠 (日) / 动作 / 716DEEE6 / 265MB
% Z+ w( N, y  K- C0134 / World Series of Poker (USA) / 世界扑克集锦 (美) / 牌类 / 99EB5B8B / 329MB
2 i; {6 E3 Q, n& [9 ]: W0133 / Hg Hydrium (KOR) / 水银 (韩) / 方块 / CB89BDCA / 322MB: ]. B7 e( Q/ \" _* z& F8 }
0132 / Winning Eleven 9 - Ubiquitous Evolution (JPN) / 胜利十一人 - 无处不在 (日) / 运动 / 9BC7757D / 937MB3 o# m, U  d3 Q" H4 s/ x5 k
0131 / Gripshift (USA) / 抓紧变速杆 (美) / 竞赛 / 50AE27B9 / 789MB
  @% P. p7 `* T" ]0130 / Koukaku Kidoutai - Stand Alone Complex (CHN) / 攻壳机动队 - 猎人的领域 (中) / 射击 / 5DD8420D / 724MB) _' q9 t/ [" Y. K, Y
0129 / Colin McRae Rally 2005 plus (EUR) / 科林麦克雷拉力赛 2005 (欧) / 竞赛 / B3A8C4B1 / 1.58GB
4 ?" x2 v: ~2 @! A" ~& L) ^2 g! O0128 / Burnout Legends (EUR) / 火暴狂飙 - 传奇 (欧) / 竞赛 / 94EFF17D / 477MB8 T8 a) _2 ]* t' `& \4 D
0127 / Rockman Dash 2 (JPN) / 洛克人 Dash 2 - 庞大的遗产 (日) / 动作 / 40F10DE6 / 333MB" K' ^; p* r; |7 T( j
0126 / Coded Arms (EUR) / 机密武装 (欧) / 动作 / 988830E1 / 184MB
. G0 t( C3 a9 L2 X, e0125 / Midnight Club 3 - DUB Edition (EUR) / 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 (欧) / 竞赛 / 501756ED / 1.53GB
+ t9 R( p+ P$ j. a0124 / Darkstalkers Chronicle - The Chaos Tower (EUR) / 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 (欧) / 动作 / CE97D883 / 658MB
6 L3 x% |! [8 a/ c4 w: L0123 / NBA Street Showdown (EUR) / NBA 街头篮球 (欧) / 运动 / 04AF5867 / 1.09GB
/ c( v: m* @0 D* Z; \9 g7 H, B0122 / Need for Speed - Underground Rivals (EUR) / 极品飞车 - 地下狂飙 (欧) / 竞赛 / 0EEAE803 / 844MB
) K4 q5 {, `2 F. {8 y0 c0121 / World Tour Soccer - Challenge Edition (EUR) / 世界足球巡回赛 (欧) / 运动 / 15F85662 / 315MB
8 T6 \1 H, P# X8 v+ A0 q  Q0 o/ t0120 / Lumines (EUR) / 音乐方块 (欧) / 方块 / 32A634F0 / 320MB7 x2 ]1 P& ^" }4 Z: G
0119 / Archer Maclean's Mercury (EUR) / 水银 (欧) / 方块 / 62913909 / 276MB
4 X3 V6 i- `- X: T0118 / World Snooker Challenge 2005 (EUR) / 世界桌球挑战赛 2005 (欧) / 运动 / 05399CA4 / 686MB
! L, n3 `7 G% t. P5 O: ^0117 / Nobunaga no Yabou - Tenshoki (JPN) / 信长的野望 - 天翔记 (日) / 策略 / 2C582A5F / 389MB
) |, l& ], j5 L) v% C0116 / Dynasty Warriors (EUR) / 真.三国无双 (欧) / 动作 / 58BBD5B7 / 153MB
# z( P+ S% i/ \0115 / Metal Gear Ac!d (EUR) / 合金装备 (欧) / 动作 / 57864A12 / 309MB/ s' t+ t9 M; E2 w
0114 / Spider-Man 2 (EUR) / 蜘蛛侠 2 (欧) / 动作 / EF493A07 / 906MB
* L$ I! X1 `- T7 k9 I0113 / DTM Race Driver 2 (EUR) / DTM 赛车手 2 - 真实模拟驾驶 (欧) / 竞赛 / B4D00D1D / 1.25GB
' U. A7 w1 j; e1 k; k0112 / Bleach - Heat the Soul 2 (JPN) / 死神 - 魂之热斗 2 (日) / 格斗 / 1A9EA875 / 636MB# Q7 r  O9 P. T) ^3 }
0111 / Untold Legends - Brotherhood of the Blade (EUR) / 无尽传说 - 刀锋兄弟会 (欧) / 冒险 / BA671BD0 / 388MB% T1 I0 n; O! p  D
0110 / Fired Up (EUR) / 火爆赛车 (欧) / 动作 / 6D0257C5 / 227MB: N! R" e8 e8 [0 X
0109 / Virtua Tennis - World Tour (EUR) / 虚拟网球 (欧) / 运动 / 07395BC4 / 370MB* ~0 z5 {8 j2 N" t2 h
0108 / Harukanaru Toki no Nakade 2 (JPN) / 遥远时空中 - 彩绘手箱 2 (日) / 策略 / 321E6925 / 1.59GB
1 O' z; r4 l8 ]& C5 `9 x0107 / Tiger Woods PGA Tour (JPN) / 老虎活士高尔夫巡回赛 (日) / 运动 / 08A60247 / 1.68GB
: {* A5 z  u# {0106 / Yarudora Portable - Sampaguita (JPN) / 互动剧场 - 茉莉花 (日) / 冒险 / 08CB8BC0 / 1.15GB' R7 |. e. ~8 |* M
0105 / Yarudora Portable - Yukiwari no Hana (JPN) / 互动剧场 - 雪割花 (日) / 冒险 / 2E37A384 / 1.17GB
/ B* b4 b- D. J0104 / Wipeout Pure (EUR) / 反重力赛车 (欧) / 竞赛 / 430725BF / 336MB
" `! w' g0 K# Z2 G& O0103 / Everybodys Golf (EUR) / 大众高尔夫 (欧) / 运动 / 48D34501 / 537MB
$ ^9 f3 y8 Z( ]4 h  _5 W4 C8 B/ i7 v0102 / MediEvil Resurrection (EUR) / 骷髅骑士 - 复苏 (欧) / 动作 / 88060384 / 1.35GB
; b$ k/ k( K  a5 q! N0101 / Twelve - Sengoku Fuushinden (JPN) / 十二国记 - 战国封神传 (日) / 策略角式扮演 / 8FDC1BC5 / 1.61GB' \% P/ A2 s$ z  j4 U% ]
0100 / Namco Museum Battle Collection (USA) / 南梦宫博物馆 (美) / 合辑 / F66E9638 / 166MB
: M1 n+ Y3 X; k+ D0099 / Ape Academy (EUR) / 比波猴学院 - 捉猴大全集 (欧) / 派对 / 252899EC / 364MB' o: J: y2 ]: V
0098 / Need for Speed - Underground Rivals (KOR) / 极品飞车 - 地下狂飙 (韩) / 竞赛 / 089DF4A6 / 254MB
. p" i* |$ k7 v# ~& ]- K0097 / Namco Museum (KOR) / 南梦宫博物馆 (韩) / 合辑 / D59FE9B1 / 229MB
& A# h# E( j5 b8 o9 R9 h0096 / Breath of Fire III (JPN) / 龙战士 III (日) / 角式扮演 / 9646DB19 / 385MB' E: P; @. [  Z7 B% I
0095 / F1 Grand Prix (EUR) / F1 大奖赛 (欧) / 竞赛 / D5F6BB1E / 657MB7 _! v" X7 s. s! b; S3 s: m9 `, e6 _
0094 / Tenchi no Mon (JPN) / 天地之门 (日) / 动作角式扮演 / CD9C2009 / 1.00GB8 k- }% I9 z/ r+ E2 d5 r+ `
0093 / Mahjong Taikai (JPN) / 麻雀大会 (日) / 麻将 / B4AE4428 / 200MB5 Y- K, T7 F; A
0092 / NBA Street Showdown (USA) / NBA 街头篮球 (美) / 运动 / 6E3BC41E / 1.09GB) |. l9 O% M0 p* m% @! x
0091 / Death Jr. (USA) / 小死神 (美) / 平台 / 079EE1CA / 414MB
2 j0 k5 `/ ~+ U6 l  K5 ?0090 / Ridge Racer (EUR) / 山脊赛车 (欧) / 竞赛 / CEBD2530 / 864MB
, @7 V. O3 N$ U. i" `0089 / San Goku Shi V (CHN) / 三国志 V(繁体中文版) (中) / 策略 / EB375A13 / 126MB- E7 R4 ~. Y7 `+ Y/ D4 D! I
0088 / Higanjima (JPN) / 彼岸岛 (日) / 动作 / 3A050F9B / 241MB
" {) L: [( ]# ~. [. Q  Y7 f0087 / Piposaru Academia (KOR) / 比波猴学院 - 捉猴大全集 (韩) / 派对 / D20553D3 / 373MB
- N$ E* y, a1 m% G/ M, y0 U0086 / Dora-Slot - Bakuenchi! Kyoujin no Hoshi II (JPN) / 实战柏青 - 巨人之星 II (日) / 动作 / 91F15E13 / 61MB" O- P! z: S; A6 b& s9 B' [
0085 / AI Shogi (JPN) / AI - 将棋 (日) / 图版游戏 / DE298FF9 / 24MB" e' P0 t; g4 X4 r9 E
0084 / Jitsuwa Kaidan - Shinmimi Bukuro - Ichi no Shou (JPN) / 实话怪谭 - 新耳袋 (日) / 动作 / 010C2A43 / 495MB
* a1 O$ i/ e7 J( s0 t4 S3 Y0083 / Harukanaru Toki no Nakade - Iroetebako (JPN) / 遥远时空中 - 彩绘手箱 (日) / 策略 / 3D0CD3B2 / 568MB
% h* Z$ C4 g" E, a6 @6 j; o0082 / Astonishia Story (KOR) / 阿斯特尼西亚物语 (韩) / 角式扮演 / F08D0B55 / 145MB2 Y7 B, q* l2 ?
0081 / Mobile Train Simulator + Densha de GO! Tokyo Kyuukou Hen (JPN) / 移动火车模拟加电车 GO! - 东京急行篇! (日) / 模拟 / 9D065552 / 1.65GB. |( y1 ~+ ?, o. X$ ]* R- K
0080 / Mobile Suit Gundam - Giren no Yabou - Zeon no Keifu (JPN) / 机动战士高达 - 基利之野望 (日) / 策略 / 1BA5C3A1 / 1.21GB
  U( Q. W- j2 H) K! a& F0079 / Yarudora Portable - Double Cast (JPN) / 互动剧场 - 双重角色 (日) / 冒险 / 217184C0 / 1.13GB
/ ^4 R; g  k- ~8 u" r  |0078 / Yarudora Portable - Kisetsu wo Dakishimete (JPN) / 互动剧场 - 季节拥抱 (日) / 冒险 / EE2A2B19 / 1.16GB
* u! O6 V; I, r' b5 j0077 / Eiyuu Densetsu Gagharv Trilogy - Shiroki Majo (JPN) / 英雄传说 - 白发魔女 (日) / 角式扮演 / 31040089 / 955MB
8 N( ], U. K/ I4 `; D  l0076 / Hg Hydrium (JPN) / 水银 (日) / 方块 / EE089BF8 / 319MB) i0 o, I: y6 O; H
0075 / AI Mahjong (JPN) / AI - 麻将 (日) / 图版游戏 / 1718B95E / 25MB+ v( w$ @6 ^/ D; e; V: O
0074 / Rockman Dash - Hagane no Boukenshin (JPN) / 洛克人 Dash - 钢铁之心 (日) / 冒险 / 17F6EDE5 / 302MB
: J. v9 L; h4 F& {/ t0073 / Taiko no Tatsujin Portable (JPN) / 太鼓达人 (日) / 音乐 / 667DA2E8 / 371MB: P: A/ U9 _3 c8 l! e  K/ @
0072 / PoPoLoCrois Monogatari - Pietro Ouji no Bouken (JPN) / 波波罗古罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 (日) / 角式扮演 / 857D04C9 / 1.08GB' A" }& {; O! b6 ?
0071 / School Rumble - Anesan Jiken Desu! (JPN) / 校园迷糊大王 (日) / 动作 / 0EC7DE56 / 1.61GB
# X3 A2 b% W% j3 ~2 L& k- O0070 / Star Soldier (JPN) / 星际战士 (日) / 射击 / 2781DF30 / 74MB
: w' S' m  \; a0069 / Sengoku Cannon - Sengoku Ace Episode III (JPN) / 战国Cannon (日) / 射击 / E81D76C6 / 162MB
+ y& Q1 l3 m6 H4 q0 ]* z( A7 @  R( Y0068 / Tenchu - Shinobi Taizen (JPN) / 天诛 - 忍大全 (日) / 动作冒险 / 5138B18F / 402MB  X7 }1 y1 Y' z: \: B5 q% A
0067 / Bomberman - Panic Bomber (JPN) / 炸弓单人 - 燃烧炸弓单 (日) / 方块 / 9BA150F4 / 58MB% o2 P+ @. E5 i( n
0066 / Baku-No (JPN) / 爆脑 (日) / 方块 / D696FD9C / 153MB+ q( |$ m5 ]1 Z: F  `; f. }& T
0065 / Derby Time (JPN) / 德贝赛马时代 (日) / 运动 / 7D847D0D / 136MB/ G7 @9 h( h$ m- A1 E( t- O. o3 ?
0064 / AI Igo (JPN) / AI - 围棋 (日) / 图版游戏 / 2C2AD313 / 12MB8 A1 A% X3 I  `! _
0063 / Coded Arms (USA) / 机密武装 (美) / 动作 / 3710DD25 / 175MB+ C; G  K" Y. Z5 c: i& H% f
0062 / Dora-Slot - Suyaku wa Zenigata (JPN) / 王牌老虎机 - 主角钱形鲁邦三世 (日) / 赌博 / A7B90280 / 25MB$ N1 u6 h& Z- ?" J0 t. ]
0061 / Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken Portable (JPN) / 北斗神拳 - 老虎机 (日) / 赌博 / 77C9C244 / 199MB
* u. W; d5 I+ ?$ e2 \0060 / Doko Demo Issho (JPN) / 随身玩伴 (日) / 方块 / A9D62720 / 403MB
" h0 _5 S- b! J9 H8 P0 ^( v& C0059 / Adventure Player (JPN) / 冒险人 (日) / 冒险 / 44636A6C / 763MB7 O4 p* G8 j* B* ^) E
0058 / Saru Get Chu! P! (JPN) / 捉猴P! (日) / 平台 / A7B27BE5 / 714MB
  G" h$ x, I# f* ~, T0057 / Intelligent License (JPN) / 智能执照 (日) / 方块 / 365AC630 / 178MB# m$ t- J  g* ~8 d# I: {
0056 / Dead to Rights - Reckoning (USA) / 脱狱潜龙 - 清算 (美) / 动作 / E7A60514 / 184MB5 G2 z# C+ X2 K
0055 / Dynasty Warriors (KOR) / 真.三国无双 (韩) / 动作击打 / DDEA56DC / 192MB/ r8 e. O2 @% `: `* F# o
0054 / Eiyuu Densetsu Gagharv Trilogy IV - Akai Shizuku (JPN) / 英雄传说 - 朱红之泪 (日) / 角式扮演 / 32356A8E / 718MB
" h7 K) I' k$ |9 {. A0053 / Rengoku - The Tower of Purgatory (JPN) / 炼狱 (日) / 动作冒险 / 4CF8A994 / 155MB$ T: ]! _! [) t6 {0 A
0052 / Generation of Chaos IV - Another Side (JPN) / 新天魔界 - 混沌时代IV (日) / 策略 / 3B1F4D03 / 885MB
) a$ X& A1 M8 r- q1 j0051 / Armored Core - Formula Front (JPN) / 装甲核心 - 方程式前线 (日) / 模拟 / A700DE5A / 802MB
' i0 {; Y4 r' z" R% c0050 / Midnight Club 3 - DUB Edition (USA) / 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 (美) / 竞赛 / B2E96462 / 1.53GB1 c1 f: E# s' w
0049 / Armored Core - Formula Front (KOR) / 装甲核心 - 方程式前线 (韩) / 模拟 / 0BE14C6A / 773MB
& O' |' k: ^% e, K& S# q+ w0048 / Space Invaders - Pocket (JPN) / 太空侵略者 (日) / 射击 / BA3D13D7 / 88MB% C5 J. _, u2 ]. K1 C& o
0047 / Glorace - Phantastic Carnival (KOR) / 梦幻嘉年华 (韩) / 竞赛 / 167F2D6B / 61MB
8 ?' N6 f" \/ G2 i0046 / San Goku Shi V (JPN) / 三国志 5 (日) / 策略 / C8EB1088 / 168MB( h  |, C" H+ N& B$ g- J/ z8 i, c
0045 / Wipeout Pure (JPN) / 反重力赛车 (日) / 竞赛 / 05357819 / 241MB2 u- G; x" m$ C* a% Y3 s* z( g
0044 / Coded Arms (CHN) / 机密武装 (中) / 冒险 / 22CD3D10 / 175MB4 ~. S# ^* l+ m
0043 / Darkstalkers Chronicle - The Chaos Tower (USA) / 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 (美) / 格斗 / 20069383 / 660MB
/ I1 G  @% E' Z% y- Q0042 / Mahjong Kakutou Club (JPN) / 麻将格斗俱乐部 (日) / 图版游戏 / 6D24F278 / 154MB/ C: d# `- ?# ]! Z5 r2 z
0041 / Bleach - Heat the Soul (JPN) / 死神 (日) / 动作 / AD3D0B33 / 293MB' O) z$ q  y, \" U
0040 / Piposaru Academia - Dossari! Sarugee Daizenshu (JPN) / 比波猴学院 - 捉猴大全集 (日) / 派对 / 41E0883B / 361MB& K* D; T1 u6 j, Q8 m- p6 k
0039 / FIFA Soccer (USA) / FIFA 足球 (美) / 运动 / 16743F62 / 1.15GB
; ~" M/ E7 b* C0038 / Kollon (JPN) / 科隆方块 (日) / 方块 / 9A354150 / 38MB1 X; \' O& i( Q
0037 / Shutokou Battle - Zone of Control (JPN) / 首都高 (日) / 竞赛 / 65073279 / 426MB
/ \$ Q2 k' J9 G( P- m# @/ D# D$ [4 L0036 / Puyo Puyo Fever (JPN) / 噗哟噗哟 - 魔法气泡狂热版 (日) / 方块 / 0F162945 / 135MB
# a# }! R, j, K( ^: k0035 / Rengoku - The Tower of Purgatory (USA) / 炼狱 (美) / 动作冒险 / B34FD6FC / 170MB0 [  }$ J6 }. [
0034 / Metal Gear Ac!d (USA) / 合金装备 (美) / 策略 / 676DC30A / 192MB+ |0 Z" [) i2 G' J8 W4 D
0033 / Tales of Eternia (JPN) / 永恒的传说 (日) / 角式扮演 / 1304E290 / 839MB
9 n: ~( D7 s0 l3 l0032 / Minna no Golf Portable - Coca-Cola SE (JPN) / 大众高尔夫 - 可乐特别版 (日) / 运动 / 296EE6DA / 429MB
( Y/ I/ c0 \9 x- ^9 [0031 / Spider-Man 2 (USA) / 蜘蛛侠 2 (美) / 动作冒险 / 782BDD35 / 556MB4 C- D# A( ]4 o, e+ I
0030 / Kotoba no Puzzle - Mojipittan Daijiten (JPN) / 语言大辞典 - 智力拼词 (日) / 方块 / 935771ED / 54.2MB$ ^7 x5 J: |; i) Y1 f
0029 / Namco Museum (JPN) / 南梦宫博物馆 (日) / 经典 / CE0C4996 / 156MB
2 g) h$ m2 ]1 x8 r4 a7 E. u5 }0028 / NFL Street 2 Unleashed (USA) / NFL 街头橄榄球 (美) / 运动 / 87D57BB0 / 663MB
. Z, U( X# ~; O1 g0027 / Archer Maclean's Mercury (USA) / 水银 (美) / 方块 / 03A61EE0 / 275MB2 n& ?% Q; E8 ^* h: y3 |
0026 / MLB (USA) / 美国棒球联盟 (美) / 运动 / 8A3C0154 / 1.05GB
5 {4 k) V# n7 r0025 / Soukyuu no Fafner (JPN) / 苍穹之法夫娜 (日) / 动作 / 87210AA6 / 401MB
: L' g' t" [1 F+ A2 v1 l0024 / Ape Escape - On the Loose (USA) / 捉猴啦P (美) / 平台 / B03E3B3B / 714MB: m) G( I, P+ Y% i/ m& e
0023 / Lumines (JPN) / 音乐方块 (日) / 方块 / 7D8C7EF2 / 223MB' I9 i  [$ }" L+ |# H9 p
0022 / Tony Hawk's Underground 2 - Remix (USA) / 托尼霍克的地下滑板 2 (美) / 运动 / 3A291E66 / 1.13GB
& {  O; C: t6 b# W. T* v0021 / Minna no Golf Portable (JPN) / 大众高尔夫 (日) / 运动 / 36205CF1 / 383MB
7 W1 s4 J; `4 S( Y& N9 h+ ]6 B0020 / Tiger Woods PGA Tour (USA) / 老虎活士高尔夫巡回赛 (美) / 运动 / F3DE365D / 1.68GB0 Q! ?: {/ W+ B+ m2 j) L7 A
0019 / Untold Legends - Brotherhood of the Blade (USA) / 无尽传说 - 刀锋兄弟会 (美) / 动作冒险 / 3A6418C7 / 815MB3 X; B7 {, H% H" ?5 y
0018 / World Tour Soccer (USA) / 世界足球巡回赛 (美) / 运动 / 7018E238 / 496MB
" Q8 L9 c! \* [0017 / Shin Sangoku Musou (JPN) / 真.三国无双 (日) / 动作冒险 / 4711EC2E / 190MB' [0 A3 b) N) |, q' p7 }4 d
0016 / Need for Speed - Underground Rivals (USA) / 极品飞车 - 地下狂飙 (美) / 竞赛 / 2F94321C / 883MB6 E8 g6 e4 o! X2 z" K4 o
0015 / Hot Shots Golf - Open Tee (USA) / 大众高尔夫 (美) / 运动 / 62D0F2EF / 438MB
( }; F2 l" }" r' M0014 / Metal Gear Ac!d (JPN) / 合金装备 (日) / 策略 / A162F62D / 175MB
' d2 D* b: C$ T$ ]# G0013 / Puzzle Bobble Pocket (JPN) / 泡泡龙 (日) / 方块 / C2C668B7 / 16.9MB& X% _" T3 i  H5 b
0012 / NBA (USA) / 美国职业篮球 2005 (美) / 运动 / F107E873 / 185MB! A# c6 j7 k1 h2 `
0011 / Dynasty Warriors (USA) / 真.三国无双 (美) / 动作冒险 / FA738AB9 / 153MB1 B& |* v$ {9 B2 @( D% |
0010 / ATV Offroad Fury - Blazin' Trails (USA) / 沙滩机车 (美) / 竞赛 / E477D6C7 / 861MB
1 f! z  }( M& J/ m/ g: y7 E0009 / Need for Speed - Underground Rivals (JPN) / 极品飞车 - 地下狂飙 (日) / 竞赛 / 8B5A3A38 / 843MB3 f) u* G: I, [* E, r9 D
0008 / Gretzky NHL (USA) / 美国职业冰球联盟 (美) / 运动 / FCFA1D96 / 146MB
) n, c0 X8 b) i- c! ~' P& Q0007 / Ridge Racer (USA) / 山脊赛车 (美) / 竞赛 / 19735D9E / 864MB9 @& e( l" Q% v- k# N% L
0006 / Smart Bomb (USA) / 智能炸弓单 (美) / 方块 / 66451980 / 113MB; C3 U+ _4 ^% ^" `' V+ q
0005 / Twisted Metal - Head On (USA) / 扭曲金属赛车 (美) / 竞赛 / 7ADD30A8 / 799MB- w* @5 k; ^: j( [$ W
0004 / Lumines (USA) / 音乐方块 (美) / 方块 / 0725CA21 / 200MB
7 \6 y7 x2 s( J0003 / Wipeout Pure (USA) / 反重力赛车 (美) / 竞赛 / B9D68496 / 241MB
/ p4 R7 |# `5 t; G! i0002 / Vampire Chronicle - The Chaos Tower (JPN) / 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 (日) / 格斗 / 291CC7AA / 665MB) i5 u: Z% X9 a' W
0001 / Ridge Racers (JPN) / 山脊赛车 (日) / 竞赛 / 37DC8144 / 864MB
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|Nw壬天堂世界 ( 京ICP备05022083号-1 京公网安备11010202001397号 )

GMT+8, 2024-5-22 22:02 , Processed in 0.036829 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表